Professor Ruxsarə Əliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əliyeva Ruxsarə Həmdulla qızı

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Tibb elimlər doktoru, məsləhətçi-professor

4

Şöbə

Uşaq yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək sağlamlığı kafedrası

 

                                                                                                 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1943-1953

 

1 saylı Dəmiryolu orta məktəbi

Bakı ş. Biləcəri qəs.

2

1953-1959

Gigiyena

N. Narimanov adına Azərb. Dövlət Tibb institutu

Bakı ş., Bakıxanov küçəsi 23

3

1962-1964

Gigiyena

“Əmək gigiyenası və peşə xəstəlik-ləri”. Elmi tədqiqat institutu (disser-tant)

Moskva ş. pr. Budyonova,31

4

1990-1991

Gigiyena

“Əmək gigiyenası və peşə xəstəlik-ləri”. Elmi tədqiqat institutu (dokta-rant)

Moskva ş. pr. Budyonova,31

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1960-1961

Müdir

Sanitar Epidemioloji Stansiya

Azərbaycan Res.,Cülfa ş

2

1964-1968

Şöbə müdiri

“Əmək gigiyenası və peşə xəstəlik-ləri”. Elmi tədqiqat institutu.

Bakı şəhəri, Sontev k.3

3

1968-1988

Elmi işlər üzrə di-rector müavini

“Əmək gigiyenası və peşə xəstəlik-ləri”. Elmi tədqiqat institutu.

Sumqayıt ş.,Nizami k.43

4

1991-1994

Laboratoriya müdiri

“Epidemiologiya, Mikrobiologiya və Gigiyena”. Elmi tədqiqat institutu.

Bakı ş. Musabəyov k.9

5

1994 - cü ildən hal hazıradək

Tibb elmlər dok-toru, professor

Azərbaycan Tibb Universiteti Əmək gigiyenası və uşaq – yeniyetmələr gigiyenası

Bakı ş., Bakıxanov k. 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

05.03.1991- 05.05.1991

Səs və audiologiya (kurs)

Moskva ş. pr.Budyonova,31

2

2006

İşçilərin fərdi müdafiəsi (seminar)

Ankar ş. Hacıtəpə universiteti

3

2007

Peşə və sağlamlıq (seminar)

Moskva ş. pr.Budyonova,31

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Российская медицинская энциклопе-дия по Медицине Труда

Измеров Н.Ф.

Алексеев С.В.

Амиров Н.Х.

Артамонова В.Г.и др

Москва, 2005, 653 стр.

2

Əmək gigiyenasından mühazirələr

Əliyeva R.H.

Gürzəliyev S.A.

Dərs vəsaiti, Bakı, 2007, 112 səh.

3

Сочетанное действие физических, хи-мических факторов и трудовой наг-рузки на организм нефтяников.

Р.Х.Алиева

Мат. межд. конф. посв. «Шум и здоровье».  Минск, 1991, 2 стр.

4

Загрязнение атмосферного воздуха крупного города тяжелыми металла-ми и оценка их опасности для здо-ровья населения.

Р.Х.Алиева

М.А.Казымов

Н.В.Алиева

Медицина труда, № 5, 2014, с. 21-24

5

Peşə təhsilinin təşkili məsələləri yeni-yetmələrin sağlamlıq səviyyəsi və bilik keyfiyyətinin artırılması amili kimi.

R.H.Əliyeva

Ş.M.Balayeva

ə.e.x. t.e.d. prof. T.Ə. Tağızadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beyn. Elmi prakt. konf. mat-nın toplusu. Bakı, 2014, s.57-59 

Ümumi sayı: 320 elmi iş çap etdirmişdir.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

FD 2.28  Dissertasiya şurası, üzv

2

Azərbaycan Tibb Universiteti “Gigiyena və İctimai sağlamlıq” Problem Komissiyası, üzv