Assistent Ülkər Hümbətova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Ülkər Hümbətova Müsəllim qızı

2

İxtisas

Pediatr, allerqoloq

3

Vəzifə

Assistent, tibb üzrə fəlsəfə doktoru

4

Şöbə

Allerqologiya və İmmunologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1995-2002

Pediatr

ATU

Bakı şəhəri, Ə.Qasımzadə küç. 14

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2003-2008

Pediatr

Mingəçevir Mərkəzi Uşaq Xəstəxanası

Mingəçevir şəhəri

2

2008- 2009

Baş laborant

ATU, II uşaq xəstəlikləri kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 23

3

2009-2017

Assistent

Klinik Allerqologiya və immunologiya kursu

Bakı şəhəri, K.Rəhimov küç.29

4

2017-hal-hazıradək

Assistent

Allerqologiya və immunologiya kafedrası

Bakı şəhəri, K.Rəhimov küç.29

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2011

Allergik xəstəliklərin müayinə və müalicə metodları

TC Sürəyya Paşa Eğitim Araşdırma Hastahanesi

2

2017

Uşaq ağciyər xəstəlikləri müayinə və müalicə metodları

TC  Marmara Universitesi

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Müxtəlif ağırlıq dərəcəli bron-xial astmanın müalicəsində siklesonid (Alvesko) prepa-ratının effektevliyi

L.İ.Allahverdiyeva,

Ü.M.Hümbətova,

S.N.Axundov,

S.Ə.Cəfərova

Azərbaycan allerqologiya və klinik immunologiya jurnalı (elmi praktik jurnal), Cild 3, 1, 2015, səh. 84 - 87

2

Allergik rinit

L.İ.Allahverdiyeva,

Ü.M.Hümbətova,

S.N.Axundov,

S.Ə.Cəfərova

Metodik vəsait, Bakı, 2016, səh.

3

Allergen spesifik immunote-rapiya üzrə beynəlxalq rəhbər

L.İ.Allahverdiyeva,

G.P.Əhmədova,

S.N.Axundov,

Ü.M.Hümbətova

Azərbaycan allerqologiya və klinik immunologiya jurnalı (elmi praktik jurnal), Cild 2, 3, 2016

 

4

Arı Allergiyası

Ü.M.Hümbətova,

S.N.Axundov,

G.P.Əhmədova

Azərbaycan Allerqologiya və Klinik İmmunologiya jurnalı (elmi-praktik jurnal) cild 5; №1; səh 50-55, 2017

5

Bakı şəhərində ağac tozcuğu sensibilizasiyanın xüsusiy-yətləri,

Axundov S.N.,

Hümbətova Ü.M., Axundova X.S.

Azərbaycan allerqologiya və klinik immunologiya jurnalı (elmi praktik jurnal), Cild 7, 3, səh.59-61, 2019

6

Bronxial astmada biomar-kerlər və onların hədəf müali-cə vasitəsinin seçimində rolu

 

Allahverdiyeva L.İ., Hümbətova Ü.M.,

Axundov S.N.

Azərbaycan allerqologiya və klinik immunologiya jurnalı (elmi praktik jurnal), Cild 7, 2, 2019 (xüsusi buraxılış), “İmmunoloji xəstəliklər” mövzusunda 1-ci Beynəlxalq konfransın proqram və tezisləri, Bakı, Azərbaycan, 17-18 may 2019-cu il, səh.13-14

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Allerqoloq və klinik immunoloqlar cəmiyyəti

2

Dissertasiya işlərinin problem komissiyasının üzvü

3

Kafedra Həmkarlar İttifaqı komitəsinin sədri