Professor Elçin Xıdırov

 

Qısa  məlumat

1

Ad, soyad, ataadı

Xıdırov Elçin Əkbər oğlu 

2

İxtisas

Müalicə işi

3

Vəzifə

Professor , t.e.d., 

4

Şöbə

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1984-1990

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1990-1993

Aspirant

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

2

1994-2000

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

3

2000-2008

b.m

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

 

2009-2014

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

DOI

Müəlliflər. Elmi iş və məqalənin adı. Nəşr.

rəqəmsal identifikator

1.

Морфометрическая характеристика матки и яичников у женшин. Материалы XV Конгресса Международной Ассоциации Морфологов. «Морфология». Sankt-Peterburq, Rusiya Federasiyası 2020, № 2-3, Səh. 230

 

2.

Azərbaycan Tibb Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi  konfransın materialları. Bakı, Azərbaycan, 2020, Səh. 352 -353. 36-60 yaş qrupuna aid  qadın çanaqlarının normal və dar formalarının osteometrik səciyyələri

 

3.

Azərbaycan Tibb Universitetinin  İnsan anatomiyasi və tibbi  terminologiya kafedrasinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-praktik Konfrans materiallarının toplusu, 2019, Səh. 51 16-21 yaş qrupunda qadın normal və dar çanaqlarının pelvimetrik əlamətlərinin müqayisəli təhlili.

 

4.

Comparative studies of pelviometric traits in different age groups with narrow female pelvis. Journal of life sciences and biomedicine». Bakı, Azərbaycan, 2019, №1, Səh. 87-92.

 

5.

Müxtəlif yaş qruplarında ümumi bərabər daralmış qadın çanaqlarında pelviometrik xüsusiyyətlərinin təhlili. “Tibbin görən gözü” Şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-praktiki Konqresın materialları, 2019, Səh. 113.

 

 

6.

Ontogenezin müxtəlif dövrlərində normal və dar qadın çanaqlarının pelviometrik indekslərinin morfoloji xarakteristikası. «Azərbaycan  təbabətinin müasir nailiyyətləri». Bakı, Azərbaycan, 2019, №2, Səh.132-136.

 

7.

16-21 yaşlı qızlarda çanağın pelviometrik indekslərinin xüsusiyyətləri. «Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı». Bakı, Azərbaycan, 2019, № 1  Səh.49-53

 

8.

Qadın çanağının morfometrik ölçülərinin xarakteristikası. Əməkdar elm xadimi, professor R.Ə. Əsgərovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları.

Bakı, Azərbaycan, 2018, Səh. 142-143.

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyası

2

F.D2. 08 Dissertasiya şurası

3

 

4