Dosent Zöhrə İsmayılova

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ata adı

İsmayılova Zöhrə Qoca qızı

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Dosent

4

Kafedra

Uşaq – yeniyetmələrin  sağlamlığı və əmək sağlamlığı

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2002- 2007

Gigiyena (t.f.d)

Azərbaycan Tibb Universiteti, dissertant

Bakı şəh. Bakıxanov küç.23

2

1977-1983

Tibbi-profilaktika

Azərbaycan Tibb Universiteti, tələbə

Bakı şəh. Bakıxanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2015

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası

Bakı şəh. Ə.Qasımzadə küç.14

2

2000

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası

Bakı şəh. Bakıxanov küç.23

3

1996

Stajçı müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası

Bakı şəh. Bakıxanov küç.23

4

1992-1996

Həkim edpidemioloq, sanitariya gigiyena şöbəsinin müdiri,direktor müavini

Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzi

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu

5

1991-1992

Həkim-laborant

“Neftçi” tibbi bərpa mərkəzi.

Bakı şəhəri

6

1985-1991

Həkim-laborant, laboratoriya müdiri

Uşaq xəstəxanası

Kislovodsk şəhəri

7

1984-1985

 

Sanitar həkim

Meyvə-tərəvəz bazası

Kislovodsk şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Зависимость сомато-функсионального потенциала школьников от различных режимов двигательной активности

S.A.Gürzəliyev, N.Q. Süleymanzadə ,Z.Q.İsmayılova

Ş.M.Balayeva, S.Ə.Həsənova

Sağlamlıq- 2015, №4, səh. 134-137

2.

Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası

S.A.Gürzəliyev, Ş.M.Balayeva  Z.Q.İsmayılova

Dərslik, Bakı – 2015, 544s.

3

Состояние органа зрения учащихся общеобразовательных школ и лицея

N.Q. Süleymanzadə, S.Ə. Həsənova, B.M.Balayeva, Z.Q.İsmayılova,İ.İ.Mustafayeva

Azərbaycanın dıvlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş Təbabətin aktual problemləri“ elmi praktik konfransın materialları, səh. 190, Bakı 2017

4.

Məktəblilərin sağlam qidalanmasına dair metodik tövsiyələr

H.H.Qabulov, Ş.M.Balayeva,Z.Q.İsmayılova

Metodik tövsiyə, 32 s., Bakı, 2017

5

Ümumtəhsil müəssisələri mebellərinə gigiyenik və texniki tələblərə dair metodik tövsiyələr

H.H.Qabulov, Ş.M.Balayeva , A.M.Məmmədov, S.A.Gürzəliyev, Z.Q.İsmayılova, Ş.A.Süleymanlı, M.V.Şükürov, M.A.Əliyev

Metodik tövsiyə, 44.s., Bakı, 2018

6

Уровень физического развития и распространенность нарушений опорно-двигательного аппарата среди школьников начальных классов

B.M.Balayeva, S.Ə. Həsənova, N.Q. Süleymanzadə, Z.Q.İsmayılova, N.C.Məmmədzadə

Əməkdar elm xadimi t.e.d.,prof. T.Ə.Tağızadənin 85 illik yubileyinə  həsr olunmuş elmi konfrans  materiallarının toplusu.səh. 89-91, Bakı, 2018

7

Ümumtəhsil müəssisələri mebellərinə gigiyenik və texniki tələblərə dair metodik tövsiyələr

H.H.Qabulov;Ş.M.Balayeva A.M.Məmmədov; S.A.Gürzəliyev; Z.Q.İsmayılova Ş.A.Süleymanlı; M.V.Şükürov; M.A.Əliyev

