Kafedra müdiri, t.e.d., prof. Lalə Allahverdiyeva

 Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Lalə Allahverdiyeva İsmayıl qızı

2

İxtisas

Allerqoloq-immunoloq, pediatr

3

Vəzifə

Kafedra müdiri, t.e.d., prof., Bakı şəhəri baş allerqoloqu, Əməkdar həkim, “Azərbaycan allerqologiya və klinik immunologiya” jurnalının baş redaktoru

4

Şöbə

Allerqologiya və immunologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1968-1974

Pediatr

ATU

Bakı şəhəri, Qasımzadə küç. 14

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1974-1975

interna

Ə.Qarayev adına 2 saylı UKX

Bakı şəh., Səməd Vurğun küç.

2

1975-1978

Həkim-ordinator

Bakı şəh. 6 saylı UKX

Bakı şəh., Koroğlu Rəhimov küç.29

3

1978-2009

Baş lab., assistent, dosent

ATU II uşaq xəstəlikləri kafedrası

Bakı şəh., Koroğlu Rəhimov küç.29

4

2009-2017

Müdir, t.e.d., prof.

Allerqologiya və klinik immunologiya kursu

Bakı şəh., Koroğlu Rəhimov küç.29,

Bakı şəh., F.Xoyski küçəsi 101

5

2017-hal-hazıradək

Müdir, t.e.d., prof.

Allerqologiya və immunologiya kafedrası

Bakı şəh., Koroğlu Rəhimov küç.29,

Bakı şəh., F.Xoyski küçəsi 101

 

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

 

 1 il 6 ay

“British council” ingilis dili kursları, upper- intermediate dərəcəsi (9 sertifikat)

Qahirə, Misir Ərəb Respublikası

1

1977

Allerqologiya və klinik immunologiya

Moskva şəh., Mərkəzi həkimlərin təkmilləşdirmə institutunun Allerqologiya və klinik immunologiya şöbəsi

2

1992

Pediatriya

Sankt-Peterburq, Pediatrik Tibb Universitetinin ixtisasartırma fakultəsi

3

2016-2017

IMUNIMAI - molekulyar allerqodiaqnostika

Avstriya,Vyana Tibb Universiteti

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Klinik Allerqologiya və İmmunologiya (dərs vəsaiti)

L.İ.Allahverdiyeva,

A.Q.Ağayeva,

S.N.Axundova,

Ş.Y.İsrafilova,

L.E.Qasımova,

Ü.M.Hümbətova

Bakı, 2010 prof. L.İ.Allahverdiyevanın redaktəsi ilə

2

Uşaqlarda allergik xəstəliklər (dərs vəsaiti)

L.İ.Allahverdiyeva

Bakı, 2011

3

Nonmedicamental treatment of bronchial asthma in “Duzdag Magara” saline caves in Nakhchivan

L.İ.Allahverdiyeva,

N.İ.Əfəndiyeva

 

International journal on immu-norehabilitation, December 2014, Volume 16 number 2, Proceeding and Abstracts VII world asthma, allergy & COPD forum, XX world congress on rehabilitation in medicini and immunoreabiolitation,  New York, USA, April 26-29, 2014, səh.116

4

Allergik rinit (metodik vəsait)

L.İ.Allahverdiyeva,

G.P.Əhmədova,

S.N.Axundova,

Ü.M.Hümbətova

Bakı,2016

5

Atopik dermatit (metodik vəsait)

L.İ.Allahverdiyeva,

A.Q.Ağayeva,

S.Ə.Cəfərova

Bakı, 2017

6

Клиническая эффектив-ность и лабораторный мониторинг сублингвальной аллерген-специфической иммунотерапии при респираторной аллергии у детей

Л.И.Аллахвердиева

Н.А.Алекперова

Jurnal «Иммунология», Москва, cild 38, N4, 2017, səh. 206-209

7

Эффективность спелеоте-рапии при лечении атопи-ческой бронхиальной астмы у детей и подростков

L.İ.Allahverdiyeva,

N.İ.Əfəndiyeva

Azərbaycan Allerqologiya və immunologiya jurnalı, Cild 17, №4, 2017, Səh.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyası

2

Azərbaycan Respublikasının Pezidenti Yanında Ali Attestasiya komissiyasının tibb üzrə ekspert şurasının sədr müavini

3

Avropa Akademiyasının Allerqoloq və Klinik İmmunoloqlar Cəmiyyətinin üzvü

4

Avropa Respirator elmi cəmiyyətlərinin qızıl üzvü

5

Azərbaycan Allerqoloq, İmmunoloq və İmmunoreabilitoloq cəmiyyətinin üzvü

6

Dünya Allerqologiya Təşkilatının üzvü

7

Molekulyar allerqodiaqnostika üzrə Vyana Tibb Universitetinin Azərbaycandakı rəsmi təmsilçisi