Dosent Sədaqət Həsənova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Həsənova Sədaqət Əlizadə qızı

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Uşaq - yeniyetmələrin  sağlamlığı və  əmək sağlamlığı

 

                                                                                             Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1970-1976

Sanitariya gigiyena

ATU

Bakı şəh., Bakıxanov küç. 23

 

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1976-1986

Şöbə müdiri

Bakı şəhəri, Oktyabr rayonu

Bakı ş.,K.İzmaylov küç.5.

2

1986-1990

Baş laborant

N.Narimanov adına Azərb.Dövlət Tibb institutu

Bakı ş.,Bakıxanov küc.23

3

1990-2010

Assistent

N.Narimanov adına Azərb.Dövlət Tibb institutu

Bakı ş.,Bakıxanov küc.23

4

2011- indiyədək

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş.,Bakıxanov küc.23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

6 yaşlıların məktəb təhsilinə morfofunksional hazırlığının təyini, birinci sinifdə tədris məş-ğələsinin təşkili.

Гасанова С.А.

Metodik tövsiyələr. Bakı, 2004, 20 səh.

2

Təhsil müəssisələrində tibbi xidmətin təşkili və uşaqların məktəb təliminə funksional ha-zırlığının qiymətləndirilməsi.

Gürzəliyev S.A.

Həsənova S.Ə.

Metodik tövsiyə. Bakı, 2011., 25 səh.

3

Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası

Gürzəliyev S.A.

Həsənova S.Ə. və b.

Təcrübə məşğələləri üçün dərslik. Bakı, 2010, 286 səh.

4

Bakı şəhəri məktəblilərinin fiziki inkişaf stan-dartları.

Süleyman-zadə N.Q

Gürzəliyev S.A.

Məmmədova Z.B. 

Metodik tövsiyyə. Bakı, 2015, 286 səh.

5

Влияние факторов внутришкольной среды на распространение миопии среди школь-ников начальных классов.

Гасанова С.А.

“Sağlamlıq” №3, Bakı, 2012, səh. 99-102.

Ümumi sayı: 60 elmi iş.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1