Metodik tövsiyə, 44s, Bakı, 2018

8

Yeniyetməlik dövrünün gigiyenası

B.M.Balayeva, S.Ə. Həsənova, N.Q. Süleymanzadə, Z.Q.İsmayılova, İ.İ.Mustafayeva

Tədris proqramı, 12 s.,Bakı 2018

9

Физическое развитие школьников при обучении в здоровье сберегающих условиях

H.H.Qabulov, Ş.M.Balayeva, N.Q. Süleymanzadə, S.Ə.Həsənova,  Z.Q.İsmayılova

SCIENCE NEWS JOURNAL Vol 1 Issue 1, May ,p. 1-3, 2018

10

Uşaq və yeniyetmə müəssisələrində fiziki tərbiyənin gigiyenik qiymətləndirilməsi

H.H.Qabulov, Ş.M.Balayeva , Z.Q.İsmayılova V.C.Musayev

Metodik vəsait, 32 s.,Bakı, 2019

11

Uşaq və yeniyetmə müəssisələrində texniki tədris vasitələrinə gigiyenik tələblər

H.H.Qabulov,  Ş.M.Balayeva, Z.Q.İsmayılova

Metodik vəsait, 20 s.,Bakı, 2019

12

Ümumtəhsil müəssisələrində təhsil şəraitinə olan gigiyenik tələblər

H.H.Qabulov,  Ş.M.Balayeva,  Z.Q.İsmayılova, N.Q.Süleymanzadə

Metodik vəsait, 28 s.,Bakı, 2019

13

Tədris müəssisələrində tibb otaqlarının və tibbi xidmətin təşkili

H.H.Qabulov  Ş.M.Balayeva  Z.Q.İsmayılova

Metodik vəsait, 20 s., Bakı, 2019

14

Сравнительная характеристика физического развития детей младшего школьного возраста, обучающихся в традиционных классах с преобладанием динамического компонента

Ш.М.Балаева, С.А.Гасанова, Н.Г.Сулейманзаде, З.Г.Исмаилова

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində Tibb fakultəsinin yaranmasının 100 illik yubileyinə həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları,s. 316, Bakı, 2019

15

Влияние новых форм об­учения на функциональное состояние нервной системы учащихся младших классов

Ш.М.Балаева, Н.Г.Сулейманзаде, З.Г.Исмаилова, Г.Ф. Амрахлы,Ш.А. Сулейманлы

Вопросы школьной университетской медицины и здоровья, с.45-50 Москва, 2019-2

16

Physical development of child of primary school with innovative and traditional forms of education

Ş.M.Balayeva  H.H.Qabulov  Z.Q.İsmayılova

20th EUSUHM Congress,p.1.,

Rotterdam, the Netherlands 2019

17

Гигиеническая оценка двигательной активности в режиме дня школьников младшего возраста

Ш.М.Балаева, Н.Г.Сулейманзаде, З.Г.Исмаилова, И.И.Мустафаева

Онкология -ХХI века: материалы Международной научной конференции по онкологии - Пермь, c. 38-42, 2019

18

Влияние учебного расписания на функциональное состояние организма школьников Баку.

Ш.М.Балаева, Н.Г.Сулейманзаде, З.Г.Исмаилова,  С.А.Гасанова

Tibb elmləri doktoru Əzəm Təyyar oğlu Ağayevbn anadan olmasının 75 illiyınə həsr edilmiş elmi konfransın materialları.  VI cild s. 435-437, Bakı2019.

19

Стрессовые состояния подростков причины и пути профилактики.

Ш.М.Балаева, Н.Г.Сулейманзаде, З.Г.Исмаилова,  С.А.Гасанова

Tibb elmləri doktoru Əzəm Təyyar oğlu Ağayevbn anadan olmasının 75 illiyınə həsr edilmiş elmi konfransın materialları.  VI cilds. 332-334, Bakı2019

20

Влияние образовательных технологий проекта «Здоровое образование –здоровая нация» на  здоровье школьников Баку.

Ш.М.Балаева, Н.Г.Сулейманзаде, З.Г.Исмаилова,  С.А.Гасанова, Г.Ф. Амрахлы

Медицинские новости. Издается в Республике Беларусь 9(300) c. 68-70, 2019.

 

21

Məktəblilər arasında görmə pozulmalarının yaranmasına təsir edən amillər

Balayeva Ş.M . Süleymanzadə N.Q.İsmayılova Z.Q., Həsənova S.Ə.,  N.C. Məmmədzadə.

ATJ,s. 91-92, 2020 ( xüsusi buraxılış)

22

Tədris müəssisələrinin dərs cədvəllərinin gigiyenik qiymətləndirilməsi.

Balayeva Ş.M . Süleymanzadə N.Q.

İsmayılova Z.Q., Həsənova S.Ə., Əmrahlı Q.F.

”Sağlam əmək və həyat təhkükəsizliyi- 2021” Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi praktik konfrans.s. 127-129.

23

Pandemiya dövründə gənclərin həyat keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi. 

Balayeva Ş.M., İsmayılova Z.Q., Süleymanzadə N.Q., Həsənova S.Ə.,

Sağlam əmək və həyat təhkükəsizliyi-2021” Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi praktik konfrans.s. 16-18.

24

Медико-профилактические мероприятия, направленные на профилактику covid-19 в образовательных учреждениях г. Баку

Ш.М.Балаева, З.Г.Исмаилова,  Н.Г.Сулейманзаде, С.А.Гасанова

Sağlam əmək və həyat təhkükəsizliyi-2021” Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi praktik konfrans.s. 19

25

Tibb universiteti tələbələrinin faktiki qidalanmasının qiymətləndirilməsi.

 İsmayılova, Z.Q., Balayeva Ş.M, Süleymanzadə N.Q., Həsənova S.Ə.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri

 Rüblük elmi-praktik jurnal  №3/2021,s. 71-74

 

 

 

cəmi: 59 elmi məqalə

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyası