Kafedra müdirinin elmi işləri üzrə müavini, t.ü.f.d. dosent Mirzamin Muxtarov

 

 

Qısa məlumat

N

Ad, soyad, ata adı

Muxtarov Mirzamin Mirilyas

1

İxtisas

Həkim-infeksionist

2

Vəzifə

Dosent

3

Kafedra

Yoluxucu xəstəliklər

4

E-mail

[email protected]

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1972-1978

Tələbə

N.Nərimanov adına ATİ,müalicə-profilaktika fakultəsi

Baki şəhəri,Bakıxanov, 23

2

1979

Həkim-interna (terapiya)

N.Nərimanov adına ATİ

Baki şəhəri,Bakıxanov, 23

3

1984-1987

Əyani aspirantura

N.Nərimanov adına ATİ Yoluxucu  xəstəliklər kafedrası

Baki şəhəri,Bakıxanov, 23

 

İş təcrübəsi haqqında məlumat

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1993-hal-hazıradək

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakıxanov 23

2

1987-1992

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakıxanov 23

3

1984-1987

Əyani aspirant

Azərbaycan Tibb Universiteti Yoluxucu xəstəliklər kafedrası

Bakıxanov 23

4

1980-1984

Həkim-terapevt

Sabirabad rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Azərbaycan Respublikası

Sabirabad rayonu

5

1979

Həkim-interna

N.Nərimanov adına ATİ

Bakixanov 23

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

Gənə borelliozunun klinik gedişi, diaqnostikası və müalicəsi haqqında müasir təsəvvürlər

Doi: 1034921/amj2022.02.001

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

N

Elmi iş və məqalənin adı

Həmmüəlliflər

Nəşr

1

Клиническая характеристика вирусных гастроэнтеритов смешанной этиологии у детей раннего возраста в г.Баку, Азербайджан

З.М.Кулиева,

Л.И.Рустамова,

Н.А.Азизова,

«Детские инфекции», Научо-практический журнал, Ассоциации педиатров- инфекционистов, 2018, Том 17, №1,стр57-61

2

Микробный пейзаж кишечика у амбулаторных  пациентов с острыми кишечными инфекциями

З.М.Кулиева,

А.И.Гасанов,

Л.И.Рустамова,

И.Б.Исрафилбекова

Казанский медицинский журнал (импакт-фактор), том 99, №3,2018, стр 401-404

3

Qızılcanın uşaqlarda və böyüklərdə klinik gedişinin müqayisəli xarakteristikası

Ə.H.Vəliyev,

V.N.Cavadzadə,

İ.P.Bayramov,

M.N.Məmmədova

Tibb elmlər doktoru Əzəm Təyyar oğlu Ağayevin anadan olmasının 75 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları, icimai sağlamlıq və səhiyyə, VI cild, Bakı-2019,

səh236-239

4

Uşaqlarda astrovirus bağırsaq infeksiyalarının rasgəlmə tezliyi, yaş və mövsüm xüsusiyyətləri

Rüstəmova L.İ.

Məmmədova M.N.

Sağlamlıq jurnalı 2020, cild 15,

N 2 , səh. 124-127

5

Эпидемиологическая характеристика COVID-19 среди детского населения г. Баку

Рустамова Л.И.

Кулиева З.М.

Ибрагимова Г.Х.

Мфтериалы ХХ Юбилейного Конгресса детских инфекционистов России с международным участием. Актуальные вопросы инфекционной патологии и вакцинопрофилактики. Москва,2021 16-17 декабря,

стр. 85-86

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

İctimai Səhiyyə Fakültəsi Həmkarlar Təşkilatı Bürosunun üzvü

2

ATU-nun Müzakirə və Müdafiə Şuralarının üzvü

3

Kafedrada Elmi İşlər üzrə müavin

4

Kafedra Həmkarlar Qrupunun sədri

5

Problem Komissiyası və Dissertasiya Şurasının üzvü

6

Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının üzvü

7

Təhsilin keyfiyyəti və menecmenti (idarəetmə) komissiyasının sədri

8

Kafedranın kompleks elmi-tədqiqat işlərinin məsul icraçısı

9

Azərbaycan Qastroenteroloqlar və Hepatoloqlar İctimai Birliyinin üzvü

10

Azərbaycan Tibbi Mikrobioloqlar və İmmunoloqlar İctimai Birliyinin üzvü

11

Azərbaycan Cərrah və Qastroenteroloqlar” İctimai Birliyinin üzvü

12

Azərbaycan İnfeksionistləri Elmi Praktik Cəmiyyəti İdarə heyətinin üzvü

13

Uzun illər Dövlət İmtahan Mərkəzində rezidentura təhsili üzrə Yoluxucu xəstəliklər fənnindən ekspert olmuşdur

14

Beynəlxalq Elm Mərkəzinin "XXI əsrin Tanınmış Həkimi" Beynəlxalq Diplomuna layiq görülmüşdür.

15

“İnfeksiyon xəstəliklərin aktual problemləri” jurnalının Redaksiya Şurasının üzvü