I Müalicə-Profilaktika Fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyətinin Konfransının

Təşkilati komitəsi:

Dos. Novruzov E. M. – I Müalicə-profilaktika Fakültəsinin Dekanı

Dos. Rzayeva R. Ə. – I Müalicə-Profilaktika Fakültəsinin TEC-in Elmi rəhbəri

Təl. Abızadə R. S. – I  Müalicə-Profilaktika Fakültəsinin TEC-in Sədri

Təşkilati komitənin üzvləri :

Dos. Quliyev M. İ. – I  Müalicə-Profilaktika Fakültəsinin dekan müavini

B. m. Bayramov N. T. – I  Müalicə-Profilaktika Fakültəsinin dekan müavini

Ass. Mikayılova N. X. – I  Müalicə-Profilaktika Fakültəsinin dekan müavini

Dos. Rüstəmova S. M. – Akademik məsləhətçi

B. lab. Hüseynova Q. O. – Akademik məsləhətçi

B. lab. Hüseynova B. Z. – Akademik məsləhətçi

Ass. Qəniyeva F. İ. – Akademik məsləhətçi

Prof. Qarayeva S. Z. – I Uşaq xəstəlikləri  kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

Dos. Sultanova T. Ə. - Sitologiya, embriologiya və histologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

Dos. Seyidova Z. R. – İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

Dos. Məmmədyarova K. F. – I Daxili xəstəliklər kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

Dos. Nəbiyev  T.M. – Nevrologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

Dos. Hümbətova A. N. – Kliniki Farmakologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

Dos. Quliyeva N. M. –Allerqologiya və immunologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

Dos. Mürsəlov M. M.  – III  Cərrahi xəstəliklər kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

Dos. Quliyeva S. Ə. – Oftalmologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

Dos. Ələkbərov E. İ. – Məhkəmə Təbabəti kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

B. m. Həşimov R. T. – Tibbi biologiya və genetika kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

Ass. Məmmədova G. S. – Dermatovenerologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

Ass. Əfəndiyev İ. Z. – Terapevtik və pediatrik propedevtika kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

Ass. İbrahimov N. Y. – Anesteziologiya və reanimatologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

Ass. Əliyev T. Q. – I Cərrahi xəstəliklər kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

Ass. Məmmədova S. Ş. – I Mamalıq- ginekologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

Ass. Axundov S. F. – Uşaq cərrahlığı kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

Ass. Qibləliyeva N. Q. – Onkologiya kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

Ass. Nəbizadə R. Z. – Neyrocərrahiyyə kafedrasının TEC-in Elmi rəhbəri

Təl. Rəcəbova N. A. – Qrup: 117a26, Kurs: V

Təl. Çankaya B. A. – Qrup: 117i1, Kurs: V

Təl. Ələsgərova A. E - Qrup: 118a8b, Kurs: IV

Təl. İmanova G. K. – Qrup: 118a8b, Kurs: IV

Təl. Kərimova N. M. – Qrup: 118a9b, Kurs: IV

Təl. Rüstəmova Ş. M. – Qrup: 118a6b, Kurs: IV

Təl. Tağıyeva G. E. – Qrup: 118a6b, Kurs: IV

Təl. Aslanova T. Z. – Qrup: 119a10b, Kurs: III

Təl. Əhmədov N. N. – Qrup: 119a1a, Kurs: III

Təl. Ələkbərov Ü. M. – Qrup: 119a10b, Kurs: III

Təl. Əlizadə S. K. – Qrup: 119a3b, Kurs: III

Təl. Əsgərov S. İ. – Qrup: 119a3a, Kurs: III

Təl. Fərziyeva N. M. – Qrup: 119a1a, Kurs: III

Təl. Qafarova N. E. – Qrup: 119a6a, Kurs: III

Təl. Qubadova N. Ç. – Qrup: 119a4a, Kurs: III

Təl. Manafova V. A. – Qrup: 119a3a, Kurs: III

Təl. Orucova K. S. – Qrup: 119A4a, Kurs: III

Təl. Rövşənova L. V. – Qrup: 119a1a, Kurs: III

Təl. Səfərova E. A. – Qrup: 119a3a, Kurs: III

Təl. Ələkbərova A. Q. – Qrup: 120a9a, Kurs: II

Təl. Mahalova T. İ. – Qrup: 120r1a, Kurs: II

Təl. Muhammed Hakan B. S. – Qrup: 120A12b, Kurs: II

Təl. Mürsəlzadə F. F. – Qrup: 120r2a, Kurs: II

Təl. Sofiyeva H. İ. – Qrup: 120a4b, Kurs: II