Professor Elçin Hüseynov

 

Qısa məlumat

N

Ad, soyad, ata adı

 Hüseynov Elçin Məmməd oğlu

1

İxtisas

 İnfeksionist

2

Vəzifə

 Professor

3

Kafedra

 Yoluxucu xəstəliklər

4

E-mail

 [email protected]

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1986-1993

Tibbi-profilaktika

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh, Nəsimi r-n, Bakıxanov 23

 

                                                                        İş təcrübəsi haqqında məlumat

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2022-ci ildən etibarən

Professor                              

Azərbaycan Tibb Universiteti Yoluxucu xəstəliklər kafedrası

Nəsimi r-n, Bakıxanov 23

2

2011-2022

Dosent

Yoluxucu xəstəliklər kafedrası

Nəsimi r-n, Bakıxanov 23

3

2009

Assistent

Yoluxucu xəstəliklər kafedrası

Nəsimi r-n, Bakıxanov 23

4

1993

Baş Laborant

Yoluxucu xəstəliklər kafedrası

Nəsimi r-n, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

Proqnosis of complications of acute brusellosis from hepatobiliary and cardiovascular systems

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3520968

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7607

 

Prevalence of polymorphism (-174G/C) of IL-6 gene in parients with acute brusellosis and hepatobiliary system damage

http://dx.doi.org/10.5281/zedono.3522333

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7218

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Həmmüəlliflər

Nəşr

Особенности распростроненности полиморфизма

(С-589Т) гена IL-4 у больных с поражением сердечно-сосудистой системы

Гусейнов Э.М.

Современные аспекты Азербайджанской медицины, Азербайджан, Баку

Особенности распростроненности полиморфизма (-174 G/C) гена IL-6 и его связь с уровнем IL-6  в сыворотке крови у больных с острой формой бруцеллеза в Азербайджане

Гусейнов Э.М.

Azərbaycan Tibb Jurnalı.

Азербацджан. Баку.

Распростроненность полиморфизма (Arg753Gln) гена TLR-2 у больныхс острым бруцеллезом с поражением печени

Гусейнов Э.М.

Ветник Винницкого национального медицинского унивекситета. Украина. Винница.

Динамика показателей TLR-2 и TLR-4 в пациентов с острым бруцеллезе до и после лечения

Гусейнов Э.М.

Sağlamlıq

Азербайджан, Баку

Полиморфизм   TLR-4 у больных острым бруцеллезом в Республике Азербайджан

Гусейнов Э.М.

Sağlamlıq

Азербайджан, Баку

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyası