I Müalicə-Profilaktika Fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyətinin Konfransının

Təşkilati komitəsi:
Dosent Elşad Novruzov – I Müalicə-Profilaktika Fakültəsinin dekanı
Assistent Bəyaz Babayeva - I Müalicə-Profilaktika Fakültəsinin TEC-in Elmi rəhbəri
Tələbə  Abızadə Rəşad  – I  Müalicə-Profilaktika Fakültəsinin TEC-in Sədri

Təşkilati komitənin üzvləri :
Dos. Quliyev M.İ. – I  Müalicə-Profilaktika Fakültəsinin dekan müavini
Ass. Mikayılova N.X.– I  Müalicə-Profilaktika Fakültəsinin dekan müavini
Ass. Novruzova G.Ə. – I  Müalicə-Profilaktika Fakültəsinin dekan müavini
Ass. Xəlilov N.C.- ATU TCK Rezidentlər üzrə məsul şəxs.
Dos. Rüstəmova S.M. – Akademik məsləhətçi
Qocayeva S.M. – Akademik məsləhətçi
Prof. Qarayeva S.Z. – I Uşaq xəstəlikləri  kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri
Dos. Sultanova T.Ə. - Sitologiya, embriologiya və histologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri
Dos. Mehtiyeva Ş.N. – Nevrologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri
Dos. Hümbətova A.N. – Kliniki Farmakologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri
Dos. Quliyeva N.M. –Allerqologiya və immunologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri
Dos. Mürsəlov M.M.  – III  Cərrahi xəstəliklər kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri
Dos. Quliyeva S.Ə. – Oftalmologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri
Dos. Ələkbərov E.İ. – Məhkəmə Təbabəti kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri
B. m. Qafarova R.A – İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri
B. m. Həşimov R.T. – Tibbi biologiya və genetika kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri
Ass. Məmmədova G.S. – Dermatovenerologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri
Ass. İsmayılova Ş.Q. – I Daxili xəstəliklər kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri
Ass. İbrahimov N.Y. – Anesteziologiya və reanimatologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri
Ass. Əliyev T.Q. – I Cərrahi xəstəliklər kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri
Ass. Məmmədova S. Ş. – I Mamalıq- ginekologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri
Ass. Axundov S. F. – Uşaq cərrahlığı kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri
Ass. Qibləliyeva N.Q. – Onkologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri
Ass. Novruzov E.H. – Neyrocərrahiyyə kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri
Təl. Çankaya B.A. – Qrup: 117İ1, Kurs: VI
Təl. Ələsgərova A.E. - Qrup: 118A8b, Kurs: V
Təl. İmanova G.K. – Qrup: 118A8b, Kurs: V
Təl. Kərimova N.M. – Qrup: 118A9b, Kurs: V
Təl. Rüstəmova Ş.M. – Qrup: 118A6b, Kurs: V
Təl. Tağıyeva G.E. – Qrup: 118A6b, Kurs: V
Təl. Aslanova T.Z. – Qrup: 119A10b, Kurs: IV
Təl. Alras B.M. – Qrup: 119İ3a, Kurs: IV
Təl. Əhmədov N.N. – Qrup: 119A1a, Kurs: IV
Təl. Ələkbərov Ü.M. – Qrup: 119A10b, Kurs: IV
Təl. Əliyeva T.M. – Qrup: 119A9a, Kurs: IV
Təl. Əsgərov S.İ. – Qrup: 119A3a, Kurs: IV
Təl. Fərziyeva N.M. – Qrup: 119A1a, Kurs: IV
Təl. Qafarova N.E. – Qrup: 119A6a, Kurs: IV
Təl. Qarayeva Ş.V. – Qrup: 119A10b, Kurs: IV
Təl. Manafova V.A. – Qrup: 119A3a, Kurs: IV
Təl. Orucova K.S. – Qrup: 119A4a, Kurs: IV
Təl. Rövşənova L.V. – Qrup: 119A1a, Kurs: IV
Təl. Səfərova E.A. – Qrup: 119A3a, Kurs: IV
Təl. Nəsirova İ.E . – Qrup: 119A9a, Kurs: IV
Təl. Gülafova S.R. – Qrup: 119A3a, Kurs: IV
Təl. Aslanov T.T.- Qrup: 120A10b, Kurs: III
Təl. Əlizadə A.Ə. – Qrup: 120A5a, Kurs: III
Təl. Ələkbərova A.Q. – Qrup: 120A9a, Kurs: III
Təl. Dadaşova A.Ə. – Qrup: 120A6b, Kurs: III
Təl Hüseynzadə S.E. – Qrup: 120A4a, Kurs: III
Təl. Mahalova T.İ. – Qrup: 120R1a, Kurs: III
Təl. Muhammed Hakan B. S. – Qrup: 120A12b, III
Təl. Mürsəlzadə F.F. – Qrup: 120R2a, Kurs: III
Təl. Sofiyeva H.İ. – Qrup: 120A4b, Kurs: III
Təl Talışlı L.R. – Qrup: 120A4a, Kurs: III
Təl. Novruzova G.Ə. – Qrup: 121A12c, Kurs: II
Təl. Ağabəyli L.Ə. – Qrup: 122A2b, Kurs: I
Təl. Abdullayeva G.M.– Qrup: 122A8B, Kurs: I
Təl. Bəşirova G.Z.– Qrup: 122A8B, Kurs: I
Təl. Əliyev F.N.– Qrup: 122A8B, Kurs: I
Təl. Əliyev A.Ə.– Qrup: 122A8B, Kurs: I
Təl. İsmayılzadə İ.R.– Qrup: 122A8B, Kurs: I
Təl. Yusifova D.N. – Qrup: 122A8B, Kurs: I
Təl. Məmmədzadə F.G.– Qrup: 122A4a, Kurs: I
Təl. Vəlizadə N.G. – Qrup: 122A8B, Kurs: I