2017/2018 tədris ili

21.09.2017 ( 1 saylı iclas, protokol №1)
26.10.2017 ( 2 saylı iclas, protokol №2)
10.11.2017 ( 3 saylı iclas, protokol №3)
11.12.2017 ( 4 saylı iclas, protokol №4)
11.01.2018 ( 5 saylı iclas, protokol №5)
06.02.2018 ( 6 saylı iclas, protokol №6)
06.03.2018 ( 7 saylı iclas, protokol №7)
04.04.2018 ( 8 saylı iclas, protokol №8)
15.05.2018 ( 9 saylı iclas, protokol №9)
03.07.2018 ( 10 saylı iclas, protokol №10)

 

          2018/2019 tədris ili

01.10.2018 ( 1 saylı iclas, protokol №1)
01.11.2018 ( 2 saylı iclas, protokol №2)
03.12.2018 ( 3 saylı iclas, protokol №3)
07.01.2019 ( 4 saylı iclas, protokol №4)
06.02.2019 ( 5 saylı iclas, protokol №5)
04.03.2019 ( 6 saylı iclas, protokol №6)
03.04.2019 ( 7 saylı iclas, protokol №7)
06.05.2019 ( 8 saylı iclas, protokol №8)
04.06.2019 ( 9 saylı iclas, protokol №9)
02.07.2019 ( 10 saylı iclas, protokol №10)


          2019/2020 tədris ili

02.10.2019 ( 1 saylı iclas, protokol №1)
01.11.2019 ( 2 saylı iclas, protokol №2)
02.12.2019 ( 3 saylı iclas, protokol №3)  
09.01.2020 ( 4 saylı iclas, protokol №4)
11.02.2020 ( 5 saylı iclas, protokol №5)
17.06.2020 ( 6 saylı onlayn iclas, protokol №6)

 

          2020/2021 tədris ili

25.11.2020 ( 1 saylı onlayn iclas, protokol №1)
28.12.2020 ( 2 saylı onlayn iclas, protokol №2)
02.04.2021 ( 3 saylı onlayn iclas, protokol №3)
03.05.2021 ( 4 saylı onlayn iclas, protokol №4)
01.06.2021 ( 5 saylı onlayn iclas, protokol №5)
06.07.2021 ( 6 saylı onlayn iclas, protokol №6)

 

          2021/2022 tədris ili

05.11.2021 (1 saylı iclas, protokol №1)  
1012.2021 (2 saylı iclas, protokol №2)
10.01.2022 (3 saylı iclas, protokol №3)
02.02.2022 (4 saylı iclas, protokol №4)
02.03.2022 (5 saylı iclas, protokol №5)
08.04.2022 (6 saylı iclas, protokol №6)
10.05.2022 (7 saylı iclas, protokol №7)
06.06.2022 (8 saylı iclas, protokol №8)


          2022/2023 tədris ili

03.11.2022 
08.12.2022
12.01.2023
08.02.2023

12.10.2023

22.11.2023

13.12.2023

 

 

    2023/2024 tədris ili

09.01.2024

12.02.2024