Dosent Səyyad Gürzəliyev

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ata adı

Gürzəliyev Səyyad Alı oğlu

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Uşaq – yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək sağlamlığı

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1955-1966

Orta təhsil

İ.Şıxlı adına orta məktəb

Qazax r-nu, Kosalar k.

2

1966-1972

Sanitariya gigiyena

Azərbaycan Tibb Universiteti, tələbə

Bakı şəh. Bakıxanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1970-1972

Tibb qardaşı

“Semaşko” adına xəstəxana VI korpus

Mərdanov Qardaşları

2

1972-1976

Həkim Epidemioloq

Sanitar Epidemioloji Stansiya,

Azərbaycan Respublikası, Şirvan ş.

3

1976-1980

Assistent

ATU,

Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası, əmək gigiyenası

Mərdanov Qardaşları

4

1980-1992

Baş müəllim

ATU,

Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası, əmək gigiyenası

Mərdanov Qardaşları

5

1992- hal hazırda

Dosent

ATU,

Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası, əmək gigiyenası

Mərdanov Qardaşları

6

2004-2017

Kafedra müdiri

ATU,

Əmək gigiyenası və uşaq–yeniyetmələr gigiyenası

Mərdanov Qardaşları

7

2017-ci ildən hal hazıradək

Kafedranın dosenti

ATU,

Əmək gigiyenası və uşaq–yeniyetmələr gigiyenası

Mərdanov Qardaşları

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

03.09.1979 10.11.1979

“Əmək gigiyenası” üzrə Ali məktəb müəllimlərinin ixtisas artırma fakultəsi

Leninqrad Sanitar Gigiyena Tibb İnistitutu

2

01.12.1980 31.12.1980

“Peşə xəstəlikləri” üzrə Ali məktəb müəllimlərinin ixtisas artırma fakultəsi

Leninqrad Sanitar Gigiyena Tibb İnistitutu

3

 

04.02.1985 02.03.1985

“Peşə xəstəlikləri” üzrə Ali məktəb müəllimlərinin ixtisas artırma fakultəsi

Leninqrad Sanitar Gigiyena Tibb İnistitutu

4

04.12.1990

31.12.1990

“Əmək gigiyenası” üzrə Ali məktəb müəllimlərinin ixtisas artırma fakultəsi

Leninqrad Sanitar Gigiyena Tibb İnistitutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Профилактические осмотры –медицинский мониторинг для работающих на вредных производствах

Əliyeva R.H., Gürzəliyev S.A., Xəlilova S.A.

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, görkəmli dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr. Səh. 494-496, Bakı, 2017

2

Mebel istehsalında dəzgahçı və fanerçilərdə yorulmanın inkişaf etməsinin fizioloji-gigiyenik xüsusiyyətləri

Gürzəliyev S.A., Əliyeva R.H., Nəbiyeva M.Y., Salihova C.Y., Xəlilova S.A.

prof. Surxay heydər oğlu Axundovun 120 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları. Səh. 47-50, Bakı-2017

3

Оценка условий труда в мебельном производстве

Gürzəliyev S.A., Əliyeva R.H.,Nəbiyeva M.Y., Salihova C.Y.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. №2, Səh.268-300,Bakı - 2017

4

Ümumtəhsil müəssisələri mebellərinə gigiyenik və texniki tələblərə dair metodik tövsiyələt

Qabulov H.H., Balayeva Ş.M., Gürzəliyev S.A və b.

Azərbaycan Tibb Universitetinin mətbəəsində çap edilmişdir. 44 səh , Bakı - 2018

5

İstehsalat tosikologiyası fənni üzrə tədris proqramı

Gürzəliyev S.A., Əliyeva R.H.,Nəbiyeva M.Y., Salihova C.Y.

Fənn üzrə tədris proqramı. Tibbi profilaktika ixtisası üçün 12 səh., Bakı - 2018

6

Səs-küy və vibrasiya faktorunun mebel müəssisələri işçilərinin eşitmə orqanlarına təsiri

Gürzəliyev S.A., Əliyeva R.H., Nəbiyeva M.Y., Salihova C.Y.

Sağlamlıq jurnalı №6, Səh. 136-140, Bakı - 2018

7

İplik istehsalında əmək şəraitinin gigiyenik və ekonomk aspektlərinə dair.

Gürzəliyev S.A., Orucov Q.R.

Sağlamlıq jurnalı №2, Səh. 187-190, Bakı - 2019

8

Neft emalı prosesində kompüter texnikasından istifadə zamanı əmək şəraitinin işçilərin sağlamlıq vəziyyətinə təsiri

Gürzəliyev S.A., Əliyeva R.H., Nəbiyeva M.Y., Salihova C.Y.

Bakı Dövlət Universiteti nəzdində Tibb fakültəsinin yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr oliunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfrans materialları. Təbabətin aktual problemləri. Bakı – 2019, Səh. 224-225

9

Mebel istehsalı sexlərində işçilərin əmək şəraiti və bəzi fizioloji dəyişikliklər

Gürzəliyev S.A., Əliyeva R.H., Nəbiyeva M.Y., Salihova C.Y.

t.e.d., Əzəm Təyyar oğlu Ağayevin anadan olmasının 75 illiyinə həsr edilmiş elmi konfrasından materiallar. VI cild, Bakı – 2019,  Səh. 80-83

10

Metakrilonitrilin eksperiment şəraitində böyrəklərin funksiyasına təsiri

Gürzəliyev S.A

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Müxbir üzvü, ə.e.x., prof. Dəmir Vahid oğlu Hacıyevin anadan olmasını 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı-2019,  Səh. 88-89

11

Влияние производственной среды и условий труда на организм работников с видеодисплейными терминалами и компьютерами в нефтепереработке.

Əliyeva R.H., Gürzəliyev S.A., Nəbiyeva M.Y., Salihova C.Y.

Материалы XXIII Международной научной конференции «Онкология - XXIвек». c.19-24, г. Пермь.2019 г.

12

Tekstil fabriki işçilərinin əmək gigiyenası məsələlərinə dair

Gürzəliyev S.A., Orucov Q.R.

Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan anatomiyası və terminalogiya kafedrasının yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfrans materiallarının toplusu. səh. 47-48, Bakı-2019

13

Əmək proseslərinin öyrənilməsində istifadə olunan fizioloji və gigiyenik müayinə üsulları

Gürzəliyev S.A.,

Bakı – 2020, 125 səh

14

Tikiş istehsalında işçilərinin əmək şəraitinin və sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə dair

Gürzəliyev S.A., Əliyeva R.H., Orucov Q.R.

 Tibb jurnalı. Bakı – 2020, səh.134-137

15

Производственные факторы риска и состояние здоровья работников мебельного производства

Əliyeva R.H., Salihova C.Y., Gürzəliyev S.A., Nəbiyeva M.Y.

 Tibb jurnalı. Bakı – 2020, səh. 146-150

16

Mebel istehsalatı işçilərinin ümumi xəstələnmə vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə dair.

Gürzəliyev S.A.

Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Sağlam əmək və həyat təhlükəsizliyi-2021”mövzusunda elmi-praktik konfransın materialla­rının toplusu. səh. 35-37, Bakı - 2021

17

Mebel istehsalında işçilərin əmək şəraitinin sağlamlaşdırılması və peşə yönümlü xəstəliklərin profilaktikası

Əliyeva R.H., Gürzəliyev S.A. və b.

Bakı,  2021, 17 səh.

18

İstehsalat toksikologiyası üzrə dərs vəsaiti

Gürzəliyev S.A

Bakı, 2022, 110 səh

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

ATU-nun Tibbi –profilaktika fakültəsinin  Elmi Şurasının üzvü

2

ATU, FD 03.014 Müzakirə Şurasının üzvü