Dosent Nigar Süleyman-zadə

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ata adı

Süleyman - zadə Nigar Qəmbər qızı

2

İxtisas

Pediatriya

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Uşaq – yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək sağlamlığı

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1966-1972

Pediatriya

N.Narimanov adına Azərb. Dövlət Tibb institutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1972 - 1976

Baş laborant

N.Narimanov adına Azərb.Dövlət Tibb institutu

Bakı şəhəri,Bakıxanov kücəsi 23

2

1976 - 1990

Assistent

N.Narimanov adına Azərb.Dövlət Tibb institutu

Bakı şəhəri,Bakıxanov kücəsi 23

3

1990 - 2000

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri,Bakıxanov kücəsi 23

4

2000 - hal-hazırda

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri,Bakıxanov kücəsi 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

07.09.1987-31.10.1987

Факультет повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений

Ленинградский санитарно –гигиенический медицинский институт

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Зависимость сомато-функсионального потенциала школьников от различных режимов двигательной активности

S.A.Gürzəliyev, N.Q. Süleymanzadə, Z.Q.İsmayılova, Ş.M.Balayeva, S.Ə.Həsənova

Sağlamlıq-  2015, №4,s. 134-137

2

Состояние органа зрения учащихся общеобразовательных школ и лицея

N.Q. Süleymanzadə,S.Ə. Həsənova,B.M.Balayeva,Z.Q.İsmayılova,İ.İ.Mustafayeva

Azərbaycanın dıvlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş Təbabətin aktual problemləri“ elmi praktik konfransın materialları, s.190, Bakı 2017,

3

Уровень физического развития и распространенность нарушений опорно-двигательного аппарата среди школьников начальных классов

B.M.Balayeva, S.Ə. Həsənova, N.Q. Süleymanzadə, Z.Q.İsmayılova, N.C.Məmmədzadə

Əməkdar elm xadimi t.e.d.,prof. T.Ə.Tağızadənin 85 illik yubileyinə  həsr olunmuş elmi konfrans  materiallarının toplusu. s.89-91, Bakı, 2018,

 

4

Yeniyetməlik dövrünün gigiyenası

B.M.Balayeva, S.Ə. Həsənov, N.Q. Süleymanzadə, Z.Q.İsmayılova, İ.İ.Mustafayeva

Tədris proqramı, s. 12, Bakı 2018

5

Физическое развитие школьников при обучении в здоровье сберегающих условиях

H.H.Qabulov

Ş.M.Balayev

N.Q. Süleymanzadə

S.Ə. Həsənova Z.Q.İsmayılova

SCIENCE NEWS JOURNAL

Vol 1 Issue 1, p. 1-3,  May 2018

6

Ümumtəhsil müəssisələrində təhsil şəraitinə olan gigiyenik tələblər

H.H.Qabulov  Ş.M.Balayeva Z.Q.İsmayılova

N.Q.Süleymanzadə

Metodik vəsait, s. 28, Bakı, 2019

7

Сравнительная характеристика физического развития детей младшего школьного возраста, обучающихся в традиционных классах с преобладанием динамического компонента

B.M.Balayeva

S.Ə. Həsənova

N.Q. Süleymanzadə

Z.Q.İsmayılova

 

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində Tibb fakultəsinin yaranmasının 100 illik yubileyinə həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, s. 316 Bakı, 2019

8

Влияние новых форм об­учения на функциональное состояние нервной системы учащихся младших классов

Ş.M.Balayeva,  N.Q.Süleymanzadə,  Z.Q.İsmayılova, Q.F. Əmrahlı, Ş.A.Süleymanlı

Вопросы школьной университетской медицины и здоровья, c. 48-50, Москва, 2019-2

9

Гигиеническая оценка двигательной активности в режиме дня школьников младшего возраста

Ş.M.Balayeva,  N.Q.Süleymanzadə,  Z.Q.İsmayılova, İ.İ.Mustafayeva

Онкология -ХХI века: материалы Международной научной конференции по онкологии - Пермь, 2019, c.38-42

10

Влияние учебного расписания на функциональное состояние организма школьников Баку.

Balayeva Ş.M., Süleymanzadə N.Q., İsmayılova Z.Q., Həsənova S.Ə.

Tibb elmləri doktoru Əzəm Təyyar oğlu Ağayevbn anadan olmasının 75 illiyınə həsr edilmiş elmi konfransın materialları.  VI cild səh.435-437, Bakı2019.

11

Стрессовые состояния подростков причины и пути профилактики.

Balayeva Ş.M., Süleymanzadə N.Q., İsmayılova Z.Q.. Həsənova S.Ə.

Tibb elmləri doktoru Əzəm Təyyar oğlu Ağayevbn anadan olmasının 75 illiyınə həsr edilmiş elmi konfransın materialları.  VI cild. səh.432-434,  Bakı2019

12

Влияние образовательных технологий проекта «Здоровое образование –здоровая нация» на  здоровье школьников Баку.

Balayeva Ş.M., Süymanzadə N.Q., İsmayılova Z.Q., Həsənova S.Ə., Əmrahlı Q.F.

Медицинские новости. Издается в Республике Беларусь 9(300) c. 68-70, 2019.

 

13

Məktəblilər arasında görmə pozulmalarının yaranmasına təsir edən amillər

Balayeva Ş.M., Süleymanzadə N.Q., İsmayılova Z.Q., Həsənova S.Ə.,  N.C. Məmmədzadə.

ATJ,2020 , səh.91-92  ( xüsusi buraxılış)

14

Tədris müəssisələrinin dərs cədvəllərinin gigiyenik qiymətləndirilməsi.

Balayeva Ş.M., Süleymanzadə N.Q., İsmayılova Z.Q., Həsənova S.Ə., Əmrahlı Q.F.

”Sağlam əmək və həyat təhkükəsizliyi- 2021” Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi praktik konfrans, səh.127-129.

15

Pandemiya dövründə gənclərin həyat keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi. 

Balayeva Ş.M., İsmayılova Z.Q., Süleymanzadə N.Q., Həsənova S.Ə.,

Sağlam əmək və həyat təhkükəsizliyi-2021” Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi praktik konfrans. səh.16-18.

16

Медико-профилактические мероприятия, направленные на профилактику covid-19 в образовательных учреждениях г. Баку

Balayeva Ş.M., İsmayılova Z.Q., Süleymanzadə N.Q., Həsənova S.Ə.,

Sağlam əmək və həyat təhkükəsizliyi-2021” Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi praktik konfrans. səh.19

17

Tibb universiteti tələbələrinin faktiki qidalanmasının qiymətləndirilməsi.

İsmayılova, Z.Q., Balayeva Ş.M, Süleymanzadə N.Q., Həsənova S.Ə.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri

 Rüblük elmi-praktik jurnal  №3/2021, səh.71-74

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü