Dosent Elza Orucova

                                                                                             Qısa məlumat

1

         Adı, soyad, ata adı

 Elza Qüdrət qızı Orucova

2

          İxtisas

 İnfeksionist

3

         Vəzifə

 Dosent

4

         Kafedra

 Yoluxucu xəstəliklər

5

         E-mail

 [email protected]

 

 

Təhsil müddəti

          İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1972 - 1978

     Ali təhsil

N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu   

Bakı şəhəri,  Nəsimi rayonu,   A.Bakıxanov,  23

 

İş təcrübəsi haqqında məlumat

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1996-ci ildən

hal-hazıra kimi

Dosent

ATU,  yoluxucu  xəstəliklər            kafedrası

Bakı şəhəri,  Nəsimi rayouu,   A.Bakıxanov, 23

2

1999-2010

Tədris hissə müdiri, dosent

ATU,  yoluxucu  xəstəliklər            kafedrası

Bakı şəhəri,  Nəsimi rayouu,   A.Bakıxanov, 23

3

1990-1996

Assisent

ATU,  yoluxucu  xəstəliklər            kafedrası

Bakı şəhəri,  Nəsimi rayouu,   A.Bakıxanov, 23

4

1989-1990

Baş laborant

ATU,  yoluxucu  xəstəliklər             kafedrası

Bakı şəhəri,  Nəsimi rayouu,   A.Bakıxanov, 23

5

1988-1989

Həkim-bakterioloq

1 saylı Şəhər Birləşmiş Xəstəxana

Sumqayıt şəhəri

6

1979-1988

Sanitar həkim

Sanitar - epidemioloji stansiya    (indiki GEM)

Sumqayıt şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

Artemisia cinsindən olan Yovşan növündən alınan efir yağının antivirus fəallığının eksperimental modeldə tətbiqinin öyrənilməsi

https: //www.doi.orq/10. 36719/ 2663-4619/ 75/133-138

2

İnfeksion xəstəliklər tibbi, sosial -  iqtisadi və humanitar problem kimi

https: //www.doi.orq/10. 36719/ 2663-4619/83/106-112

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

N

Elmi iş və məqalənin adı

Həmmüəlliflər

Nəşr

1

Yoluxucu xəstəliklər üzrə tədris

proqramı

Akad. N. N. Əliyev

Ə.H. Vəliyev

İ. P. Bayramov

ATU-nun tələbələri üçün tədris - metodik

vəsait,  Bakı, 2018, “Təbib” Nəşriyyatı, 41 səh.

2

Epşteyn – Barr virus etiologiyalı infeksion  mononukleozun uşaqlarda gediş xüsusiyyətləri, diaqnostikası və müalicəsi

M. N. Bağırova

Ə. H. Əliyev

S. M. Rəşidova

X. Ə.  Əhmədzadə

Y. K. Rüstəmova

G. A.  Kərimova

V. N. Cavadzadə

“Sağlamlıq” jurnalı, cild 26, № 6, Bakı,

2020,  səh. 115-121

3

Kamfora preparatları ilə koronavirus infeksiyasının standart terapiyası

G. А. Кərimova

Р. Р. Bəylərova

N. M. Xudaverdiyeva

M. N. Bağırova

L. B.   Cavanşirova

A. Z. Əliyev

“Azərbaycan təbabətinin müasir

nailiyyətəri” jurnalı, №1,  Bakı,

“Müəllim” nəşriyyatı, 2022, səh. 197-200

4

Artemisia cinsindən olan Yovşan növündən alınan efir yağının antivirus fəallığının eksperimental modeldə tətbiqi öyrənilməsi

L. İ.  Rüstəmova

A. N. Ələsgərova

G.  A. Kərimova

F. H.  Heydərova

“Elmi iş”  İmpakt faktorlu  Beynəlxalq

elmi  jurnal, cild: 16, sayı: 2,  Bakı,

2022, səh. 133-138

5

İnfeksion xəstəliklər tibb, sosial - iqtisadi

və  humanitar problem kimi

Ə. H. Vəliyev

E.  M. Hüseynov

“Elmi iş” İmpakt faktorlu Beynəlxalq

elmi jurnal, cild: 16, sayı: 10,  Bakı,

2022, səh. 106-112

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Avropa Klinik Mikrobiologiya və İnfeksion Xəstliklər Cəmiyyətinin (ESCMİD)  tam üzvü

2

 “Elmi iş”  İmpakt faktorlu Beynəlxalq elmi jurnalın üzvü;

 “Təbiət və elm”  İmpakt faktorlu Beynəlxalq elmi jurnalın üzvü;

 “Düzcə Unuversitesi Sağlıq Bilimləri Enstitüsü Dergisi” elmi jurnalın redaksiya heyətinin üzvü

3

 “Mikrobiologiya, İmmunologiya, Epidemiologiya və Yoluxucu xəstəliklər üzrə” Problem komissiyasının üzvü

4

 Dövlət imtahan mərkəzində (DİM)  rezidentura təhsili üzrə yoluxucu xəstəliklər fənnindən ekspert

5

 Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyində “Qara ciyərin transplantasiyası üzrə” komissiyanın üzvü

         6 

 Azərbaycan Tibbi Mikrobioloqlar  və İmmunoloqlar İctimai Birliyinin üzvü

         7

“SOS” uşaq kəndləri – Azərbaycan birliyinin üzvü

         8

Britaniya Tibb Jurnalının (BMJ) infeksion xəstəliklər bölməsinə dair Anlaşma  Memorandiumuna ATU tərəfindən məsul şəxs