Dosent Minayə Nəbiyeva

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ataadı

Nəbiyeva Minayə Yolçu qızı

2

İxtisas

Sanitariya gigiyena

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Uşaq – yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək sağlamlığı

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1960-1970

 

 

Bakı şəhəri

2

1970-1976

Sanitariya gigiyena

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutu

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1976-1980

Həkim-epidimioloq və sənaye sanitar həkimi

Sanitar-epidimioloji stansiya

Xanlar rayonu

2

1980-1996

Assistent

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu, Əmək gigiyenası və sənəti xəstəliklər kafedrası

Bakı şəhəri

3

1996-2004

Baş müəllim

ATU-nun Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası, əmək gigiyenası kafedrası

Bakı şəhəri

4

2004-dən hal hazıradək

Dosent

ATU-nun Uşaq – yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək sağlamlığı kafedrası

Bakı şəhəri

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Mebel istehsalında çalışan fəhlələrin əmək gərginliyinin qiymətləndirilməsi məsələlərinə dair

M.Y.Nəbiyeva

Ə.e.x., prof. Rafiq Əşrəf oğlu Əsgərovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə  həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans  materiallarının toplusu. Səh.98, Bakı, 2018

 

2

Səs-küy və  vibrasiya faktorunun mebel müəssisələri işçilərinin eşitmə orqanlarına təsiri

R.H.Əliyeva S.A.Gürzəliyev

C.Y.Salihova

“Sağlamlıq”jurnalı №6, Səh.136-140, Bakı, 2018

 

3

İstehsalat toksikologiyası

R.H.Əliyeva S.A.Gürzəliyev

C.Y.Salihova

İstehsalat toksikologiyası fənni üzrə tədris proqramı, 12 səh., Bakı, 2018

3

Neft emalı sənayesində əmək şəraitinin kompüterlə işləyən  operatorların sağlamlığına təsiri”

M.Y.Nəbiyeva, S.A.Gürzəliyev, dos. C.Y.Salihova.

ə.e.x.,t.e.d., prof. Tağı Ələkbər oğlu Tağızadənin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materiallarıı. Bakı, 2018.

4

«Влияние производственной среды и условий труда на организм работников с видиодисплейными терминалии и компютерами в нефтипереработке»

Р.Х.Алиева, Д.Я.Салихова, С.А.Курзалиев, М.Е.Набиева.

Онкология –XXI век. стр.20-24, г.Перемь, 2019

5

Mebel istehsalında çalışan fəhlələrin əmək gərginliyinin qiymətləndirilməsi məsələlərinə dair

M.Y.Nəbiyeva

Ə.e.x., prof. Rafiq Əşrəf oğlu Əsgərovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə  həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans  materiallarının toplusu. Səh.180-182, Bakı, 2018

6

Mebel istehsalında əmək şəraitinin işçilərin həyat keyfiyyətinin sağlamlıq vəziyyətinə təsiri.

Nəbiyeva M.Y., Salihova C.Y.

Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri. Elmi-praktik jurnal., Baki, səh. 149-152, 2019, №4

7

Mebel istehsalı sexlərində işçilərin əmək şəraiti və bəzi fizioloji dəyişikliklər.

 

Əliyeva R.H., Nəbiyeva M.Y., Gürzəliyev S.A., Salihova C.Y.

T.e.d. Ə.T.Ağayevin anadan olmas.75 illiyinə həsr edilmiş Elmi konfrans, səh. 80-84, Bakı, 2019, VI cild,.

8

Maşınqayırma sənayesində işləyən fəhlələrin sağlamlıq vəziyyətinə əmək şəraitinin təsiri.

Nəbiyeva M.Y.

ATU – nun Neyrocərrahiyyə kaf-nın yaranmasının 50 illiyinə həsr olunmuş “Neyrocərrahlığın müasir problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi – praktik konfransın materialları. Bakı-2019.

9

Mebel istehsalında işçilərin əmək şəraitinin gigiyenik qiymətləndirilməsi.

Nəbiyeva M.Y.

ATU-nun insan anatomiyası və tibbi terminologiya kaf-nın yaradılmasının 100 illik yubleyinə həsr olunmuş beunəlxalq elmi-praktik konfrans materiallarının toplusu. səh. 79-80, Bakı, 2019

10

«Производственные факторы риска и состояние здоровья работников мебельного производства».

Əliyeva R.H., Salihova C.Y., Gürzəliyev S.A., Nəbiyeva M.Y.

«Təbabətin aktual problemləri» Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Azərbaycan Tibb Jurnalı. Elmi-praktik jurnal.  səh.146-150, Bakı, 2020,

11

“Mebel istehsalında işçilərin sağlamlıq vəziyyətinə dair”

 

Nəbiyeva M.Y.

Aktual prob. 90 illik yubleyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfrans materiallarının toplusu. səh. 79-80, Bakı – 2019

12

Neft emalının enerji sistemindəki işçilərin əməyinin fizioloji-gigiyenik xarakteristikası”

 

Nəbiyeva M.Y.

Azərb. Tibb universitetinin 90 illik yubleyinə həsr edilmiş  ”Sağlam əmək və həyat təhlükəsizliyi-2021”mövzusunda elmi-praktik konfransın materiallarının toplusu. səh. 63-65, Bakı-2021,

13

“Mebel istehsalında işçilərin əmək şəraitinin sağlamlaşdırılması, peşə və peşəyönümlü xəstəliklərin profilaktikası.

R.H.Əliyeva, C.Y.Salihova.

21səh, Bakı,2021

14

Neft emalının sənaye tezlikli elektromaqnit sahəsində bəzi peşə risk amilləri

M.Y.Nəbiyeva, S.A.Gürzəliyev,

Ə.e.x., prof. Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materiallları. səh 327-328, Bakı, 2021

15

Mebel istehsallında peşə riskinin formalaşmasında əmək şəraitinin rolu.

M.Y.Nəbiyeva

Ə.e.x., prof. Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materiallları. səh.326-327, Bakı, 2021

16

Mebel istehsallında əmək şəraitinin işçilərin sağlamlıq vəziyyətinə təsiri

M.Y.Nəbiyeva, C.Y.Salihova.

Azərbaycan Tibb jurnalı. səh. 126-130, Bakı 2021.

17

Mebel istehsallında işçilərin əmək şəraitinin xəstələnmə göstəricilərinə təsiri

M.Y.Nəbiyeva, C.Y.Salihova.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. Bakı, 2021, №4. səh. 176-180

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyası