Baş müəllim Qətibə Abdullayeva

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Abdullayeva Qətibə Məmməd

2

İxtisas

Sanitar gigiyena

3

Vəzifə

Baş müəllim, t.ü.f.d.

4

Şöbə

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kaferdrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1968-1974

Sanitar gigiyena

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

2

 

 

 

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1974-1977

Kiçik elmi işçi

MM Əfəndizadə adına Elmi-tədqiqat Əmək gigiyenası və peşə xəstəlikləri İnstitutu

Sumqayıt

2

1977-1985

Assistent

Azərbaycan Tibb İnstitutu, əmək gigiyenası və peşə xəstəlikləri kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

3

1985-1986

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

4

1986-1997

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

5

1997

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

DOI

1

Müəlliflər. Elmi iş və məqalənin adı. Nəşr.

rəqəmsal identifikator

1

Сосудисто-нервные взаимоотношения в гортани человека в возрастном аспекте   Jurnal, Morfologiya 2018 s.24

 

2

Yenidoğulmuşlarda göz alması əzələlərini innervasiya edən sinirlərin anatomo-topoqrafik xüsusiyyətləri.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları.2018.s.209

 

3

Различные варианты количества и расположения надглазничных отверстий Ə.e.x., prof. R.Ə.Əsgərovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konf.mat. 2018, s.199-200

 

4

Nəfəs borusunun adrenergik innervasiyasının yaş xüsusiyyətləri Görkəmli oftalmoloq alim akad. Z.Əliyevanın anadan olmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş “Səhiyyədə müasir nailiyyətlər mövzusunda konfrans materialları”. Bakı, 2018, s.183.

 

5

Bəzi yaş qruplarında nəfəs borusunun adrenergik innervasiyası.Əməkdar elm xadimi, professor Rafiq Əşrəf oğlu Əsgərovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans materiallarının toplusu, Bakı, 2018, s.145-147

 

6

Yetkin şəxslərdə nəfəs borusunun xolinergik innervasiyası.Prof. A.Axundbəylinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans materialları. Bakı, 2018, səh. 184.

 

7

Возрастные особенности топографии верхней глазничной щели Tibbin görən gözü Şüa diaqnoqstikasının aktual problemlərinə həsr edilmiş beynlxalq elmi praktiki konfransın materialları.2019s. 239.

 

8

Особенности топографии верхней глазничной щели в различных   возрастных группах   “Sağlamlıq” jurnalı.

Bakı. 2019, s. 159-161

 

9

Возрастные особенности верхней глазничной щели ATU-nun İnsan Anatomiyası və tibbi terminalogiya kafedrasının Yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynalxalq Elmi-Praktik Konfrans materiallarının toplusu. Bakı-2019, S. 10-13

 

10

The topography features of the superior orbital fissure in newborns and adolescents XXV national Congress of the Bulgarian Anatomical Society with International participation 2021 may, səh28-30

 

11

Müxtəlif kraniotipli yetkin insanlarda yuxarı çöz yuvasının morfologiyasına dair Jurnal “АГЕ” №4. 2019,

s. 153-154.

 

12

Топографические особенности верхней глазничной щели новорожденных и подростков Jurnal “АГЕ” №3. 2019,

s. 97-100.

 

13

Миелоархитектоника возвратного гортанного и глазного нервов Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin yaranmasının 60 illiyinə həsr edilmiş elmi praktik konfrans. 2022, səh 133

 

14

Варианты расположения и количества надглазничных отверстий “Təbabətin aktual problemləri” elmi konfrans, 2022, səh.351

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

“Azərbaycan Anatomiya, Embriologiya və Histologiya Cəmiyyəti”-İctimai Birliyi

2

 

3

 

4