Professor Mübariz Allahverdiyev

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Allahverdiyev Mübariz Qasım oğlu

2

İxtisas

Anatom

3

Vəzifə

Professor

4

Şöbə

ATU-nun İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1961-1966

Həkim-stomatoloq

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Ənvər Qasımzadə küçəsi 14

2

 

 

 

 

3

1968-1969

Ümumi cərrah

Türkmənistan Dövlət Tibb İnstitutu

Aşqabaq şəhəri, TDTİ, Dəmiryolu Xəstəxanası bazası

4

 

 

 

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2010-cu il tarixindən indiyə qədər (2022)

professor

Azərbaycan Tibb Universiteti İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri

Səməd Vurğun küçəsi 163

2

2008-ci ildən indiyə qədər

Rektorun müşaviri

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Ənvər Qasımzadə küçəsi 14

3

2008-2014-cü illərdə

ATU-nun pediatriya fakültəsinin dekan müavini

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Ənvər Qasımzadə küçəsi 14

4

2005-2013-cü illərdə

ATU-nun Mətbuat katibi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Ənvər Qasımzadə küçəsi 14

5

2001-2006-cı illərdə

ATU-nun İnternatura şöbəsinin müdiri

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Ənvər Qasımzadə küçəsi 14

6

1993-2000-ci illərdə

ATU-nun Elmi katibi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Ənvər Qasımzadə küçəsi 14

7

1991-1993-cü illərdə

ATU-nun I Müalicə-profilaktika  fakültəsinin dekan müavini

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Ənvər Qasımzadə küçəsi 14

8

1986-2010-cu illərdə

Dosent

ATU-nun İnsan anatomiyası kafedrası

Bakı şəhəri, Mərdanov Qardaşları küçəsi 98

9

1973-1986-cı illərdə

Baş müəllim

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Normal anatomiya kafedrası

Bakı şəhəri, Qoqol küçəsi 98

10

1970-1973-cü illər

Assistent

N.Nərimanov adına ATİ-nin Normal anatomiya kafedrası

Bakı şəhəri, Qoqol küçəsi 98

11

1969-1970-ci illər

Müəllim

N.Nərimanov adına ATİ-nin Normal anatomiya kafedrası

Bakı şəhəri, Qoqol küçəsi 98

12

30.04.1968-

-17.03.1969

Sahə xəstəxanasının baş həkimi

Türkmənistan SSR, Dış Oğuz Vilayəti, Köhnə Urgənc rayonunun “Leninqrad” kolxozunun sahə xəstəxanası

Türkmənistan SSR, Dış Oğuz Vilayəti, Köhnə Urgənc rayonunun “Leninqrad” kolxozu

13

04.01.1968-

-30.04.1968

Həkim-stomatoloq

DQMV, Xankəndi Vilayət Xəstəxanası

Xankəndi Vilayət Xəstəxanası

14

04.10.1966-

-04.01.1968

Baş həkim

Azərbaycan Respublikası, DQMV, Naxçıvanik sahə xəstəxanası

Azərbaycan Respublikası, DQMV, Naxçıvanik kəndi

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

DOI

 

Müəlliflər. Elmi iş və məqalənin adı. Nəşr.

Rəqəmsal identifikator

1

Allahverdiyev M.Q., Kəsəmənli Ə.K. 16-17 və 18-20 yaşlı qızlarda bazunun içəri səthinin dəri-piy büküşü qalınlığının konstitusional aspektləri. Azərbaycan Respublikasında “Şuşa İli”nə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri - 2022” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: 24-25 may, – 2022. – s. 248.

 

2

Kəsəmənli Ə.K., Allahverdiyev M.Q. Qızlarda fiziki inkişaf göstəricilərinin yaş aspekti. Azərbaycan Tibb Jurnalı. Rüblük elmi-praktik jurnal. // Bakı: – 2020. №4, – s.84-88.

“Scopus” beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemi

İnternet linki:

                 https://ami.az/

3

V.B.Şadlinski, A.B.İsayev, M.Q.Allahverdiyev, E.Ə.Xıdırov, G.A.Hüseynova. İnsanın anatomiyası. ATU - nun Stomatologiya fakültəsi tələbələri üçün dərslik:2 cilddə-I cild. Bakı: “Ülvi - Həyat” Nəşriyyatı, – 2019. –  243 s.

Dərslik

4

Allahverdiyev M.Q., Kəsəmənli Ə.K. Bədən kütləsi indeksinin konstitusional-tipoloji xüsusiyyətləri qida statusunun ən mühüm səciyyələndiricisi kimi. “Azərbaycan Anatom, Histoloq və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin “ Nəzəri,Kliniki və Eksperimental Morfologiya Jurnalı”// Bakı, –2019. № 1, – s.21-26.

РИНЦ (Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi).

İnternetdəki linki: https://itcem.org/index.php/main

 

5

Аллахвердиев М.К., Кесеменли А.К. Конституционально-типологические особенности индекса массы тела у девушек 16-17 лет. Материалы Конгресса Международной Ассоциации Морфологов, Астраханский Медицинский Университет,  Научно-теоретический Медицинский Журнал Морфология, Санкт-Петербург: «Эскулап», 19-22 сентября, – 2018. т. 153, – с. 18.

 

6

Аллахвердиев М.К., Кесеменли А.К. Сравнительные особенности площади начального отдела желез, расположенных в складках и между складками слизистой оболочки желчного пузыря и внепеченочных желчевыводяшых путей. Материалы докладов XIV Конгресса Международной Ассоциации Морфологов, Астраханский Медицинский Университет, Научно-теоретический Медицинский Журнал Морфология, Санкт-Петербург: «Эскулап», 2018. т. 153, № 3, с. 17-18.

