Dosent Misir Bayramov 

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Misir Bayramov İsmayıl oğlu

2

İxtisas

Müalicə işi

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1975-1981

Müalicə işi

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh. Bakıxanov 23

2

 

 

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1983-1986

Aspirant

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh. Bakıxanov 23

2

1987-1993

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh. Bakıxanov 23

3

1993-2010

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh. Bakıxanov 23

4

2010

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

 

           

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

DOI

1

Elmi iş və məqalənin adı.

Nəşr.

Müəlliflər.

rəqəmsal identifikator

2.

Возрастная динамика увеличения площадей поперечных сечений языкоглоточного нерва у плодов, новорожденных,детей различных возрастов и взрослых.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri 2022 №1

Bayramov M.İ.

www.maamjournal.az

3

Норадренергическая иннервация наружных сонных артерий белых крыс и воротных вен морских свинок.

Sağlamlıq 2021 №4

Bayramov M.İ.,Vəliyev Ş.Q.

www.saqlamlıq.az

4

Норадренергическая иннервация внутренных сонных артерий белых крыс и воротных вен морских свинок

Sağlamlıq 2021 №3

Bayramov M.İ.

www.saqlamlıq.az

5

Отличия в норадренергической иннервации внутренных подвздошных артерий белых крыс и воротных вен морских свинок

Sağlamlıq 2021 №2

Bayramov M.İ.

www.saqlamlıq.az

6

Норадренергические нервные структуры наружных подвздошных артерий белых крыс, а также воротных вен морских свинок.

Sağlamlıq 2021 №1

Bayramov M.İ.,Vəliyev Ş.Q.

www.saqlamlıq.az

7

Сравнительный гистохимический анализ нервного аппарата стенкок общий подвздошных артерий и артерий яичников белых крыс

Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı 2021. Cild3.№1-2.

Bayramov M.İ.

ISSN: 2628-096

8

Сравнительный гистохимический анализ симпатических нервных структур в стенках внутренних подвздошных артерий и артерий яичников белых крыс

Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı 2019. Cild1.№3-4.

Bayramov M.İ.

ISSN: 2628-096

9

Особенности нервного аппарата артерий семенников кроликов и белых крыс.

Sağlamlıq 2019 №6

Bayramov M.İ.

www.saqlamlıq.az

10

Некоторые особенности и отличия норадренергичесих  нервных структур  общих сонных артерий и общих подвздошных  артерий белых крыс

Sağlamlıq 2019 №5

Bayramov M.İ.

www.saqlamlıq.az

11

Особенности иннервации общих сонных артерий кроликов и артерий семенников белых крыс

Sağlamlıq 2019 №4

Bayramov M.İ.

www.saqlamlıq.az

12

Морфогистохимическая характеристика иннервации стенок наружных подвздошных артерий белых крыс

Sağlamlıq 2019 №3

Bayramov M.İ.

www.saqlamlıq.az

13

Гистохимический анализ норадренергических  нервных структур  в стенках наружных подвздошных артерий и артерий семенников белых крыс

Sağlamlıq 2019 №2

Bayramov M.İ.

www.saqlamlıq.az

14

Норадренергической иннервации внутренних подвздошных артерий белых крыс

Sağlamlıq 2019 №1

Bayramov M.İ.

www.saqlamlıq.az

15

Сравнительный  анализ норадренергической иннервации стенок наружных и  внутренних подвздошных артерий белых крыс

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri 20193

Bayramov M.İ.

www.maamjournal.az

16

Характеристика особенностей иннервации стенок внутренних подвздошных артерий, а также артерий семенников у  белых крыс

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri 20191

Bayramov M.İ.

www.maamjournal.az

17

Нервные сплетения симпатических волокон артерий яичников белых крыс

Экспериментальная и клиническая медицина 2019 №1

Bayramov M.İ.

www.tech.caucasus.net

18

Морфологические особенности и характеристика норадренергической иннервации наружных подвздошных  артерий семенников белых крыс

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti -100

Bakı 2018 cild XI

Bayramov M.İ.

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

“Azərbaycan Anatomiya, Embriologiya və  Histologiya Cəmiyyəti”- İctimai Birliyi

2

Yeni Azərbaycan Partiyası

3

 

4