(+99412) 597-38-98

Azərbaycan tibb universiteti fizioterapiya və tibbi reabilitasiya kafedrası bərpa təbabəti , idman təbabəti , müalicəvi bədən tərbiyəsi, kurortologiya və fizioterapiya ixtisasları üzrə doktorantura proqramı

AZƏRBAYCAN  TİBB  UNİVERSİTETİ  FİZİOTERAPİYA  VƏ  TİBBİ  REABİLİTASİYA  KAFEDRASI
BƏRPA TƏBABƏTİ, İDMAN TƏBABƏTİ, MÜALİCƏVİ BƏDƏN TƏRBİYƏSİ, KURORTOLOGİYA VƏ FİZİOTERAPİYA (324.01) İXTİSASLARI ÜZRƏ DOKTORANTURA P R O Q R A M I
                                                B A K I   2021

                                                     2
-         Fiziki amillərin orqanizmə təsirinin ümumi qanunauyğunluqları;
-         Fiziki amillərlə müalicənin əsas prinsipləri və ümumi əks göstərişlər;
-         Qalvanik cərəyanla müalicə, göstəriş və əks göstərişlər. Dərman elektroforezi ilə müalicə;
-         İmpuls cərəyanları ilə müalicə. Elektroyuxu terapiyası;
-         Diadinamoterapiya, müalicəvi təsiri, göstərişlər;
-         Sinusoidal modullaşmış cərəyanla müalicə;
-         Elektrodiaqnostika. Elektrostimulyasiya.
-         İnterferensterapiya;
-         Darsonvalizasiya;
-         İnduktotermiya;
-         Ultrayüksək Tezlikli Cərayanla müalicə;
-         Elektromaqnit dalğaları ilə müalicə;
-         Ultrasəslə müalicə. Fonoforez.Zərbə dalğa terapiyası;
-         Aerozolterapiya.İnhalyasiya terapiyası;
-         Baroterapiya;
-         Fototerapiya: görünən və infraqırmızı şüalarla müalicə;
-         Ultrabənövşəyi şüalarla müalicə;
-         Lazerterapiya;
-         Hidroterapiya: duşlar və vannalarla müalicə;
-         Balneoterapiya: yod-bromlu, hidrogen sulfidli, natrium xloridli, karbon qazlı və radonlu sularla müalicə;
-         Balneoterapiya: daxilə qəbul olunan sularla müalicə;
-         Naftalan və onun pereparatları ilə  müalicə;
-         Palçıqla müalicə;
-         Termoterapiya:parafinlə müalicə; krioterapiya;
-         İqlimlə müalicə: aeroterapiya, talassoterapiya, speleoterapiya, psammoterapiya;                                               
-         Sanator-kurort müalicəsi;
-         Tibbi reabilitasiyanın fizioterapevtik aspekti.Fizioprofilaktika;
-         Masaj;
-         Limfodrenaj;
-         Tibbi reabilitasiyanın elmi əsasları və kliniki ixtisas kimi;
-         Müalicə bədən tərbiyəsi üsulları.Kinezoterapiya: müalicə gimnastikası, səhər gimnastikası, müalicəvi hərəki rejim;
-         Müalicəvi yeriş, mexanokinezoterapiya, bioidarə olunan mexano-kinezoterapiya, hidrokinezoterapiya, robotlaşdırılmş mexanoterapiya;
-         Erqoterapiya, idman hərəkətləri, ortozoterapiya;
-         Refleksoterapiya;
-         Manual terapiya;
-         Psixoloji reabilitasiya;
-         Tibbi reabilitasiya proqramında müalicəvi qidalanma;
-         Sanator –kurort müəssisələrində tibbi reabilitasiya ;
-         Sağlamlaşdırıcı üsullar:sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, sağlamlaşdırıcı məşqlər; sağlamlaşdırıcı fiziki üsullar;
-         Ürək-qan damar sistemi xəstəlikləri zamanı MBT;
-         Tənəffüs sistemi xəstəlikləri zamanı MBT;
-         Baş və onurğa beyninin travmaları zamanı MBT;
-         Beyin qan dövranı pozğunluqları zamanı MBT;
-         Periferik sisnir sistemi zədələnmələri zamanı MBT;
-         Uşaq serebral iflicləri zamanı MBT;
-         Dayaq-yərəkət aparatının xəstəlikləri zamanı MBT
-         Üz-çənə nahiyyəsinin xəstəlikləri və zədələnmələri zamanı MBT;
-         Həzm sistemi xəstəliklərinin tibbi reabilitasiyası

                                                    4
-         Pediatrik praktikada tibbi reabilitasiya;
-         Mamalıq və ginekoloji praktikada tibbi reabilitasiya;
-         Uroloji xəstəliklərin tibbi reabilitasiyası;
-         Şəkərli diabetin fəsadları və piylənmə zamanı tibbi reabilitasiya;
-         Onkoloji xəstəliklərin tibbi reabilitasiyası;
-         Əlillərin tibbi reabilitasiyası;
-         İdmançıların tibbi reabilitasiyası