Tədris proqramı

 

  

AĞCİYƏR XƏSTƏLİKLƏRİ FƏNNİ ÜZRƏ TƏDRİS PROQRAMI 

MÜALİCƏ-PROFİLAKTİKA FAKÜLTƏSİNİN  IV KURS TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜN MÜHAZİRƏLƏRİNİN MÖVZULARI

  VII-VIII semestr              

Mövzunun adı.

Saatlar

1

Tənəffüs orqanlarının anatomik-fizioloji xüsusiyyətləri. Bronx-ağciyər patologiyası olan xəstələrin müayinə üsulları

2

2

Tənəffüs orqanlarının  iltihabi xəstəlikləri. Bronxit və bronxiolitlər. Pnevmoniyalar: epidemiologiyası, etiologiyası, təsnifatı, diaqnostika və müalicəsi

2

3

Birincili vərəmin klinik formaları: klinik xüsusiyyətləri, diaqnostikası və ağırlaşmaları. Diaskintest, Quantiferon TB GOLD plus.

2

4

İkincili vərəmin klinik formaları: klinik xüsusiyyətləri, diaqnostikası və ağırlaşmaları. Ağciyər vərəminin destruktiv formaları

2

5

AXOX.  Bronxial astma. Diaqnostika və müalicə prinsipləri ( beynəlxalq tövsiyyələr)

2

6

Ağciyərlərin peşə-toz və  parazitar xəstəlikləri.   Ağciyərlərin interstisial xəstəlikləri

2

7

Plevritlər, etiologiyası, patogenezi, təsnifatı, klinik gedişi, diaqnozu və differensial diaqnostikası. Pnevmatoraks

2

     

MÜALİCƏ-PROFİLAKTİKA FAKÜLTƏSİNİN  IV KURS TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜN TƏCRÜBƏ

MƏŞĞƏLƏLƏRİNİN MÖVZULARI

                                                                                       VII-VIII semestr

Mövzunun adı

Saatlar

1

Tənəffüs orqanlarının anatomik-fizioloji xüsusiyyətləri.

4

2

Bronx-ağciyər patologiyası olan xəstələrin müayinə üsulları.

4

3

Bronxit və bronxiolitlər: epidemiologiyası, etiologiyası, təsnifatı, diaqnostika və müalicəsi.

4

4

Pnevmoniyalar: epidemiologiyası, etiologiyası, təsnifatı, diaqnostika və müalicəsi.

4

5

Tənəffüs orqanlarının irinli iltihabi xəstəlikləri: abses, qanqrena. Bronxoekatziya, diaqnostika və müalicə prinsipləri.

4

6

Vərəmin yayılması, etiologiyası və patogenezi 

4

7

Tuberkulin sınaqları, Diaskintest, Quantiferon TB GOLD plus. Vərəm çöplərinin təyini üsulları

4

8

Vərəmin klinik təsnifatı. Birincili vərəmin klinik formalarının patogenezi, klinik xüsusiyyətləri, diaqnostikası və ağırlaşmaları.

4

9

İkincili vərəmin klinik formalarının patogenezi, klinik xüsusiyyətləri, diaqnostikası və ağırlaşmaları.

4

10

Ağciyər vərəminin destruktiv formaları, klinik xüsusiyyətləri, diaqnostikası və ağırlaşmaları. Tənəffüs yollarının vərəmi.

4

11

Ağciyər vərəminin müalicə və profilaktika üsulları

4

12

Bronxial astma: yayılması, təsnifatı, risk faktorları. Diaqnostika və müalicə prinsipləri ( beynəlxalq tövsiyyələr)

4

13

AXOX: yayılması, təsnifatı, risk faktorları. Diaqnostika və müalicə prinsipləri ( beynəlxalq tövsiyyələr)

4

14

Ağciyərlərin peşə-toz və  parazitar xəstəlikləri. Kistik fibroz

4

15

Ağciyərlərin interstisial xəstəlikləri: hipersensitiv pnevmonit, idiopatik interstisial pnevmoniyalar, idiopatik ağciyər fibrozu, sarkaidoz  və s.

      4

16

Plevritlər, etiologiyası, patogenezi, təsnifatı, klinik gedişi, diaqnozu və differensial diaqnostikası

      4

17

 

Pnevmatoraks: səbəbləri, təsnifatı, diaqnostikası, müalicəsi. Qanhayxırma və ağciyər qanaxması

      4

18

Ağciyər arteriyasının trombozu və emboliyası. Ağciyər hipertenziyası. Ağciyər ürəyi,diaqnostikası.

