Dosent Səbinə Şadlinskaya

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Səbinə Vaqif qızı Şadlinskaya

2

İxtisas

Müalicə işi

3

Vəzifə

Dosent.,t.e.d

4

Şöbə

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1998-2004

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2004-2006

Klinik ordinator

Azərbaycan Tibb  Universiteti,  III Mama-ginekologiya kafedrası

Bakı şəhəri,

Bakıxanov 23

2

2006-2009

Aspirant

Azərbaycan Tibb  Universiteti, İnsan anatomiyası və I Mama-ginekologiya kafedraları

Bakı şəhəri,

Bakıxanov 23

3

2009-2017

Assistent

Azərbaycan Tibb  Universiteti, I Mama-ginekologiya kafedrası

Bakı şəhəri,

Bakıxanov 23

4

2017

Assistent

Azərbaycan Tibb  Universiteti, İnsan anatomiyası kafedrası

Bakı şəhəri,

Bakıxanov 23

5

2017-2020

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb  Universiteti, İnsan anatomiyası kafedrası

Bakı şəhəri,

Bakıxanov 23

6

2020-bu günə qədər

Dosent

Azərbaycan Tibb  Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri,

Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

DOI

Müəlliflər. Elmi iş və məqalənin adı. Nəşr.

rəqəmsal identifikator

1

Şadlinskaya S.V.

 Macromicroscopic characteristics of individual and aged variability of the glands of the vaginal vestibule«Archiv EuroMedica»

Hannover, Almaniya №1, məqalə-2021

Beynəlxalq Elmi Indeksləmə sistemi (WOS).

İnternetdəki mənbənin linki:

http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica

2

Şadlinskaya S.V.,Hüseynov B.M.,Qasımova T.M., Mustafayeva N.A.  

Regional variability of the area of the small glands of the vestibule of vagina at different ages. Morfoloji Elmlər üzrə  27-ci Beynəlxalq Simpoziumun materialları. «Annals of Anatomy». Münhen, Almaniya. № 230S. Konfrans materialı-2020

“Scopus”, beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemi.

İnternetdəki mənbənin linki:

http://www.sciencedirect.com/science/jou

3

Şadlinskaya S.V.

Микроанатомия лимфоидных образований стенок преддверия влагалища и лимфоидно-железистые взаимоотношения с малыми железами этого органа. Материалы XV конгресса Международной ассоциации морфологов. «Морфология». Sankt-Peterburq, Rusiya Federasiyası. № 2-3. Konfrans materialı-2020

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi (РИНЦ).

İnternetdəki mənbənin linki:

http://aesculap.org/morphology.html

4

Şadlinskaya S.V.

Микроскопические особенности топографии малых желез преддверия влагалища женщин в постнатальном онтогенезе. Azərbaycan Tibb Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi  konfransın materialları. Bakı, Azərbaycan. Konfrans materialı-2020

5

Şadlinskaya S.V.

Клеточный состав и микроанатомия лимфоидных образований преддверия влагалища в постнатальном онтогенезе. «Сеченовский вестник». Moskva, Rusiya Federasiyası. №1, məqalə-2019

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi (РИНЦ).

İnternetdəki mənbənin linki:

https://www.sechenovmedj.com

6

Şadlinskaya S.V.

Size parameters of glands of the vaginal vestibule with anomalies of the genital organs. İnternational Journal of Medicine Research. Dehli, Hindistan. №3, məqalə-2019

İnternetdəki mənbənin linki:

http://www.medicinesjournal.com/

7

Şadlinskaya S.V.

Возрастные особенности малых желез преддверия влагалища. «Медицинский вестник Башкортостана». Ufa, Rusiya Federasiyası. №1, məqalə-2019

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi (РИНЦ).

İnternetdəki mənbənin linki:

http://mvb-bsmu.ru

8

Şadlinskaya S.V.

Microanatomy and misrosyntopy of the glandular apparatus of the vaginal vestubule. «East European Science Journal». Varşava, Polşa. №3 (43), məqalə-2019

İnternetdəki mənbənin linki:

https://eesa-journal.com/

9

Şadlinskaya S.V., Hüseynov B.M. Микроанатомическая изменчивость  малых желез преддверия влагалища на протяжении овориально-мениструального цикла. «Azərbaycan tibb jurnalı». Bakı, Azərbaycan. №2, məqalə-2019

“Scopus” beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemi

Internetdəki linki:

https://amj.az/ 

10

Şadlinskaya S.V.

