Elmi istiqamət

Elmi istiqamət: Azərbaycan Respublikasında müasir şəraitdə bir çox ətraf mühit amillərinin infeksiya və immunitet proseslərinə təsiri.

Problem: Bakı şəhərində müasir şəraitdə virus hepatitləri və kəskin respirator xəstəliklərin klinik-epidemioloji, diaqnostik və terapiya xüsusiyyətləri.

Səmərəlilik: Aparılan elmi-tədqiqat işlərində tətbiq edilmiş müayinə, müalicə üsullarının müsbət nəticələrinin praktiki tətbiqi və bunların gələcək elmi tədqiqat işlərində tətbiqinin perspektiv nəticələri.