Dosent Sədaqət Rüstəmova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Sədaqət Rüstəmova Məhyəddin

2

İxtisas

Müalicə işi

3

Vəzifə

Dosent;tibb üzrə fəlsəfə doktoru,  akademik məsləhətçi

4

Şöbə

ATU, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası; I MPF

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1990-1996

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Ənvər Qasımzadə, 14

2

1996-1999

Aspirant

Azərbaycan TibbUniversiteti İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Mərdanov qardaşları, 98

3

2000-2006

Assistent

Azərbaycan TibbUniversiteti İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Mərdanov qardaşları, 98

4

2006-2015

Baş müəllim

Azərbaycan TibbUniversiteti İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Mərdanov qardaşları, 98

5

2015- hazıradək

Dosent

Azərbaycan TibbUniversiteti İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Mərdanov qardaşları, 98

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1996-hazıradək

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Mərdanov qardaşları, 98

2

2014- hazıradək

Akademik məsləhətçi

Azərbaycan Tibb Universiteti, I Müalicə-Profilaktika Fakültəsi

Ənvər Qasımzadə küçəsi, 14

3

 

 

 

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

DOI

1

Müəlliflər. Elmi iş və məqalənin adı. Nəşr.

rəqəmsal identifikator

 

Увеличение железистой массы гортани под влиянием йодобромных и битуминозных ванн.Морфология журнал (Научно-теоретический медицинский журнал). 2018 – Санкт-Петербург: Издательство «Эскулап», том 153, №3, с. 247-248.- Seyidova Z.R. S.M.Rüstəmova

 

2

Влияние стресса на некоторые морфологические признаки щитовидной железы.  Məqalə         “Актуальные вопросы анатомии“ посвященная 125- летию со дня рождения профессора Василия Ивановича Ошкадерова. Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО “Витебский Государственный Медицинский Университет“ Международная  ассоциация морфологов Сборник материалов Международная научно-практическая конференция,27  февраля 2020г, стр.151-153, S.M.Rüstəmova

 

3

Yetkin siçovulların böyrəküstü vəzilərinin histoloji quruluşu .Məqalə Humanitar və ictimai elmlər üzrə II Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, 18 dekabr, 2020-ci il,Bakı, səh.  61-64, S.M.Yaqubova.,E.Ç.Əkbərov., S.M.Rüstəmova

10.36719/2663-4619/18.12.20/02/61-64

4

Morphological characteristics of thyrosyts during  life and after death      Tezis The 2-nd International congress on sports,  Anthropology,Nutrition,Anatomy and Radiology, July 20-23,2020, CAPPADOKİA, TURKEY,P 31-32 S.M.Rüstəmova

 

5

İmportance of morphometric analysis of thoracic vertebrae for determination of pathologies in human vertebral column.Tezis Abstract number 74, ”Annals of Anatomy”, Volume 230S1 2020,151532, 27-th International Simpozium on morphological sciences,ISMS 2021,p.46- . Sadagat M.Rüstəmova, Ziyafat R.Seyidova

 

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

09.03.2019-10.03.2019

Temporal sümük

Endoskopik sinus cərrahiyyəsi

 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan TibbUniversiteti,Qulaq,Burun və Boğaz xəstəlikləri kafedrası

2

11.10. 2019 -13.10.2019

XI  Ulusal Adlı Tıp Çalıştayı

Türkiyə Cümhuriyyəti, Tekirdağ Namik Kemal Universiteti

3

06. 2021 –07. 2021

Cancu ənənəvi TCM kursu

Çin təbabəti,akupunktura kursu

Cancu Çin təbabəti Universitetinin zoom onlayn kursu

4

4.04.2022-17.04.2022

Azərbaycan və Türkiyə arasında Orhun Mübadilə Proqramı

Türkiyə Cümhuriyyəti, Niğde Ömer Halisdemir Universiteti

5

23.05.2022-08.07.2022

Cancu  ənənəvi TCM kursu

Çin təbabəti,akupunktura kursu

Cancu Çin təbabəti Universitetinin voov-onlayn kursu

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan “Anatom, Histoloq və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti ” İctimai Birliyinin üzvü

2