Микроанатомия и микросинтопия железистого аппарата преддверия влагалища. «Sağlamlıq». Bakı, Azərbaycan. №5, məqalə-2019

İnternetdəki mənbənin linki:

http://saqlamliq.amu.edu.az/az/pages/7

11

Şadlinskaya S.V.

Лимфоидно-железистые взаимоотношения в стенках преддверия влагалища. «Azərbaycan  təbabətinin müasir nailiyyətləri». Bakı, Azərbaycan. №3, məqalə-2019

Internetdəki linki:

https://maamjournal.az

12

Şadlinskaya S.V.

О некоторых размерных показателях малых желёз преддверия влагалища. Ə.Əliyev adına elmi-praktik jurnal “Tibb və Elm”. Bakı, Azərbaycan. №3, məqalə-2019

İnternetdəki mənbənin linki:

http://jurnal.adhti.edu.az/

13

Şadlinskaya S.V.

Индивидуальные особенности размерно-количественных показателей числа гландулоцитов в составе малых желёз преддверия влагалища. «Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı». Bakı, Azərbaycan. №3-4, məqalə-2019

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi (РИНЦ).

İnternetdəki mənbənin linki:

http://jtcem.org

14

Şadlinskaya S.V., Mövsümov N.T.

Qocalıq dövrü olan qadınların uşaqlıq borularındakı limfoid aparatın bəzi morfoloji xüsusiyyətləri. «Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı». Bakı, Azərbaycan. №3-4, məqalə-2019

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi (РИНЦ).

İnternetdəki mənbənin linki:

http://jtcem.org

15

Şadlinskaya S.V.

Features of the density of the location and changes in the cellular composition of the lymphoid formations of the vaginal vestibule of rats after a course of naphthalan baths. «Journal of life sciences and biomedicine». Bakı, Azərbaycan. №1, məqalə-2019

İnternetdəki mənbənin linki:

http://bteb.science.gov.az/az/content/346

16

Şadlinskaya S.V., Hüseynov B.M. Морфологическая характеристика желез и лимфоидных образований преддверия влагалища в норме, при некоторых аномалиях внутренних половых органов и в эксперименте. «Azərbaycan  təbabətinin müasir nailiyyətləri». Bakı, Azərbaycan. №2, məqalə-2019

Internetdəki linki:

https://maamjournal.az

17

Şadlinskaya S.V.

Микроскопия железистого аппарата преддверия влагалища в разные возрастные периоды постнатального онтогенеза. “Tibbin görən gözü” Şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-praktiki Konqresın materialları. Bakı, Azərbaycan. Konfrans materialı-2019

18

Şadlinskaya S.V.

Интенсивность лимфоидно-железистых взаимоотношений на протяжении постнатального онтогенеза. Azərbaycan Tibb Universitetinin  İnsan anatomiyasi və tibbi terminologiya kafedrasinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-praktik Konfrans materiallarının toplusu. Bakı, Azərbaycan. Konfrans materialı-2019

19

Şadlinskaya S.V.

Градиент Количественно-размерных показателей малых желез преддверия влагалища в постнатальном онтогенеза человека. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXIII Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, Azərbaycan. Konfrans materialı-2019

20

Şadlinskaya S.V.

Макро-микроскопическая анатомия и особенности морфогенеза лимфоидных образований преддверия влагалища в постнатальном онтогенезе. «Azərbaycan tibb jurnalı». №1, Bakı, Azərbaycan, məqalə-2018

“Scopus” beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemi

Internetdəki linki:

https://amj.az/

21

Şadlinskaya S.V. Nikityuk D.B.

Макро-микроcкопическая анатомия и закономерности морфогенеза малых желез преддверия влагалища в постнатальном онтогенезе. «Морфологические ведомости». Samara. Rusiya Federasiyası. №1, məqalə-2018

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi (РИНЦ).

https://www.morpholetter.com/jour

22

Şadlinskaya S.V.

Структурные особенности малых желез преддверия влагалища у новорожденных девочек с аномалиями внутренних половых органов. «Журнал анатомии и гистопатологии». Voronej. Rusiya Federasiyası. №3, məqalə-2018

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi (РИНЦ).

İnternetdəki mənbənin linki:

http://anatomy.elpub.ru

23

Şadlinskaya S.V.

Age and regional features of the glands of the vaginal vestibule. «Journal of morphology and anatomy». Brüssel, Belçika. №2, məqalə-2018

İnternetdəki mənbənin linki:

https://www.hilarispublisher.com/morphology-anatomy.html

24

Şadlinskaya S.V., Nikityuk D.B.

