Kafedra müdiri Anar Abdullayev

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Anar Sərdar oğlu Abdullayev

 2

İxtisas

Stomatologiya

3

Vəzifə

Dosent t.ü.f.d

4

Şöbə

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

 

 

                                                        

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1989-1994

Stomatologiya

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1994-1996

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

2

1996-2009

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

3

2009-2018

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

4

2018

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

5

2022

Kafedra müdiri

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

 

 

ELMİ İŞ VƏ MƏQALƏNİN ADI

DOI

1

Şadlinski V.B.,Abdullayev A.S.

Dayaq-hərəkət aparatı (Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya ixtisası üçün) “SAHHAFÇI” ÇAP VƏ POLİQRAFİYA, BAKI 2022. Ümumi həcmi – 241907 simvol (İki yüz qırx bir min doqquz yüz yeddi simvol) 260s.

 

 

2

Abdullayev A.S., Nadirli Z.O.Wormian bone of the sagittal suture on a metopic female skull of the middle ages with occipital deformation.

INTERNA-TIONAL A E G E A N CONFERENCES on Natural & Medical Sciences- Izmir, Turkey 2022,p.96

 

ISBN: 978-625-7720-75-5

3

Abdullayev A.S., Allahverdiyeva N.A.Relationship of the metopism with features of the frontal and sphenoid sinuses

INTERNA-TIONAL  A E G E A N CONFERENCES on Natural & Medical Sciences- Izmir, Turkey 2022, p.418

 

ISBN: 978-625-7720-75-5

4

Abdullayev A.S.,Nadirli Z.O. Wormian bones of the lambdoid and coronal sutures in artificially deformed skulls

Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konqresin materialları. Bakı, Azərbaycan 2022

 

 

5

Shadlinski V.B.,Abdullayev A.S.Bilateral complete foramen of Civinini on artificially deformed skull.Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı 2021, cild III, № 1-2,s.14-18

 

İnternetdəki mənbənin linki:

https://www.semanticscholar.org/paper/BILATERAL-COMPLETE-FORAMEN-OF-CIVININI-ON-DEFORMED-V.B.-A.S./8614c75e75c8f68e98f2f8a6d78084872a536c7d

ISSN 2618-0960

6

Abdullayev A.S.Metopic suture on the skull from a catacomb burial.International Halich Congress on Multidisciplinary Scientific Research, Istanbul, Turkey 2021,p.513

ISBN: 978-625-7464-04-8

7

Abdullayev A.S .,Nadirli Z.O. Metopic suture in artificially deformed skulls 4th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research. Warsaw, Poland 2021,p.310

 

ISBN: 978-1-955094-13-9

8

Abdullayev A.S. Rare Variant Of The Elongated Sphenoidal Spine And Wormian Bones Of The Skull

IMVHSC 3rd International Medical, Veterinary and Health Sciences Congress, Paris- France,2021,p.1

ISBN: 978-605-70588-8-1

9

Shadlinski V.B.,Abdullayev A.S.,The frequency of identification of some anatomical structures characterizing the skull in an individual aspect .Annals of Anatomy 2021,Volume 237S,p.14

İnternetdəki mənbənin linki:

https://www.journals.elsevier.com/annals-of-anatomy

ISSN 0940-9602

 

10

Şadlinski V.B.,Abdullayev A.S. Tac tikiş Vormi sümüyünün metopik kəllədə nadir variantı

Azərbaycan Tibb Jurnalı 2021,№ 3,s.146-150

 

“Scopus” beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemi

Internetdəki linki:

https://amj.az/

ISSN 0005-2523

11

Shadlinski V.B.,Abdullayev A.SAnatomical peculiarities of mandibular foramen.Journal Healthcare Treatment Development 2021,Vol:01,№ 01,p.1-5

 

İnternetdəki mənbənin linki:

http://journal.hmjournals.com/index.php/JHTD/article/view/67

ISSN 2799-1148

12

Shadlinski V.B.,Abdullayev A.S.,Preinterparietal and interparietal bones on artificially deformed skulls

