Professor Sədrəddin Atakişizadə

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Sədrəddin Atakişizadə Abdulla oğlu

2

İxtisas

Həkim-infeksionist

3

Vəzifə

Professor

4

Kafedra

Yoluxucu xəstəliklər

5

E-mail

satakiş[email protected]

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1986-1993

 

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2022-

Professor

ATU-nin Yoluxucu xəstəliklər kafedrası

Bakı şəhəri

2

2003-2022

Dosent

ATU-nin Yoluxucu xəstəliklər kafedrası

Bakı şəhəri

3

1993-2015

Direktor

Nəsimi r-n GEMİ

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

 

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

İrinli meningitlərin profilaktikası haqqında müasir təsəvvürlər

Cəfərova K.Ə.

Atakişizadə S.A.

Ağayeva N.A.

Azərbaycan təbabətin müasir nailiyyətləri

2022, №2, səh.17

2

Mamalıq stasionarlarında infeksion təhlükəsizliyi təminatın mikrobioloji monitorinqi

Aliyeva A.İ.

İbrahimova P.M. Şulayev A.V. Atakişizadə S.A. Qasımova A.M. Yusupova M.T.

Azərbaycan tibb jurnalı

2022, №2, səh.95-102

3

Xəstəxanadaxili pnevmoniyaların çoxprofilli klinikalarda etioloji strukturu

Atakişizadə S.A.

Cəfərova K.Ə.

İnfeksion xəstəliklərin aktual problemləri

2022, №1, səh.25

4

Meninqokok infeksiyasının immunpatogenezi haqqında müasir təsəvvürlər

Cəfərova K.Ə.

Atakişizadə S.A.

Rəşidova Ş.M.

Azərbaycan allerqoloq, immunoloq və immunoreabilitoloqların VI milli Beynəxalq konfransı, səh 24-27, Bakı 4 noyabr 2022

5

Multidissiplinar klinikalarda nosokomial infeksiyaların bəzi törədiciləri

Atakişizadə S.A.

Cəfərova K.Ə.

Cavadzadə V.N.

Antimikrobiyal müqavimət:

problemin vəziyyəti və klinik praktikada əhəmiyyəti Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın Materialları. səh 9-13, Daşkənd 18 noyabr 2022-ci il

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü