Elmi- pedaqoji kadr hazırlığı

Dissertantlıq yolu  ilə  tibb üzrə elmlər doktoru dissertasiyası  işləri:

 

1.“Kəskin respirator virus  infeksiyalarının  diferensial diaqnozu  və  kompleks  müalicəsinə  müasir  yanaşma”

İcra edən: dos. E.Q.Orucova

Elmi  məsləhətçi: akad. N.N.Əliyev

Təsdiq  olunma tarıxı: 2017, prot. №  8

İşin yerinə yetirilmə  dərəcəsi: ədəbiyyatın toplanması, müayinə müəssisələrinin müəyyənləşdirilməsi, klinik nümunələrin əldə edilməsi.

 

2. “B və C virus hepatitli xəstələrdə düyünlü poliartiritin klinik – immunoloji xüsusiyyətləri”

İçra  edən:dos. C.P.İsayev

Elmi  məsləhətçi: akad. N.N.Əliyev

Təsdiq  olunma  tarıxı: 2016, prot. № 5

İşin  yerinə  yetirilmə  dərəcəsi: klinik  -  laborator və  epidemioloji tədqiqatlar

davam  edir.

 

Dissertantlıq yolu  ilə  tibb  üzrə  fəlsəfə  doktoru dissertasiya işləri:

 

1.”Erkən  yaşlı  uşaqlarda  kəskin  bağırsaq  infeksiyalarının  klinik immunoloji  xarakteristikası  və  immunokorreksiyası.”

İçra  edən: Baş  laborant N.B.Şıxəliyeva

Elmi  rəhbər: prof. N.M.Hüseynova

Təsdiq olunma tarixi: 2012, prot. №9

İşin  yerinə  yetirilmə  dərəcəsi: klinik - epidemioloji  tədqiqatlar davam  edir.

 

2. “Uşaqlarda  bakterial  mənşəli meningit və meninqoensefalit  zamanı  immun dəyişikliklər  və  onların  korreksiyası”

İçra  edən: Baş  laborant A.C.Orucova

Elmi  rəhbər: prof. N.M.Hüseynova

Təsdiq olunma tarixi: 2012, prot. №4

İşin  yerinə  yetirilmə  dərəcəsi: klinik – laborator  və  epidemioloji  tədqiqatlar  davam  edir.