Journal of Biomedical and Clinical Research 2021,Vol. 14, № 1,p.18

 

 

İnternetdəki mənbənin linki:

https://sciendo.com/journal/JBCR

eISSN:1313-9053

 

13

Shadlinski V.B.Abdullayev A.S. Contribution of anatomists to anthropology .European Journal of Molecular & Clinical Medicine ,2020,Volume 07, Issue 08,p. 4528-4532

 

“Scopus” beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemi

Internetdəki linki:

https://ejmcm.com/

ISSN 2515-8260

14

Шадлинский В.Б., Aбдуллаев А.С. Становление и развитие музея кафедры анатомии и медицинской терминологии.Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi,2020,s.326-334

 

ISBN 978-9952-518-23-8

15

Shadlinski V.B.,Abdullayev A.S. Wormian bones: shape, location and relation to each other.Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı,2020, cild II, № 1-2,s.83-88

 

İnternetdəki mənbənin linki:

https://www.sciencegate.app/document/10.28942/jtcem.v2i1-2.153

ISSN 2618-0960

 16

Shadlinski V.B.,Abdullayev A.S. A life dedicated to medicine.Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı,2020,cild II, № 1-2,s.19-24

 
 17

Şadlinski V.B.,Abdullayev A.S.

Andreas Vezali – müasir anatomiyanın banisi.Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı,2020,cild II, № 1-2

s.14-19

 

18

Abdullayev A.S.  Orta əsrlərə aid kəllədə metopik tikiş, əsas əmgəyi sümüyü və Vormi sümükləri

Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2020” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konqresin materialları 2020, s.348-349

 

19

Shadlinski V.B.,Abdullayev A.S. Structural features of the labial salivary glands of newborns and children up to 1 year. East European Science Journal,2019,№1 (41), part 2,p.4-7

 

 

İnternetdəki mənbənin linki:

https://eesa-journal.com/medicinskie-nauki/structural-features-of-the-labial-salivary-glands-of-newborns-and-children-up-to-1-year/

ISSN 2468-5380

20

Shadlinski V.B.,Abdullayev A.S. Morphology of the fetal labial salivary glands. Collogium-journal,2019,№ 3 (27),p.21-23

İnternetdəki mənbənin linki:

https://cyberleninka.ru/article/n/morphology-of-the-fetal-labial-salivary-glands

ISSN  2520-6990

 21

Shadlinski V.B.Abdullayev A.S. Structure of the labial salivary glands at the age of 11-20 years

Евразийский Союз Ученых. Ежемесячный научный журнал 2019,№5 (62),с.7-9

 

22

Шадлинский В.Б.,Aбдуллаев А.С.История развития морфологии в Азербайджане.Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки.2019,№ 3 (51),с. 75-81

 

İnternetdəki mənbənin linki:

https://izvuz_mn.pnzgu.ru/

ISSN 2072-3032

23

Б.М.Гусейнов , Aбдуллаев А.С .Профессор Вагиф Билас оглы Шадлинский – к 80-летию со дня рождения

Морфологичес-кие ведомости,2019,№ 27(4),s.65-66

 

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi (РИНЦ).

https://www.morpholetter.com/jour

ISSN 2686-8741

24

Шадлинский В.Б. Aбдуллаев А.С. Ранние достижения Азербайджанских анатомов в работе с именитыми зарубежными источниками: переводческая деятельность К.А.Балакишиева (1906-1973)

Российская Академия Наук Министерство науки и высшего образования Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А.Семашко Материалы Международной научной конференции «Сточиковские чтения», Москва 2019,с.435-438

 

ISBN 978-5-6041939-1-6

 

25

Şadlinski V.B.,Abdullayev A.S.İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası - 100

Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrasının yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktik konfrans materiallarının toplusu 2019,S.5-9

 

ISBN 978-9952-435-84-9

26

Şadlinski V.B.,Abdullayev A.S, Antropologiya morfologiyanın əsasları ilə

“SAHHAFÇI” ÇAP VƏ POLİQRAFİYA, BAKI 2019.Ümumi həcmi –421136 simvol (dörd yüz iyirmi bir min yüz otuz altı simvol) 413s.

