Elmi istiqamət

Elmi istiqamət

  1. Uşaq və yeniyetmələrin sağlamlığının möhkəmləndirilməsi, təlim tərbiyə şəraitinin sağlamlaşdırılması, xəstəliklərin profilaktikası istiqamətində aparılan elmi  tədqiqatlar.
  2. Əmək şəraitinin insan orqanizminə təsiri, işləyən  əhalinin sağlamlığının qorunması, iş şəraitinin sağlamlaşdırılması, xəstəliklərin profilaktikası istiqamətində aparılan elmi tədqiqatlar.

Azərbaycan Tibb Universitetinin elmi hissəsinin tapşırığına əsasən 2021/2025-ci illər üçün yeni elmi tədqiqat işi planlaşdırılmışdır. Aparılan elmi iş aşağıdakı istiqamət üzrə yerinə yetirilir.  

Mövzu: “Rəqəmsal tədris texnologiyalarının təhsilalanların sağlamlığına  təsirinin gigiyenik qiymətləndirilməsi və təhsil şəraitində tətbiqinin optimallaşdırılması mövzusudur. Elmi rəhbər: t.ü.f.d., dos Ş.M.Balayeva, məsul icrası: t.ü.f.d, dos.C.Y.Salihova, icraçılar: dos S.A.Gürzəliyev,  dos.M.Q.Süleymanzadə, dos. M.Y.Nəbiyeva, dos. S.Ə.Həsənova, dos. Z.Q.İsmayı­lo­va və baş müəl.  İ.İ.Mustafayevadır.

 

İcra müddəti: 2021 –2025 ci il.