Dosent Arifə Məmmədova

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Məmmədova Arifə Cümayil

2

İxtisas

Sanitariya həkimi

3

Vəzifə

Dosent, t.ü.f.d.

4

Şöbə

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kaferdrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1969-1975

Sanitariya həkimi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1976-1979

Uşaq və yeniyetmə əmək gigiyenası həkimi

Sanitar epidemioloji stansiya

Bakı şəhəri, Xətai rayonu

2

1979-1985

Assistent

Azərbaycan Tibb İnstitutu, əmək gigiyenası və peşə xəstəlikləri kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

3

1985-1986

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

4

1986-1997

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

5

1997-2007

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

6

2007

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

DOI

1

Müəlliflər. Elmi iş və məqalənin adı. Nəşr.

rəqəmsal identifikator

1

Сосудисто-нервные взаимоотношения в гортани человека в возрастном аспекте   Jurnal,Morfologiya 2018 s.24

 

2

Yenidoğulmuşlarda göz alması əzələlərini innervasiya edən sinirlərin anatomo-topoqrafik xüsusiyyətləri.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları.2018.s.209

 

3

Различные варианты количества и расположения надглазничных отверстий Ə.e.x., prof. R.Ə.Əsgərovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konf.mat. 2018, s.199-200

 

4

Некоторые краниометрические характеристики черепа и различные варианты надглазничных отверстий Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım əliyevanın anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunan konf.mat. 2018, s.213

 

5

Возрастные особенности топографии верхней глазничной щели Tibbin görən gözü Şüa diaqnoqstikasının aktual problemlərinə həsr edilmiş beynlxalq elmi praktiki konfransın materialları.2019s. 239.

 

6

Особенности топографии верхней глазничной щели в различных   возрастных группах   “Sağlamlıq” jurnalı.

Bakı. 2019, s. 159-161

 

7

Возрастные особенности верхней глазничной щели ATU-nun İnsan Anatomiyası və tibbi terminalogiya kafedrasının Yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynalxalq Elmi –Praktik Konfrans materiallarının toplusu.

Bakı-2019, S. 10-13

 

8

Топографические особенности верхней глазничной щели новорожденных и подростков Jurnal “АГЕ” №3. 2019,

s. 97-100.

 

9

Müxtəlif kraniotipli yetkin insanlarda yuxarı çöz yuvasının morfologiyasına dair Jurnal “АГЕ” №4. 2019,

s. 153-154.

 

10

The topography features of the superior orbital fissure in newborns and adolescents XXV national Congress of the Bulgarian Anatomical Society with International participation 2021 may, səh28-30

 

11

About the glands generla excretory ductus of the human urinary blodder in norm İnternatioma AEGEAN symposium V 2022 february 25-26 İzmir, Turkey, s.416

 

12

Варианты расположения и количества надглазничных отверстий “Təbabətin aktual problemləri” elmi konfrans, 2022, səh. 351

 

13

Миелоархитектоника возвратного гортанного и глазного нервов Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin yaranmasının 60 illiyinə həsr edilmiş elmi praktik konfrans. 2022, səh. 133

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

“Azərbaycan Anatomiya, Embriologiya və Histologiya Cəmiyyəti”-İctimai Birliyi

2

 

3

 

4