1.

Dos.Mədətli Fərəh İlham

Sədr, fakültə dekanı

2.

B/müəl.Hacıyeva Esmira Mirbaba

Dekan müavini

3.

Ass.Kazımova Afaq Ulduz

Elmi katib

4.

Akad.Tağıyev Dilqəm Bəbir

 

5.

Prof.Qəniyev Musa Mehdi

 

6.

Prof.Vəliyeva Məhbubə Nəbi

 

7.

Prof.Əliyev Qoşqar Cəlal

 

8.

Prof.Süleymanov Tahir Abbasəli

 

9.

Prof.İsayev Cavanşir  İsa

 

10.

Prof.Qarayev Eldar Abdulla

 

11.

Prof.İskəndərov Qayıbverdi Bəşir

 

12.

Prof.Kərimov Yusif Balakişi

 

13.

Prof.Əsmətov Vəli Yadulla

 

14.

Prof.Quliyev Fikrət Əli

 

15.

Prof.Hacıyeva Natəvan Havar

 

16.

Dos.Naibov Nizami  Мustafa

 

17.

Dos.İsgəndərov Vaqif  Hüseyn

 

18.

Dos.Məmmədova Nərgiz Həbib

 

19.

Dos.Babayeva Svetlana Məmməd

 

20.

Dos.Əliyeva Sənəm Eldar

 

21.

Dos.Əzizova Pərvinə Əyyub

 

22.

B/müəl.Aslanov Maqsud Qəşəm

 

23.

Ass.Paşayeva Sara Ağakişi

 

24.

Ass.Atakişizadə Səyyədin Abdulla

 

25.

Tələbə Məmmədova Ofelya Səbuhi

 

26.

Tələbə Rəhimli Nuranə Muxtar

 

27.

Tələbə Abdullayeva Məryəm Emin

 

28.

Tələbə Yusifov Mahmud Səxavət