B.lab. Nailə Əfəndiyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əfəndiyeva Nailə İntizam qızı

2

İxtisas

Pediatr, allerqoloq

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Şöbə

Allerqologiya və İmmunologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2004-2010

Pediatr

ATU

Bakı şəhəri, Ə.Qasımzadə, 14

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2010-2011

interna

7 saylı uşaq  infeksion xəstəxanası

Bakı şəhəri, Qarabağ,93

2

2013 –2017

Baş laborant

Allerqologiya və Klinik İmmunologiya kursu

Bakı şəhəri, Koroğlu Rəhimov küç.29

3

2017-hal-hazıradək

Baş laborant

Allerqologiya və immunologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Koroğlu Rəhimov küç.29

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2016

Molekulyar allerqodiaqnostika

Starlab klinikası və İNUNUMAİ

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Bronxial astmalı uşaqlarda speleoterapiyanın perspektivləri

L.İ.Allahverdiyeva,

N.İ.Əfəndiyeva

Bakı, Sağlamlıq, 2016 səh.160

2

Влияние спелеотерапии на динамику показателей функции внешнего дыхания у детей с атопической бронхиальной астмой

L.İ.Allahverdiyeva,

N.İ.Əfəndiyeva

Azərbaycan allerqologiya və klinik immunologiya jurnalı (elmi praktik jurnal), Cild 4, ¹ 1, 2016, səh. 62-66

3

Atopik bronxial astmalı uşaqların speleoterapiya ilə reabilitasiyası

N.İ.Əfəndiyeva

Azərbaycan allerqologiya və klinik immunologiya jurnalı (elmi praktik jurnal), Cild 5, 2, 2017,səh 21-28

4

Эффективность спелеотерапии при лечении атопической брон-хиальной астмы у детей и подростков

L.İ.Allahverdiyeva,

N.İ.Əfəndiyeva

Allerqologiya və immuno-logiya jurnalı, Том 17, №4, 2017

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Allerqoloq, İmmunoloq və İmmunoreabilitoloq cəmiyyətinin üzvü