 

 

27

Shadlinski V.B.,Abdullayev A.S. The course, branches of the inferior alveolar nerve and its anatomical forms in the mandibular canal. Archiv Euromedica,2018,vol.8, №2,,p.45-48

 

Beynəlxalq Elmi Indeksləmə sistemi (WOS).

İnternetdəki mənbənin linki:

http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica

ISSN 2193-3863

28

Shadlinski V.B.,Abdullayev A.S. The inferior alveolar nerve in the mandibular canal according to macromicroscopy and panoramic radiography. Əməkdar elm xadimi, professor A.Ə.Axunbəylinin anadan olmasınn 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları 2018,s.297-299

 

 

29

Aбдуллаев А.С .Морфологические особенности верхнечелюстных пазух

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXII Respublika elmi konfransının materialları 2018.I cild,s.88-90

 

30

Шадлинский В.Б., Aбдуллаев А.С. Об асимметрии подбородочных отверстий.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan Tibb Universitetində keçirilən Otorinolarinqologiya üzrə Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konqresin tezisləri 2018,с.125

 

ISBN 978-9952-37-188-8

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                                               
     

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1.

28. апреля 2022.

является участником всероссийской научно-практической конференции с международным участием Морфологические школы  сегодня посвященной 110-летию со дня рождения академика РАМН, лауреата Государственной премии СССР, профессора В.В.Куприянова

Москва

2.

25-26 February

5th International Aegean Aymposium on Natural Medical Sciences “Wormian bone of the sagittal suture on a metopic female skull of middle ages with occipital deformation”

Izmir, Turkey

3.

6-8 oktyabr 2021

Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konqresin materialları.

Azərbayca Tibb Universiteti.

Bakı, Azərbaycan

4.

Volume 1. İssue 1, August- September 2021

Journal healthcare treatment development  (JHTD). Anatomical peculiarities of mandibular foramen”

Malaysia

5.

21-22 august 2021

IMVHSC 3rd International. Medical, Veterinary and health seciences conference. “Variant of the elongated shenoiddal spine and wormian bones of the skull

Paris, France

6.

15-16 august 2021

 Metopic suture on the skull froma catacomb burial. “In oral and technical presentation recognition and appreciation of research contributions to”. International Halich Congress

İstanbul

7.

8-9 august 2021

4th İnternational european conference on interdisciplinary scientific researches “Metopic suture in artificially deformed skulles”

Warsaw, Poland

8.

28-30 may 2021

XXV national congress of the bulgarian anatomical society

Pleven, Bulgaria

9.

27-31 may 2021

Attended the international Symposia an Morphological science “Cell  tissue, organs – experience, innovation and progress” with oral report

Kazakhstan

10.

19-20 dekabr 2020

 “Modern Challendes of Medicine” Scientific congress dedicated to 90 th Anniversary of Azerbaijan Medical University Has actively participated as a keynote speaker in the”

Bakı, Azərbaycan

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

“Azərbaycan Anatomiya, Embriologiya və  Histologiya Cəmiyyəti”- İctimai Birliyi

2

“Sabah qrupları” lahiyəsində tədris prosesinə cəlb olunmaq üçün müsabiqə komissiya üzvü

3

2019-2023-cü illər üçün AR ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramında doktorantura qəbul ekspert komissiyası

4

Azərbaycan Tibb Universitetinin nəzdində Dissertasiya işlərinin ilkin sənədlərinin yoxlanılması üçün komissiya üzvü

5

Azərbaycan Tibb Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən FD2.08 qeydiyyat nömrəli Dissertasiya Şurasının 3241.01 – “İnsan anatomiyası” elmi seminarının katibi