Dosent Ziyafət Seyidova

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Ziyafət Seyidova Rasim

2

İxtisas

Həkim-pediatr

3

Vəzifə

Dosent, t.ü.f.d.

4

Şöbə

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1987-1993

Həkim-pediatr

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1993-1994

Həkim-interna

7 №-li Uşaq yoluxucu infeksion xəstəxanası

Bakı şəhəri, Qarabağ 93

2

1994-1996

Müəllim, kafedra müdiri

Bakı Ali Tibb Kolleci

Bakı şəhəri, Şərifzadə küçəsi

3

1996-2010

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

4

2010-2017

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

5

2017-ci ildən etibarən

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

DOI

 1.  

Варианты ветвления чревного ствола 

I Müalicə-profilaktika fakültəsi tələbə elmi cəmiyyətinin konfransının tezislər toplusu. 11-13 may 2022 s.7

Ибадова А.Н.

МПФ 118a-11b

 

 

 1.  

Aorta qapağında baş verən dəyişikliklər

I Müalicə-profilaktika fakültəsi tələbə elmi cəmiyyətinin konfransının tezislər toplusu. 11-13 may 2022 s.12

İsmayılova J.E.

MPF 118a-11b

 

 

 1.  

Reproduktiv sistem patologiyalarının tənzimlənməsində qanda hormorların səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsinin əhəmiyyətinə dair.

Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili” nə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2022” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans materialları 24-24 may 2022, Bakı, Azərbaycan

Rüstəmova S.M.

 

 1.  

Варианты ветвления чревного ствола 

Актуальные вопросы современных научных исследований. Том – 2. Душанбе 2022 с.107

Ибадова А.Н.

МПФ 118a-11b

 

 

 1.  

Onurğanın döş nahiyəsinin köndələn çıxıntılarının anatomik en ölçülərinin müqayisəli təsdiqi

Sağlamlıq jurnalı (Elmi-praktik jurnal), cild 24, Bakı-2021, №4, s.43-47

Rüstəmova S.M

 

 1.  

About the factors that lead to age-related endocrine disorders

Proceeding Book. 5th international New York conference on evolving trends in interdisciplinary research & practices. October 3-5, 2021, Manhattan, New York city, 235

Rustamova S.M.

 

 1.  

Factors that cause secondary changes in the intervertebral discs in human

İnternational aegean symposiums. Natural & Medical Sciences – IV Cenference program (Online - ZOOM) September 11-12, 2021 İzmir, Turkey

Rustamova S.M.

 

 1.  

Yaşla əlaqədar endokrin patologiyaların fəsadları

Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri - 2021” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konqresin materialları. 6-8 oktyabr, Bakı – 2021, səh. 328.

Rüstəmova S.M.

 

 1.  

About the changes in the vertebral column in some age periods

Journal of Biomedical and Clinical Research (Medical University – Pleven, Bulgaria) XXV National Congress of the Bulgarian Anatomical society with international participation 28-30 may 2021, page 49-50.

Rustamova S.M.

 

 1.  

Importance of morphometric analysis of thoracic vertebrae for determination of pathologies in human vertebral column

Annals of Anatomy, Volume 230S1 (2020) 15532, Abstracts part I, 27th International Symposium on Morphological Sciences – ISMS 2021, p. 46.

Rustamova S.M.

 

 1.  

Изучение количества лимфоидной ткани под воздействием различных ванн

ATU-nun yaradılmasının 90 illik yubileyi, Bakı-2020, səh. 371-372.

Мовсумов Н.Т.

 

 1.  

Изменения адаптационных систем организма под влиянием йодобромных ванн

ATU, əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Mina Müzəffər qızı Davatdarovanın anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Sərhədsiz Dermatologiya” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. “Elm və təhsil”, Bakı-2020, səh. 194-196.

Rüstəmova S.M.

 

 1.  

Действие различных физических факторов на лимфоидную ткань гортани

Морфология журнал (Научно-теоретический медицинский журнал). 2020 – Санкт-Петербург: Издательство «Эскулап», том 157, № 2-3, с. 189.