 Изменчивость лимфоидных структур преддверия влагалища в разные фазы овариально-менструального цикла. «Медицинский вестник Башкортостана» Ufa, Rusiya Federasiyası. №2, məqalə-2018

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi (РИНЦ).

İnternetdəki mənbənin linki:

http://mvb-bsmu.ru

25

Şadlinskaya S.V., Nikityuk D.B., Hüseynov B.M. Структурные изменения малых желез преддверия влагалища после экспериментальных нафталановых ванн. «Астана Медициналыk журналы». Аstana, Qazaxıstan. №3, məqalə-2018

İnternetdəki mənbənin linki:

https://www.amu.kz/science_and_research_clinic/science/scientific_publications_ao_mua/astanalyk_medicine_journals/

26

S.V.Şadlinskaya.

Содержание стромы у малых желез преддверия влагалища в разные возрастные периоды внеутробного развития человека. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan Tibb Universitetində keçirilən Otorinoloringologiya üzrə Beynəlxalq Elmi-praktiki Konqresın tezisləri. Bakı, Azərbaycan, 2018

27

Şadlinskaya S.V., Hüseynov B.M.

Лимфоидные образования преддверия влагалища новорожденных девочек при аномалиях внутренних  половых органов. «Биомедицина». Bakı, Azərbaycan. №3, məqalə-2018

İnternetdəki mənbənin linki:

http://www.biomedicine.az/

28

Şadlinskaya S.V., Nikityuk D.B.

Возрастные изменения и локальные особенности железистого аппарата преддверия влагалища. «Морфология». Sankt-Peterburq, Rusiya Federasiyası. №5, məqalə-2018

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi (РИНЦ), İnternetdəki mənbənin linki:

http://aesculap.org/morphology.html

29

Şadlinskaya S.V.

The course effect of the naphthalan baths on the structural changes in the lymphoid apparatus of the vaginal vestibule of parts. «Archiv euroMedica».  Hannover, Almaniya. №2, məqalə-2018

Beynəlxalq Elmi Indeksləmə sistemi (WOS).

İnternetdəki mənbənin linki:

http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica

30

Şadlinskaya S.V., Nikityuk D.B., Hüseynov B.M. Возрастные особенности морфометрических показателей малых желез преддверия влагалища. Материалы XIV конгресса Международной ассоциации морфологов. «Морфология». Sankt-Peterburq, Rusiya Federasiyası. №3, Konfrans materialı-2018  

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi (РИНЦ).

İnternetdəki mənbənin linki:

http://aesculap.org/morphology.html

31

Şadlinskaya S.V., Nikityuk D.B.

Возрастные морфометрических показателей малых желез преддверия влагалища. Əməkdar elm xadimi, professor R.A.Əsgərovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans materialları toplusu. Bakı, Azərbaycan.  Konfrans materialı-2018

32

Şadlinskaya S.V.

Клеточный состав мантии лимфоидных узелков стенок преддверия влагалища крыс после воздействие нафталановых ванн. Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Səhiyyədə müasir nailiyyətlər” mövzusunda konfransın materialları. Bakı, Azərbaycan. Konfrans materialı-2018

33

Şadlinskaya S.V.

 Макромикроанатомические изменения лимфоидного аппарата преддверия влагалища крыс в эксперименте после курсового действия нафталановых ванн. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XII Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, Azərbaycan. Konfrans materialı-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2011

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin müasir pedaqogika və psixologiya ilə bağlı təlim kursu

Bakı şəhəri

2

26 fevral 2019

Research Ratna Award of the Year 2019 Best Researcher in human anatomy presented to Dr. Shadlinkaya Sabina Vagif

Tamilanadu, India

3

28-30 may 2021

XXV National Congress of the Bulgarian Anatomical society

Pleven, Bulgaria

4

6-8 oktyabr 2021

Professor Tamerlan Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunan “Təbabətin Aktual Problemləri”

Bakı şəhəri

5

2 fevral 2022

OİC Ministerial Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation (COMSTECH). Virtual participation in the COMSTEC-NDT lecture: “Structure-based drug design: Towards new anti-infectives” delivered by Prof. Dr. Ehmke Pohl

Islamabad, Pakistan

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

“Azərbaycan Anatom, Histoloq və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti” İctimai Birliyi İdarə Heyətinin üzvü

2

Nəzəri, Klinik və Eksperimental Morfologiya jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

3

2.08 Dissertasiya şürasının üzvü

4

Yeni Azərbaycan Partiyası