Dosent Aynur Ağayeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Ağayeva Aynur Qəhrəman qızı

2

İxtisas

Allerqoloq/pulmonoloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Allerqologiya və İmmunologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1979-1985

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı, Ə.Qasımzadə, 14

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1985-1986

həkim-interna

Bakı şəhəri 5 saylı klinik xəstəxana

F.X.Xoyski, 85

2

1987-1999

həkim-allerqoloq

Bakı şəhəri 5 saylı klinik xəstəxana

F.X.Xoyski, 85

3

1999-2009

assistent

“II Daxili xəstəliklərin propedev-tikası” kafedrası

F.X.Xoyski 85

4

2009-2017

dosent

Kliniki  Allerqologiya və İmmuno-logiya kursu

F.X.Xoyski 85

5.

2017-hal-hazıradək

dosent

Allerqologiya və İmmunologiya kafedrası

F.X.Xoyski 85

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1987

Allerqologiya üzrə ixtisaslaşma kursu

Moskva Stomatoloji institutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     

 

Elmiişvəməqalələrhaqqındaqısaməlumat

Elmiişvəməqaləninadı

Müəlliflər

Nəşr

1

Tiotropium In Uncontrolled And Severe Bronchial Asthma: Can We Modify The Treatment Of Severe Disease?

A.S. Sadıxov,

A.Q.Ağayeva,

S. Quliyeva,

K. Ağayeva 

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Vol. 187, Meeting Abstracts, 2013.

2

Ağır gedişli bronxial astma

A.Q.Ağayeva

Azərbaycan  Allerqologiya və klinik iimmunologiya jurnalı, cild 1, N1, 2013. s. 50-56

3

Risk Factors for Drug-Resistant Pathogenes in Community-Acquired Pneumonia in Azerbaijan  Republic         

A.Q.Ağayeva, A.S.Sadıxov,        G.Əliyeva

“Chest” ,October, 2014;vol 146,N146, Issue 4, Supplement 2, Page 922A.

4

Клинико-патогенетическая гете-рогенность тяжелой неконтро-лируемой бронхиальной астмы.     

A.Q.Ağayeva

Azərbaycan Allerqologiya və Klinik İmmunologiya Jurnalı, (elmi-praktiki jurnal), 2014, cild 2. s 60.

5

Dərman allergiyası tədris metodik vəsait

L.İ.Allahverdiyeva, A.Q.Ağayeva,

S.A.Cəfərova.

Bakı 2013.

6

Atopik dermatitli xəstələri müalicə-sində “Protopik” məlhəminin istifadəsinin effektivliyi

 

L.İ.Allahverdiyeva,

A.Q.Ağayeva.

S.Ə.Cəfərova,

S.N.Axundov.

Azərbaycan Allerqologiya və Klinik İmmunologiya” jurnalı. cild1; N1. 2013. s. 11-15.

7

İrsi angionevrotik ödem üzrə Beynəlxalq tövsiyələr        

A.Q.Ağayeva, A.H.Həsənzadə

Azərbaycan allerqologiya və klinik immunologiya jurnalı (elmi-praktiki jurnal), cild3, № 3, 2015 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumunadı

1

Azərbaycan Allerqoloq, İmmunoloq və İmmunoreabilitoloqlar elmi cəmiyyəti