AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

 

KAFEDRALAR ÜZRƏ AŞAĞIDAKI YERLƏRİ TUTMAQ ÜÇÜN

MÜSABİQƏ ELAN EDİR:

 

Fakültənin dekanı:

 

-

İctimai səhiyyə fakültəsi

 

 

Kafedraların müdirləri:

 

-

Məhkəmə təbabəti kafedrası

 

-

Sitologiya, embriologiya və histologiya kafedrası

 

-

I Daxili xəstəliklər kafedrası

 

-

Patoloji fiziologiya kafedrası

 

-

Ortopedik stomatologiya kafedrası

 

-

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək sağlamlığı kafedrası

 

-

Ümumi cərrahlıq kafedrası

 

-

Farmakoqnoziya  kafedrası

 

-

III Cərrahi xəstəliklər kafedrası

 

-

Patoloji anatomiya  kafedrası

 

 

Kafedraların professorları:

 

-

Məhkəmə təbabəti kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Sitologiya, embriologiya və histologiya kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

I Daxili xəstəliklər kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Patoloji fiziologiya kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Ortopedik stomatologiya kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Ümumi cərrahlıq kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Farmakoqnoziya  kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

III Cərrahi xəstəliklər kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Patoloji anatomiya  kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

 

Kafedraların dosentləri:

 

-

I Daxili xəstəliklər kafedrası

- 1 yer

-

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək sağlamlığı kafedrası

- 2 yer (0,5 vahid)

-

I Mamalıq və ginekologiya kafedrası

- 2 yer

-

Klinik farmakologiya kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Ümumi cərrahlıq kafedrası

- 1 yer

-

Yoluxucu xəstəliklər kafedrası

- 1 yer

-

Ağciyər xəstəlikləri kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Neyrocərrahlıq kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

II Uşaq xəstəlikləri kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

 

Kafedraların assistentləri:

 

-

Qulaq, burun, boğaz xəstəlikləri kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Neyrocərrahlıq kafedrası

- 1 yer

-

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

- 1 yer (0,75 vahid)

-

II Uşaq xəstəlikləri kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin təqdim olunma müddəti elan qəzetdə dərc olunduğu gündən 30 gün keçənədəkdir. Sənədlər rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir:

AZ 1007, Bakı şəhəri, Ənvər Qasımzadə küçəsi,14

Telefon: 597-10-08