(+99412) 597-38-98

Stomatologiya ixtisasi üzrə doktorantura üçün imtahan proqramı

STOMATOLOGİYA (3226.01)
İXTİSASI ÜZRƏ DOKTORANTURA ÜÇÜN İMTAHAN
PROQRAMI
1.Körpüyəbənzər protezlərin biomexaniki əsasları.
2.Kəskin zirvə periodontiti.
3.Əng və almacıq sümüyünün sınıqlarının diaqnostikası və müalicəsi.
4.Uşaqlarda allergik mənşəli selikli qişa xəstəlikləri.
5.Artikulyasiya və okklüziya. Okklüziyanın növləri və xüsusiyyətləri.
6.Xronik qranulomatoz periodontit.
7.Üz-çənə nahiyəsinin müştərək travmalarının diaqnostikası və müalicəsi.
8.Uşaqlarda parodont xəstəliklərinin nozoloji formaları, klinika və müalicə.
9.Ağız boşluğunun protezlənməyə xüsusi terapevtik hazırlanması.
10.Xronik fibroz periodontit.
11.Çənələrin xoşxassəli odontogen və qeyri-odontogen şişləri. Differensial diaqnostika və müalicə taktikası.
12.Ortodontiyada əl-bilək rentgenlərinin  analizi.
13.Diş cərgəsinin anomaliyaları ilə əlaqədar üz-çənə sistemində baş verən dəyişikliklər, profilaktikası və müalicəsi.
14.Endodontik müalicədə istifadə olunan alətlər.
15.Periodontal cərrahiyyənin məqsədi və əsas prinsipləri. Gingivotomiya, gingivoektomiya, dilim əməliyyatları.
16.Müxtəlif yaş qrupları üçün profilaktik stomatoloji tədbirlərin xüsusiyyətləri.
17.Klammerlər, quruluşu və növləri. Çeynəmə təzyiqinin paylanmasında onların rolu.
18.Pulpitlər.
19.Ağız suyu vəzilərinin iltihabi və distrofik xəstəlikləri. Retension və şiş xəstəlikləri.
20.Uşaqlarda müvəqqəti və daimi dişlərin kariyesinin müalicə xüsusiyyətləri.
21.Parodont xəstəliklərində dişlərin şinalanma üsulları.
22.Müxtəlif sinif kariyes boşluqlarının plomblanmaya hazırlanması və plomblma xüsusiyyətləri.
23.Diş implantasiyasının  məqsədi, sənədləşmənin aparılması, göstəriş və əs-göstərişlər. İki və birmərhələli cərrahi əməliyyat.
24.Diş fissurlarının hermetikləşdirilməsi, yerinə yetirilmə texnikası.
25.Taxmalar. Hazırlanmasına göstərişlər, kliniki və laborator mərhələləri.
26.Kanalların genişləndirmə üsulları. İrriqasiya və obturasiya prinsipləri.
27.Abses və fleqmonaların ümumi xarakteristikası və müalicə taktikası
28.Uşaqlarda üz-çənə nahiyəsinin ağrısızlaşdırma üsulları.
29.Müxtəlif növ qapaq hazırlamaq üçün dişlərin yonulma qaydaları. Baş verə biləcək fəsadlar.
30.Pulpitin müxtəlif növlərinin klinikası, differensial diaqnostikası, müalicəsi.
31.Çənə sınıqlarının diaqnostikası və müalicəsi.
32.Uşaqlarda ağız boşluğunun selikli qişasının virus mənşəli xəstəlikləri.
33.Hissəvi çıxan bügel protezlər.
34.Kariyes boşluqlarının preparasiyasının əsas prinsipləri, boşluqların plomblanmaya hazırlanması.
35.Aşağı və yuxarı 3-cü molyarların retensiyası, təsnifatı. 3-cü molyar dişlərin çıxarılmasının cərrahi prinsipləri.
36.Stomatoloji xəstəliklərin yayılma və intensivliyinin öyrənilmə üsulları.
37.Dişlərin patoloji sürtülməsi.
38.Kariyes boşluqlarının plomblanmasının ümumi prinsipləri.
39.Ağız boşluğunun protezlənməyə xüsusi cərrahi hazırlanması. Vestibuloplastika və frenulotomiya.
40.Kariyesin profilaktikasında flüorun rolu.
41.Ağız boşluğunun protezlənməyə ümumi hazırlanması.
42.Boşluqların plomblanması üçün istifadə olunan plomb materiallarının xüsusiyyətləri.
43.İmplant növləri. Diş implantasiyasının cərrahi aspektləri.
44.Parodont xəstəliklərinin profilaktikası.
45.Tökmə ilə hazırlanan qapaqların qiymətləndirilməsi.
46.Parodont xəstəliklərinin ortopedik müalicəsi.
47.Ortoqnatik  cərrahiyyənin məqsəd və vəzifələri.
48.Diş qövsünün anomaliyaları və onun müalicə üsulları.
49.Güdüllü qapaqlar, hazırlanmasına göstərişlər.
50.Parodont xəstəliklərinin yerli və ümumi müalicəsinə göstərişlər.
51.Üz-çənə nahiyəsinin bərpaedici cərrahiyyəsinin vəzifələri.
52.Ortodontik aparatların təsnifatı.
53.Üz-çənə nahiyəsinin ikincili deformasiyaları, növləri, yaranma səbəbləri, profilaktikası və ortopedik müalicəsi.
54.Xronik periodontitin kəskinləşməsi.
55.Diş-çənə anomaliyalarının təsnifatı.
56.Protezlərin növləri.
57.Xronik qranulyasiyalaşan periodontit.
58.Üz-çənə nahiyəsinin odlu silahla yaralanmalarının birincili və ikincili cərrahi işlənməsinin xüsusiyyətləri.
59.Ortodontiyada istifadə olunan sefalometrik rentgenlərin analizi.
60.Stomatoloji xəstəliklərin profilaktikası.
61.Kariyesin profilaktikası.
62. Parodont toxumalarının xəstəliklərinin profilaktikası.
63.Diş-çənə anomaliyalarının profilaktikası.
64.Uşaqlarda diş xəstəlikləri.
65.Süd dişlərinin kariyesi.
66.Süd dişlərinin pulpiti.
67.Süd dişlərinin periodontiti.
68.Uşaqlarda ağız boşluğunun selikli qişasının xəstəlikləri.
69.Ortodontiyada model analizi.
70.Tam çıxan protezlər.
71.Diş-çənə anomaliyalarının diaqnostikası və müalicəsi.Cərrahi müalicəyə göstəriş.