Dosent Cəmilə Salihova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Salihova Cəmilə Yalcın qızı

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Uşaq və yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək sağlamlığı

5 ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3850-9510
6 elibrary.ru

(SPIN-код):7859-6660  https://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp

7 SCOPUS ID    AuthorID:  7859-6660,1163677
8 researchgate.net   https://www.researchgate.net/profile/Салихова Джамиля
9 scholar.google.com https://scholar.google.com/

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2002-2005

Gigiyena

Azərbaycan Tibb Universiteti, aspirant

Baki ş., Bakixanov,23

2

2001 (4 ay)

“Infeksion xəstəliklər” tsikli üzrə Ixtisaslaşma

Bakı şəhəri Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə Institutu

Bakı şəhəri Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə Institutu

3

1997 – 1998

 

Həkim

 

Azərbaycan Tibb Universiteti,

internatura

Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi

4

1991-1997

 

Tibbi-profilaktika

Azərbaycan Tibb Universiteti, tələbə

Baki ş., Bakixanov,23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2015

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Baki ş., Bakixanov,23

2

2005

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Baki ş., Bakixanov,23

3

2002-2005

Aspirant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Baki ş., Bakixanov,23

4

2001

Həkim-infeksionist

E.Məlikov adına xəstəxana

Bakı şəhəri

5

2000

Həkim

Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi

Bakı şəhəri

6

1998

Həkim-gigiyenist

Internatura

Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi

Bakı şəhəri

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2001 (4 ay)

“Infeksion xəstəliklər” tsikli üzrə Ixtisaslaşma

Bakı şəhəri Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə Institutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Гигиена труда в производстве нефтяного битума

Алиева Р.Х.,

Салихова Д.Я.

Первая Международная конференция сети Всемирной Организации Правоохранения Стран Восточной Европы по проблемам комплексного управления здоровья рабочих. Уфа, республика Башкортостан, Россия, 2003, стр. 102-106.

2

Тепловое состояние и работоспособность работающих в производстве нефтяного битума

Салихова Д.Я.

Азербайджанский медицинский журнал. Баку, 2004, №1, стр.65-68

3.

Условия труда и заболе­вае­мос­ть работников про­из­­вод­ст­ва нефтяного би­тума.

Salihova C.Y.

 

Elmi-praktik jurnal “Sağlamlıq” №4, Bakı, 2009, səh.120-126

4

О здоровье работающих на производстве нефтяного битума

Salihova C.Y.

Elmi-praktik jurnal “Sağlamlıq” №4. Bakı, 2014, Səh.153-158

5

Xüsusi əmək gigiyenası

Əliyeva R.H.

Orucov R.A.

Gürzəliyev S.A.

Nəbiyeva M.Y.

Salihova C.Y.

Dərslik. Bakı, 2015, 395 səh.

6

Tikişçi əməyinə aid erqono­met­ri­ka məsələləri.

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

Gürzəliyev S.A.

Nəbiyeva M.Y.

 

ATU-nun “Təbabətin aktual prob­lemləri” mövzusunda

elmi konfrans. Bakı, 2014, səh.213-214

 

7

Xroniki pankreatit, diaq­nos­tika və müalicəyə dair.

Salihova C.Y.

 

Azərbaycan, Türkiyyə Cərahiyyə və Qastroenterologiya günləri, konfrans. Bakı, 2014, səh. 89-90

8

Bakı tikiş sənayesi işçilərinin əmək fəaliyyəti zamanı yorulmanın səbəbləri (Tibbi – sosial müayinə).

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

Orucov R.A.

Gürzəliyev S.A.

Nəbiyeva M.Y.

“Azərb.təbabətinin müasir nailiy­yət­ləri” jurnalı №1. Bakı, 2014, səh.111-115

9

Гигиеническая оценка профессионального риска для здоровья работниц швейного производства.

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

Orucov R.A.

Gürzəliyev S.A.

Nəbiyeva M.Y.

ATU-nun İnsan Anatomiyası kafed­ra­sı­nın yaradılmasının 95 illik yubi­leyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans materiallarının toplusu. Bakı, 2014, səh.140-143

10

О здоровье работающих на производстве нефтяного битума

Salihova C.Y.

 

Elmi-praktik jurnal “Sağlamlıq” №4. Bakı, 2014, səh.153-158

11

Xüsusi əmək gigiyenası

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

Orucov R.A.

Gürzəliyev S.A.

Nəbiyeva M.Y.

Dərslik. Bakı, 2015, 395 səh.

12

 

 

Məcburi işçi pozasında çalışan tikişçi qadınların əmək şəraitinin fizioloji-gigiyenik cəhətdən qiymətləndirilməsi

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

Orucov R.A.

Gürzəliyev S.A.

Nəbiyeva M.Y.

“Təbabətin aktual problemləri” elmi-praktik konfransın materialları. Baki, 2015, səh.162

13

Tikiş məmulatları istehsalında işçilərin əmək şəraitinin gigiyenik qiymətləndirilməsi

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

Gürzəliyev S.A.

Nəbiyeva M.Y.

İçtimai sağlamlıq və səhiyyə

İçtimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrasının yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi məcmuə. Baki, 2016, IV cild, səh.113-117

14

Tikiş məmulatları istehsalında əmək şəraitinin optimallaşdırılması və sağlam­­laş­­dırılmasına dair gigiyenik tələblər

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

Orucov R.A.

Gürzəliyev S.A.

Nəbiyeva M.Y.

Azərbycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

Azərbycan tibb universiteti, Baki– 2016, 23 səh

15

Tikiş istehsalında iş yerlərinin erqonomik göstəricilərinə dair

Salihova C.Y.

Nəbiyeva M.Y.

“Təbabətin aktual problemləri” elmi-praktik konfransın materialları.                 Baki, 2017, səh.154

16

Mebel istehsalında dəzgahçı və fanerçilərdə yorulmanın inkişaf etməsinin fizioloji-gigiyenik xüsusiyyətləri

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

Nəbiyeva M.Y.

Gürzəliyev S.A.

Xəlilova S.Ə.

Prof. S.H.Axundovun 120 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Baki, 2017, səh.47-51

17

Tikiş sənayesində işçi qadınların sağlam­­lıq vəziyyəti

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

Orucov R.A.

Nəbiyeva M.Y.

“Təbabətin aktual problemləri” elmi-praktik konfransın materialları.                 Baki, 2017, səh.123

18

Neft bitumu istehsalında əmək təbabəti (monoqrafiya)

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

MəmmədovA.M.

Azərbycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbycan tibb universiteti, Baki, 2017, səh.100

19

Состояние здоровья работающих производства нефтяного битума по данным периодических медицинских осмотров

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

 

Донозология-2017. Проблемы гигиенической донозологической диагностики и первичной профилактики заболеваний в современных условиях. Материалы тринадцатой Евразийской научной конференции 14-15 декабря Санкт-Петербург, 2017, стр.68

20

Оценка условий труда

в мебельном производстве

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

 

Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri.

Elmi-praktik jurnal, Baki 2017, №2, səh.268-273

21

Профессиональный риск и нарушение здоровья работников, занятых при добыче нефти и его переработке в Азербайджане и Центральной России

Салихова Д.Я.

Алиева Р.Х.

Халилова С.А.

Капцов В.А.

Каримова Л.К.

Гимранова Г.Г.

Azərbaycan Tibb jurnalı. Elmi-praktik jurnal. Baki, 2018, №1, səh.74-80

22

Səs-küy və vibrasiya faktorunun mebel müəssisələri işçilərinin eşitmə organlarına təsiri

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

Gürzəliyev S.A.

Nəbiyeva M.Y.

Elmi-praktik jurnal “Sağlamlıq” Baki, 2018, №6, səh.

136-140

23

İstehsalat toksikologiyası (Tədris proqramı)

Salihova C.Y.

Gürzəliyev S.A.

Nəbiyeva M.Y.

Azərbycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbycan tibb universiteti Baki, 2018, səh.13

24

 

Рабочие позы работников типографии

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

 

İctimai Səhiyyə Fakultəsinin XXXXII Tələbə Elmi Konfransının Materiallarının Toplusu, Baki, 2018, səh.6-7

25

Neft emalı sənayesində əmək şəraitinin kompüterlə işləyən operatorların sağlamlığına təsiri

Salihova C.Y.

Gürzəliyev S.A.

Nəbiyeva M.Y.

