Dosent Nailə Quliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Quliyeva Nailə Məşdi qızı

2

İxtisas

Pediatr, immunoloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Allerqologiya və İmmunologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1990-1996

Pediatr

ATU

Bakı, Ə.Qasımzadə, 14

2

2002-2006

Aspirantura

ATU

Bakı, Ə.Qasımzadə, 14

3

2006-2016

Baş laborant

İmmunologiya kursu

Bakı şəh., Mərdanov qar-daşları 98

4

2017-halhazıradək

Assistent

Allerqologiya və İmmunologiya kafedrası

Bakı şəh., Fətəlixan Xoyski küç. 101

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     

 

 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Müalicəvi proqramdan asılı olaraq bronxial atmalı uşaq-larda remissiya dövrü

Quliyeva N.M.

Aspirantların və Gənc tədqiqat-çıların IX Respublika elmi

2

Bakı şəhərində bronxial astma-nın uşaqlar arasında yayılması

Quliyeva N.M.

Allerqologiya, İmmunologiya və İmmunoreabilitasiya üzrə Azər-baycanın I Milli Konqresinin materialları, Bakı, 2004, s.222-225

3

Principles of immu-netherapy in the case of repeated immu-nodeficiency state

QuliyevaN.M.,

Pənahova T.T.

IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya konqresi-nin mate-rialları, 2006, s.271

4

Эффективность лейкинфе-рона при кор-рекции цито-кинового статуса детей с бронхиальной астмой

Quliyeva N.M.,

Əyyubova A.A.

Nəsrullayeva G.M.

Allergology and immunology in pe-diatrics. M., 2007 // Immune-Mediated diseases, 2007, v.11, Suppl.2, p. 81

5

Di-Corci sindromu

 

G.M.Nəsrullayeva, A.A.Fərəməzov, V.R.Məmmədova,

Quliyeva N.M.,

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri № 4, 2013, səh. 41-44

6

Anadangəlmə İmmun Patologiyalar (dərs vəsaiti)

Nəsrullayeva G.,

Əyyubova A.,

Sultanova N.,

Ibrahimova Ş.,

Quliyeva N.,

MammadovaV.,

Xəlilova A.

Bakı, 2017

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyası

2

Avropa İmmun Çatışmazlıqlar Cəmiyyəti-ESİD

3

Azərbaycan Allerqoloq və İmmunoloqlar Cəmiyyəti