(+99412) 597-38-98

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

 

KAFEDRALAR ÜZRƏ AŞAĞIDAKI YERLƏRİ TUTMAQ ÜÇÜN

MÜSABİQƏ ELAN EDİR:

 

 

                       Kafedraların professorları:

 

-

I Cərrahi xəstəliklər kafedrası

- 2 yer

-

Sitologiya, embriologiya və histologiya kafedrası

- 1 yer

-

Farmakologiya kafedrası

- 1 yer

-

Ümumi cərrahlıq kafedrası

- 1 yer

-

Tibbi və bioloji fizika kafedrası

- 1 yer

-

Tibbi-biologiya və genetika kafedrası

- 1 yer (0,25 vahid)

-

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

- 1 yer (0,25 vahid)

-

Urologiya kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

 

                       Kafedraların dosentləri:

 

-

Əczaçılıq kimyası kafedrası

- 1 yer

-

Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası

- 1 yer

-

III Daxili xəstəliklər kafedrası

- 1 yer

-

I Daxili xəstəliklər kafedrası

- 2 yer

-

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrası

- 2 yer

-

Terapevtik stomatologiya kafedrası

- 1 yer

-

Terapevtik stomatologiya kafedrası

- 2 yer (0,5 vahid)

-

Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya kafedrası

- 1 yer

-

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək sağlamlığı kafedrası

- 1 yer

-

Sitologiya, embriologiya və histologiya kafedrası

- 1 yer

-

Tibbi və bioloji fizika kafedrası

- 2 yer

-

Tibbi və bioloji fizika kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Epidemiologiya kafedrası

- 2 yer (0,75 vahid)

-

I Cərrahi xəstəliklər kafedrası

- 1 yer

-

III Cərrahi xəstəliklər kafedrası

- 1 yer

-

III Cərrahi xəstəliklər kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Normal fiziologiya kafedrası

- 1 yer

-

Məhkəmə təbabəti kafedrası

- 1 yer

-

Nevrologiya kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Klinik farmakologiya kafedrası

- 1 yer

-

Urologiya kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Farmakologiya kafedrası

- 2 yer

-

I Mamalıq və ginekologiya kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Oftalmologiya kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Ailə təbabəti kafedrası

- 1 yer

-

Uşaq stomatologiyası kafedrası

- 1 yer

 

                       Kafedraların assistentləri:

 

-

Urologiya kafedrası

- 1 yer

-

Urologiya kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Nevrologiya kafedrası

- 3 yer (0,5 vahid)

-

II Uşaq xəstəlikləri kafedrası

- 2 yer (0,25 vahid)

-

I Uşaq xəstəlikləri kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Ortopedik stomatologiya kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

III Cərrahi xəstəliklər kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

II Mamalıq və ginekologiya kafedrası

- 2 yer (0,5 vahid)

-

II Mamalıq və ginekologiya kafedrası

- 1 yer

-

I Mamalıq və ginekologiya kafedrası

- 2 yer (0,5 vahid)

-

Əczaçılıq kimyası kafedrası

- 1 yer

-

Ağciyər xəstəlikləri kafedrası

- 1 yer

-

Normal fiziologiya kafedrası

- 1 yer

-

Farmakologiya kafedrası

- 1 yer

-

Patoloji anatomiya kafedrası

- 1 yer

-

Yoluxucu xəstəliklər kafedrası

- 1 yer (0,75 vahid)

-

Yoluxucu xəstəliklər kafedrası

- 1 yer

-

II Daxili xəstəliklər kafedrası

- 1 yer (0,75 vahid)

-

Terapevtik stomatologiya kafedrası

- 1 yer (0,75 vahid)

-

Qulaq, burun, boğaz xəstəlikləri kafedrası

- 1 yer

-

Ümumi cərrahlıq kafedrası

- 1 yer

 

                       Kafedraların baş müəllimləri:

 

-

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

- 1 yer

-

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək sağlamlığı kafedrası

- 1 yer

-

Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası

- 1 yer

-

Patoloji fiziologiya kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Patoloji fiziologiya kafedrası

- 1 yer

-

Azərbaycan dili kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Farmakologiya kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Patoloji anatomiya kafedrası

- 1 yer

-

Bioloji kimya kafedrası

- 2 yer

-

Sitologiya, embriologiya və histologiya kafedrası

- 1 yer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin təqdim olunma müddəti elan qəzetdə dərc olunduğu gündən 30 gün keçənədəkdir. Sənədlər rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir:

AZ 1007, Bakı şəhəri, Ənvər Qasımzadə küçəsi,14

Telefon: 597-10-08