      4

19

KRDS: risk amilləri, diaqnostikası. Ağciyər ödemi. Yuxu apnoe sindromu, diaqnostikası, fəsadları, müalicəsi.

4

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İCTİMAİ SƏHİYYƏ FAKÜLTƏSİNİN  VI KURS TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜN MÜHAZİRƏLƏRİNİN MÖVZULARI

XI semestr

 Mövzunun adı

Saatlar

1

Vərəm haqqında tarixi arayış. Vərəm xəstəliyinin yayılması. Vərəmin etiologiyası, patogenezi və patoloji anatomiyası. Vərəmli xəstələrin müayinə üsulları (üç prinsip, üç mərhələ).

2

2

Birincili vərəm, uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyası. Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi. İlkin vərəm kompleksi. Ağciyərlərin səpələnmiş vərəmi. Miliar vərəm. Ocaqlı və infiltrativ vərəm.  Kazeoz sətəlcəm.

2

3

Ağciyər vərəminin destruktiv formaları. Xroniki kaverna modelinin kliniki əhəmiyyəti.

Vərəm plevriti. Başqa orqanların və sistemlərin vərəmi. Ağciyər vərəminin yanaşı xəstəliklərlə gedişi. Vərəmin ağırlaşmaları. 

2

4

Vərəmin müalicəsi, vərəm əleyhinə dərmanlar, DOT strategiyası.

2

5

Vərəmin profilaktikası (spesifik, kimyəvi, sanitar profilaktika). Vərəm əleyhinə müəssisələrin işinin təşkili. Dispanser qeydiyyat qrupları.

2

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 İCTİMAİ SƏHİYYƏ FAKÜLTƏSİNİN  VI KURS TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜN TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏLƏRİNİN MÖVZULARI

XI semestr

 Mövzunun adı

Saatlar

1

Vərəmin etiologiyası, patogenezi və yayılması. Vərəmli xəstələrin müayinə üsulları. Vərəm zamanı laborator müayinələrin aparılması.  Şüa diaqnostika üsulları.

5

2

Tuberkulin sınaqları, Diaskin test, Quantiferon TB test. Vaksinasiya və revaksinasiya. KJB vaksinasiyasının ağırlaşmaları.

5

3

Vərəmin klinik təsnifatı. Birincili vərəmin kliniki formaları (uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyası, ilkin vərəm kompleksi, döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi).

5

4

Ağciyərlərin səpələnmiş vərəmi, miliar vərəm. Vərəm meningiti. Ocaqlı və infiltrativ ağciyər vərəmi,  kazeoz sətəlcəm.

5

5

Ağciyər tuberkuloması. Ağciyər vərəminin destruktiv formaları (kavernoz, fibroz-kavernoz, sirrotik vərəm).

5

6

Vərəm plevriti. Yuxarı tənəffüs yollarının vərəmi. Başqa orqanların vərəmi, vərəmlə yanaşı gedən xəstəliklər.

5

7

Vərəmin ağırlaşmaları. Vərəmin müalicəsi.

5

8

Vərəmin profilaktikası (spesifik, kimyəvi, sanitar profilaktika).

5

9

Vərəm əleyhinə dispanser. Vərəm əleyhinə müəsisələrdə kontingentin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və müşahidəsi.

5

10

Vərəm ocaqları. Vərəm ocaqlarında epidemiya əleyhinə tədbirlərin aparılmasına dair tövsiyyələr. Heyvanlarda vərəm. Sanitar veterinar nəzarəti. 

5

 

Metodiki təminat:

  1. “Vərəm” Ə.B. İnsanov (2004)
  2. “Vərəm” F.M.İsmayılov,  N.Ə.Abbasov (2004)
  3. “Ftiziatriya” F.Ş.Quliyev (2010)
  4. “Ftiziatriyadan testlər” N.Ə.Abbasov, R.İ.Bayramov, C.M.İsmayılzadə, A.M.Məmmədova, Ş.M.Vəliyeva (2015)
  5. “Vərəmli xəstələrin erkən aşkarı,müalicəsi və müşahidəsi”, Y.Ş.Şıxəliyev(2015)
  6. “Vərəm xəstəlikləri”, Y.Ş.Şıxəliyev(2016)

 

Texniki təchizat:

-         “Vərəmlə mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu və digər normativ-hüquqi aktlar

-         Vərəmin diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına aid klinik protokollar

-         Spirometr

-         Şüa diaqnostikası və flüoroqrafiya avadanlıqları

-         Multimedia vasitələri