 

 1.  

Tıp cihazlarının kullanımında vertebranın morfometrik göstergelerinin önemi

Cappadocia University, Sanar. Abstract book. II international congress on sports, anthopology, nutrition, anatomy and radiology. 20-23 july 2020, Cappadocia – Turkey. page. 39

 

 1.  

Qalxanabənzər vəzi quruluşunun patogenetik qiymətləndirilməsi

Abstract book of I İnternational Confere Genetic Diseases: Problems and Persper (90, 1930-2020 Azərbaycan Tibb Universiteti), səh. 16.

Rüstəmova S.M.

 

 1.  

Влияние правильного питания на структурно-функциональную и физическую активность организма

«Актуальные вопросы анатомии», посвященная 125-летию со дня рождения профессора Василия Ивоновича Ошкадерова, Беларусь, 27 февраля 2020, стр. 156-159.

Рустамова С.М.

 

 1.  

Изменения адаптационных систем организма под влиянием слабоминеральных битуминозных ванн

«Актуальные вопросы анатомии», посвященная 125-летию со дня рождения профессора Василия Ивоновича Ошкадерова, Беларусь, 27 февраля 2020, стр. 154-156.

 

 1.  

Hemodinamik ciddiyyətli tac arteria anomaliyaları

I Müalicə-profilaktika fakültəsi tələbə elmi cəmiyyətinin konfransının materiallarının məcmuəsi 2019 s.12

Cavadzadə N.Ə.

MPF-qrup-317a5

 

 

 1.  

Qalxanabənzər vəzinin morfoloji parametrlərinin təyin edilməsinin patoloji prosesin qiymətləndirilməsinə rolu

Rüstəmova S.M.

 

 1.  

Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı, cild 1, №3-4, Bakı – 2019, səh. 155-156.

Изменение плотности лимфоидных скоплений в стенках гортани при бальнеологических воздействиях

Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı, cild 1, №3-4, Bakı – 2019, səh. 167-168. Рустамова С.М.

 

 1.  

Hamiləlik planlaşdıran qadınlarda qalxanabənzər vəzinin hormon və anticisim səviyyələrinin erkən təyin edilməsinin üstün şərtləri.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri (Rüblük elmi-praktik jurnal). №3, Bakı – 2019. səh. 293-297

Şadlinski V.B.,

Rüstəmova S.M.

 

 

 1.  

Структурно-функциональное состояние лимфоидной ткани в различных отделах гортани при бальнеологических воздействиях

ATU-nun İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrasının yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfrans materiallarının toplusu. Bakı – 2019. səh. 146-147

 

 1.  

Состояние железистых структур гортани при действии крепких сулфидных ванн

Nəzəri, Klinik və Eksperimental Morfologiya jurnalı (İSSN: 2628-096), cild 1, №2, Bakı-2019, səh. 86-89

Мовсумов Н.Т.

 

 1.  

Применение физиотерапевтических воздействий в оторинолорингологической практике

Sağlamlıq jurnalı (Elmi-praktik jurnal), cild 24, Bakı-2019, №5, s. 152-157.

Рустамова С.М.

 

 1.  

Морфометрические показатели желез гортани при экспериментально – анатомических исследованиях

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri (Rüblük elmi-praktik jurnal), Bakı-2019, №2, s. 154-157

Шадлинский В.Б., Рустамова С.М.

 

 

 1.  

Qalxanabənzər vəzi immunimorfoloji aspektdə

Azərbaycan Allerqologiya və klinik immunologiya jurnalı (Elmi-praktik jurnal). Cild 7, №2, (xüsusi buraxılış). “İmmunpatoloji xəstəliklər” mövzusunda I Beynəlxalq Konfransın proqram və tezisləri. Bakı, Azərbaycan, 17-18 may 2019. səh. 31-32

Rüstəmova S.M.

 

 1.  

