Professor Rafiq Əsgərov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əsgərov Rafiq Əşrəf oğlu

2

İxtisas

Müalicə işi

3

Vəzifə

Professor

4

Şöbə

İnsan anatomiyası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1951-1957

Müalicə işi

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1957-1960

Aspirantura

 

 

2

1961-1967

Assistent

 

 

3

1967-1975

Dosent

 

 

4

1975

Professor

 

 

  

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Формирование рефлексогенных зон гортани человека

Аскеров Р.А.,

Мамедова А.Дж., Абдуллаева Г.М.

Сб. научн. тр., посв. 90-летнему юбилею акад. В.Ахундова. Баку, 2006, с. 45-48.

2

Топография блуждающих и диаф-рагмальных нервов и их взаи-моотношение в фасциальном об-разовании в области корня легкого

Аскеров Р.А.,

Гасымов Ш.И.

Материалы научн. конф., посвящ. 75-летнему юби-лею з.д.н., проф. Р.А. Аскерова. Баку, 2008, с.10-15.

3

Анатомия лицевого нерва в за-висимости от формы лица и воз-раста

Шадлинский В.Б.

Аскеров Р.А.,

Керимзаде Г.Э.

«Медицинский журнал», Кутаиси, 2009, №1, с.14-17.

4

Anatomiya muzeyi - dünəni, bugünü, sabahı. Anatomiya muzeyinin tarixi haqqında kitab

Şadlinski V.B., Allahverdiyev M.Q.

Əsgərov R.Ə.,

Hüseynova G.A.

Bakı, «Oskar» NPM, 2009, 112 s.

 

5

Макромикроскопическая анатомия лицевого нерва человека и его миелоархитектоника в разных воз-растных группах

Аскеров Р.А.

Керимзаде Г.Э.

«Азмеджурнал», 2011, №1, с.75-78.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Tibbi Şurası

2

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tibb elmləri üzrə ekspert şurası