Professor Balakişi Hüseynov

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Balakişi Məmmədəli oğlu Hüseynov

2

İxtisas

Müalicə işi

3

Vəzifə

Professor

4

Şöbə

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1979-1985

Müalicə işi

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

2

 

 

 

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1986-1987

Həkim-cərrah

Azərbaycan Respublikası Dəmiryol Nazirliyinin Tibbi-sanitar Xidmətinin Mincivan stansiyası xəstəxanası

Mincivan dəmiryol stansiyası

2

1988-1991

Həkim-cərrah

Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Müalicə Konsultativ-diaqnostik Cərrahiyyə Mərkəzi

Bakı şəhəri, Tbilisi prospekti 3165

3

1991-1992

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

4

1992-2006

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

5

2006-2011

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

6

2011-2015

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

7

2015

Professor

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

DOI

 

Müəlliflər. Elmi iş və məqalənin adı. Nəşr.

rəqəmsal identifikator

1

Алиева С.А., Гусейнов Б.М. Асимметрия размеров «верхнего веера» у взрослых людей с различной формой лицевого черепа. Журнал анатомии и гистопатологии, 2018,№1, s.9-13

doi.org/10.18499/2225-7357-2018-7-1-9-13

2

Babayeva R., Markov İ. Huseynov B. Extracorporeal blood flow pathways in intramural ganglia of the gastrointestinal tract. International Journal of Medicine Research. 2019, №3, p.21-23

 –

3

Шадлинская С.В., Гусейнов Б.М. Микроанатомическая изменчивость малых желез преддверия влагалища во время яичниково менструального цикла. Журнал теоретичеcкой, клинической и экспериментальной морфологии.2019, №2, с.106-110

10.28942/jtcem.v3i1-2.173

4

Shadlinskaya S.V., Huseynov B.M. Regional variability of the area of the small glands of the vestibule of vagina at different ages. Annals of Anatomy. 2020, №230S, p.44-45

5

Babayeva R.E., Hüseynov B.M. Nazik bağırsağın limfa axını strukturlarının morfoloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan  təbabətinin müasir nailiyyətləri. 2021, №4,s. 126-130

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

“Azərbaycan  Anatom,Histoloq və Embrioloqlar elmi cəmiyyəti” ictimai birliyinin idarə heyətinin üzvü

2

“Nəzəri, klinik və eksperimental marfologiya jurnalı”nın elmi redaktoru

3

Azərbaycan Tibb Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.08 Dissertasiya şurasının elmi katibi

4

Azərbaycan Respublikası elmi işlərin əlaqələndirmə şurasının tibb elmləri üzrə işçi qrupunun üzvü

5

ATU-nun I müalicə-profilaktika fakultəsi elmi şurasının üzvü

6

“Avropa Təbiət Elmləri Akademiyası”nın üzvü

7

“Beynəlxalq Morfoloqlar Assosiasiyası”nın Koordinasiya Şurasının üzvü