Возрастные особенности лимфатических желез гортани и их роль в иммунной системе человека

Azərbaycan Allerqologiya və klinik immunologiya jurnalı (Elmi-praktik jurnal). Cild 7, №2, (xüsusi buraxılış). “İmmunpatoloji xəstəliklər” mövzusunda I Beynəlxalq Konfransın proqram və tezisləri. Bakı, Azərbaycan, 17-18 may 2019. səh. 44

Рустамова С.М.

 

 1.  

Половые особенности распределения желез гортани человека

ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrasının yaranmasının 80 illiyinə həsr olunmuş uşaq cərrahiyyəsi üzrə elmi-praktiki konqress materialları. Bakı – 2019, səh. 122.

Рустамова С.М.

 

 1.  

Онтогенетические преобразования структурных параметров желез гортани у человека

ATU Tibbin görən gözü Şüa diaqnostikanın aktual problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi praktik konfransın materialları. 30-31 mart, Bakı, Azərbaycan – 2019, səh. 270.

Рустамова С.М.

 

 1.  

Müalicə təyinatı zamanı qalxanabənzər vəzi hormonlarının fəaliyyətini dəyişə biləcək təsirlərə dair

BDU-nun nəzdində Tibb fakültəsinin yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş təbabətin aktual problemləri 2019 beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. 18-19 aprel, Bakı – 2019, səh.  299.

Şadlinski V.B., Rüstəmova S.M.

 

 

 1.  

Qalxanabənzər vəzinin anatomo-topoqrafik xüsusiyyətləri və yaşla əlaqədar morfoloji dəyişiklikləri

ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrasının yaranmasının 80 illiyinə həsr olunmuş uşaq cərrahiyyəsi üzrə elmi-praktiki konqress materialları. Bakı – 2019, səh. 125.

Şadlinski V.B., Rüstəmova S.M.

 

 

 1.  

Динамике гистометрических показателей артерий и вен щитовидной железы в онтогенезе

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, professor Dəmir Vahid oğlu Hacıyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı-2019, səh.288-289.

Оджагвердизаде Э.А.

 

 1.  

Anatomik terminlər, onların tarixi əsasları və insan anatomiyası fənnində istifadəsi

“Müəllim” nəşriyyatı. Bakı – 2018, 132 səh.

Hüseynova G.A.,

Şadlinskaya S.V.,

Babayeva R.E.

 

 

 1.  

Увеличение железистой массы гортани под влиянием йодобромных и битуминозных ванн

Морфология журнал (Научно-теоретический медицинский журнал). 2018 – Санкт-Петербург: Издательство «Эскулап», том 153, №3, с. 247-248.

Рустамова С.М.

 

 1.  

Изучение структурно-функциональных закономерностей железистого аппарата гортани человека в условиях относительной нормы

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri (Rüblük elmi-praktik jurnal), Bakı-2018, №2, s. 185-189.

Шадлинский В.Б., Рустамова С.М.

 

 1.  

Müxtəlif yaş dövrlərində insanda qalxanabənzər vəzi hormonunun səviyyəsinin yoxlanılmasının əhəmiyyəti.

Azərbaycan Tibb Junalı (Rüblük elmi-praktik jurnal), Bakı-2018, №2, s. 87-91.

Şadlinski V.B., Rüstəmova S.M.

 

 

 1.  

Характеристика микротопграфии выводных протоков желез гортани человека

Sağlamlıq jurnalı (Elmi-praktik jurnal), Bakı-2018, №6, s. 149-153.

Шадлинский В.Б., Рустамова С.М.

 

 1.  

Цитологический анализ лимфоидных скоплений гортани при действии йодобромных и битуминозных ванн

Əməkdar elm xadimi, professor Rafiq Əşrəf oğlu Əsgərovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans materiallarının toplusu. Bakı – 2018, səh. 205-206.

Мовсумов Н.Т.

 

 1.  

Изучение формы желез гортани человека

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin V.Y.Axundov adına elmi-tədqiqat tibbi profilaktika İnstitutunun elmi əsərləri. X cild. Bakı-2018, səh. 303-304.

Рустамова С.М.

 

       

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

“Azərbaycan Anatomiya, Embriologiya və  Histologiya Cəmiyyəti”- İctimai Birliyi