Ə.e.x.,t.e.d., prof.T.Ə.Tağızadənin 95 illik yub.həsr olunmuş elmi praktik konfrans. Baki, 2018,səh.180-182

26

Влияние производственной среды и условий труда на организм работников с видеодисплейными терминалами и компьютерами в нефтепереработке

Салихова Д.Я., Алиева Р.Х., Курзалиев С.А., Набиева М.Е.

 

Асс. онкологов России, «пермский гос.мед.университет им. Акад. Е.А. Вагнера» Мин.Здрав. РФ, объед.практ.онкол.перм. края нац. институт рака г. Неаполя (Италия). Материалы XXII Межд.Науч.конференции «Онкология – XXI век»

IX Итало-российской научной конференции по онкологии и эндокринной хирургии XXIII международной научной конференции г. Пермь. «Здоровье нации – XXI век» 29 апреля – 5 мая 2019 г.Баку, Азербайджан, стр.19-24

27

“Neft emalı prosesində komputer texnikasından istifadə zamanı əmək şəraitinin işçilərin sağlamlıq vəziyyətinə təsiri”

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

Gürzəliyev S.A.

Nəbiyeva M.Y.

“Təbabətin aktual problemləri” elmi-praktik konfransın materialları.                 Baki, 2019, səh.224

28

«Нефтяные битумы и вопросы медицины»

Салихова Д.Я.

Алиева Р.Х.

“Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri”.

Elmi-praktik jurnal, Baki 2019, №3, səh. 267-271

29

“Mebel istehsalında əmək şəraitinin işçilərin həyat keyfiyyətinin sağlamlıq vəziyyətinə təsiri”

Salihova C.Y.

Nəbiyeva M.Y.

 

“Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri”.

Elmi-praktik jurnal, Baki 2019, №4, səh. 149-152

30

“Mebel istehsalə sexlərində işçilərin əmək şəraiti ilə bəzi fiziolojı dəyişiklər”.

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

Gürzəliyev S.A.

Nəbiyeva M.Y.

T.e.d.Ə.T.Ağayevin 75 illik yub.həsr edilmiş elmi konfrans. Baki 2019, VI cild, səh.80-84

31

 

«Состояние терморегуляции и работоспособности у работников нефтяного битума»

Салихова Д.Я.

 

T.e.d.Ə.T.Ağayevin 75 illik yub.həsr edilmiş elmi konfrans. Baki 2019, VI cild, səh.521-525

32

“Sənaye istehsalatı və ətraf mühit”

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

 

“Təbib” qazeti, Baki,2020, №2, 31 yanvar

33

 «Производственные факторы риска и состояние здоровья работников мебельного производства»

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

Gürzəliyev S.A.

Nəbiyeva M.Y.

«Azərbaycan Tibb jurnalı». Elmi-praktik jurnal. Baki, 2020, xüsusi buraxılış, Səh.146-150

34

«Изучение слухового анализатора у работающих производства нефтяного битума»

Salihova C.Y.

 

“Sağlam əmək və həyat təhlükəsizliyi” adlı I Milli konfrans. Baki, 2021, Səh.160-168

35

“Mebel istehsalında işçilərin əmək şəraitinin sağlamlaşdırılması. Peşə və peşə yönümlü xəstəliklərin profilaktikası” (metodik tövsiyyələr)

Salihova C.Y.

Əliyeva R.H.

Gürzəliyev S.A.

Nəbiyeva M.Y.

Azərbycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

Azərbycan tibb universiteti, Baki– 2021, 18 səh.

36

“Mebel istehsalında işçilərin əmək şəraitinin xəstələnmə göstəricələrinə təsiri”

Salihova C.Y.

Nəbiyeva M.Y.

“Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri”.

Elmi-praktik jurnal, Baki 2021, №4, Səh.176-180

37

“Mebel istehsalında əmək şəraitinin işçilərin sağlamlıq vəziyyətinə təsiri”

Salihova C.Y.

Nəbiyeva M.Y.

«Azərbaycan Tibb jurnalı». Elmi-praktik jurnal. Ə.e.x.,prof.T.Ə.Əliyevin 100 illik yub.həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri” Beynalxalq elmi-praktik konfransın materialları, Baki, 2021, xüsusi buraxılış, səh.126-129

38

“Neft emalı sənayesi işçilərinin sağlamlıq vəziyyətinə əmək şəraitinin təsiri”

Salihova C.Y.

Nəbiyeva M.Y.

“Təbabətin aktual problemləri”, Baki-2022, elmi-praktik konfrans