 

7

Allahverdiyev M.Q., Kəsəmənli Ə.K. Qızlarda fiziki inkişaf göstəricilərinin yaş aspekti. Azərbaycan Tibb Jurnalı // Bakı: – 2020. №6, – s. 143-147.

https://saqlamliq.amu.edu.az/az/pages/7

8

Allahverdiyev M.Q., Kəsəmənli Ə.K. Somatotipləşdirmənin öyrənilməsinin praktik tibbdə rolu. “Sağlamlıq” jurnalı // Bakı: – 2020. C.15, №3, – s. 14-19. 

https://saqlamliq.amu.edu.az/az/pages/7

9

Аллахвердиев М.К., Кесеменли А.К.  Количественная характеристика жирового компонента тела у девушек: конституциональный аспект. Журнал анатомии и гистопатологии. // Изд. «Научная книга», Воронеж: Российская Федерация, – 2017. т.6, №3, – с. 9-12.

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi (РИНЦ).

İnternetdəki linki:

           https://anatomy.elpub.ru/jour

10

Аллахвердиев М.К., Кесеменли А.К. Характеристика мышечной массы, составляющей тела девушек разной конституции. Журнал анатомии и гистопатологии. // Изд. «Научная книга», Воронеж: Российская Федерация, – 2017. Т.6, №3, – с. 29-32.

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi (РИНЦ).

İnternetdəki linki:

           https://anatomy.elpub.ru/jour

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin, kursun müddəti

Təlimin, kursun adı

Təlimin, kursun keçirildiyi ünvan

 

 

 

 

1

1987 (4 ay)

İnsan anatomiyası fənni üzrə İxtisasartırma kursu

İ.M.Seçenov adına I Moskva Dövlət Tibb İnstitutunun Normal anatomiya kafedrası

2

1983 (4 ay)

İnsan anatomiyası fənni üzrə İxtisasartırma kursu

İ.M.Seçenov adına I Moskva Dövlət Tibb İnstitutunun Normal anatomiya kafedrası

3

1978 (3 ay)

İnsan anatomiyası fənni üzrə İxtisasartırma kursu

Leninqrad (Sankt-Peterburq) şəhəri, Leninqrad Sanitariya və Gigiyena İnstitutunun Müalicə-profilaktika fakültəsinin Normal anatomiya kafedrası

4

1973 (3 ay)

İnsan anatomiyası fənni üzrə İxtisasartırma kursu

Leninqrad (Sankt-Peterburq):

Leninqrad Sanitariya və Gigiyena İnstitutunun Müalicə-profilaktika fakültəsinin Normal anatomiya kafedrası

5

1971-ci il (2 ay)

Hərbi-tibb təlimləri (Tibb xidməti leytenantı)

Gürcüstan Respublikası, Tbilisi şəhəri “N” Hərbi hissəsinin bazası

6

1970-ci il (2 ay)

“N” Hərbi hissəsinin Paraşüt təlimi bölməsi (Tibb xidməti leytenantı)

Litva Respublikası, Kaunas Vilayətinin Kaunas şəhəri (Hərbi hissə)

7

1968-1969 (6 ay)

“Ümumi cərrahlıq” üzrə ixtisasdəyişmə kursu

Aşqabaq şəhəri, Türkmənistan Dövlət Tibb İnstitutu, Dəmiryolu Xəstəxanası Bazası

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Nəzəri, Klinik və Eksperimental Morfologiya Jurnalının Redaksiya Şurasının üzvü (1919-cu ildən indiyə qədər)

2

Azərbaycan Respublikası “Anatom, Histoloq və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin üzvü (2019-cu ildən indiyə qədər)

3

Azərbaycan Anatom, Histoloq və Emrioloqlar Elmi Cəmiyyətinin katibi (1975-1995-ci illər)

4

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü (1997-ci ildən)

5

Xocalı soyqırımını tanıtma  İctimai Birliyinin Ağsaqqallar Şurasının sədri (2007-2022)

6

Nəsimi rayonu Ağsaqqallar Şurasının üzvü (2021-ci ildən indiyə qədər)

7

Birinci Qarabağ Müharibəsi Veteranlar Birliyinin üzvü (1993-cü ildən indiyə qədər)

8

Azərbaycan Respublikası Jurnalistlər Birliyinin üzvü (2012-ci ildən indiyə qədər)

9

ATU-nun Elmi şurasının üzvü (1993-cü ildən indiyə qədər)

10

ATU-nun Rektoryanı şurasının üzvü (1993-cü ildən indiyə qədər)

11

I MPF-in elmi şurasının üzvü (1991-1993; 2014-cü ildən indiyə qədər)

12

ATU-nun Nəzəri fənlər üzrə Problem Komissiyasının üzvü (2017-ci ildən indiyə qədər)

13

Pediatriya fakültəsinin Elmi Şurasının üzvü (2008-2014-cü illər)

14

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının ATU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən fəlsəfə doktorluğu elmi dərəcəsi verilməsi üzrə FD 03.013 Dissertasiya şurasının elmi katibi (2008-2019)

15

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının ATU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.08 Dissertasiya şurasının üzvü (2020-ci ildən indiyə qədər)

16

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının ATU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.08 Dissertasiya şurasının elmi katibi (2019-2020)