Baş müəllim İradə Mustafayeva

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ata adı

Mustafayeva İradə İbrahim

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Kafedra

Uşaq – yeniyetmələrin  sağlamlığı və əmək sağlamlığı

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1984-1990

Pediatr

 N.Nərimanov adına Azərb. Dövlət Tibb institutu

Bakı şəh. Bakıxanov küç.23

2

1974-1984

Orta

3 saylı məktəb

Bakı şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1996 -  2016

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri,Bakıxanov kücəsi 23

2

2016

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası

Bakı şəh. Bakıxanov küç.23

3

2022

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası

Bakı şəh. Bakıxanov küç.23

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2015-dən hal hazıradək

AR Təhsil Nazirliyinin “Sağlam təhsil və  Sağlam millət” layihəsinin “Gigiyena” blokunun monitorinq qrupunun üzvü

Bakı şəhəri ümumtəhsil məktəbləri

             

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Состояние органа зрения учащихся общеобразовательных школ и лицея

N.Q. Süleymanzadə, S.Ə. Həsənova, B.M.Balayeva, Z.Q.İsmayılova,İ.İ.Mustafayeva

Azərbaycanın dıvlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş Təbabətin aktual problemləri“ elmi praktik konfransın materialları, səh. 190, Bakı 2017

2

Məktəblilərin hərəki fəallığının artırılmasında “Sağlam Təhsil” texnologiyaların rolu

Süleymanzadə N.Q.

Həsənova S.Ə.,  Balayeva Ş.M.,  İsmayılova Z.Q., İ.İ.Mustafayeva

EJCS, Vol 1, №3, 2017

3.

Yeniyetməlik dövrünün gigiyenası

B.M.Balayeva, S.Ə. Həsənova, N.Q. Süleymanzadə, Z.Q.İsmayılova, İ.İ.Mustafayeva

Tədris proqramı, 12 s.,Bakı 2018

4

Гигиеническая оценка двигательной активности в режиме дня школьников младшего возраста

Balayeva Ş.M . Süleymanzadə N.Q.

İsmayılova Z.Q.. . İ.İ.Mustafayeva

Материалы ххııı Международной научной конференции Онкология-ххı век Г.Перм 2019. .

5.

Влияние учебного расписания на функциональное состояние организма школьников Баку

Ш.М.Балаева, Н.Г.Сулейманзаде, З.Г.Исмаилова,  С.А.Гасанова.И.И.Мустафаева

Tibb elmləri doktoru Əzəm Təyyar oğlu Ağayevbn anadan olmasının 75 illiyınə həsr edilmiş elmi konfransın materialları.  VI cild s. 435-437, Bakı2019.

6

Стрессовые состояния подростков причины и пути профилактики.

Balayeva Ş.M . Süleymanzadə N.Q.

İsmayılova Z.Q.  Həsənova S.Ə. İ.İ.Mustafayeva

Tibb elmləri doktoru Əzəm Təyyar oğlu Ağayevbn anadan olmasının 75 illiyınə həsr edilmiş elmi konfransın materialları.  VI cild Bakı2019

7

Влияние образовательных технологий проекта «Здоровое образование –здоровая нация» на  здоровье школьников Баку.

Balayeva Ş.M . Süymanzadə N.Q.

İsmayılova Z.Q.  Həsənova S.Ə. . İ.İ.Mustafayeva, Əmrahlı Q.F.

Медицинские новости. Издается в Республике Беларусь 9(300) 2019.

8

Məktəblilər arasında görmə pozulmalarının yaranmasına təsir edən amillər

Balayeva Ş.M . Süleymanzadə N.Q.İsmayılova Z.Q., Həsənova S.Ə.,  N.C. Məmmədzadə

ATJ,s. 91-92, 2020 ( xüsusi buraxılış)

9

Tədris müəssisələrinin dərs cədvəllərinin gigiyenik qiymətləndirilməsi

Balayeva Ş.M . Süleymanzadə N.Q.

İsmayılova Z.Q.  Həsənova S.Ə. İ.İ.Mustafayeva Əmrahlı Q.F.

Sağlam əmək və həyat təhkükəsizliyi- 2021” Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi praktik konfrans.s. 127-129.

10

Pandemiya dövründə gənclərin həyat keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi

Balayeva Ş.M., İsmayılova Z.Q., Süleymanzadə N.Q., Həsənova S.Ə., İ.İ.Mustafayeva

Sağlam əmək və həyat təhkükəsizliyi-2021” Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi praktik konfrans.

11

Медико-профилактические мероприятия, направленные на профилактику covid-19 в образовательных учреждениях г. Баку

Ш.М.Балаева, З.Г.Исмаилова,  Н.Г.Сулейманзаде, С.А.Гасанова, И.И.Мустафаева

Sağlam əmək və həyat təhkükəsizliyi-2021” Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi praktik

12

Pandemiya zamanı tədris müəssisələrində aparılan sağlamlaşdırıcı tədbirlərin gigiyenik qiymətləndirilməsi

İ.İ.Mustafayeva

Sağlam əmək və həyat təhkükəsizliyi- 2021” Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi praktik konfrans.

13

Tibb universiteti tələbələrinin faktiki qidalanmasının qiymətləndirilməsi

İsmayılova, Z.Q.   Balayeva, Ş.M Süleymanzadə N.Q. , . Həsənova S.Ə.,İ.İ.Mustafayeva

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri

 Rüblük elmi-praktik jurnal  №3/2021

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyası