Baş müəllim Zərifə Nəsirova

 

 

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Nəsirova Zərifə Cahangir

2

İxtisas

Müalicə işi, İnsan anatomiyası

3

Vəzifə

Baş müəllim, t.ü.f.d.

4

Şöbə

Insan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1984-1990

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1990-1991

Həkim-interna

Semaşko adına  1 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanası

Bakı şəhəri, M. Mirqasımov küçəsi

2

1991-1992

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, Insan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

3

1993-1996

Aspirant

Azərbaycan Tibb Universiteti, Insan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

4

1997-2011

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Insan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

5

2011-2022

Baş müəllim 

Azərbaycan Tibb Universiteti, Insan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

DOI

Müəlliflər. Elmi iş və məqalənin adı. Nəşr.

rəqəmsal identifikator

1

Nasirova Z.J. Formation of different myelin fibers. Journal of Biomedical and Clinical research (XXV Nasional congress of the bulgarian anatomical society with internasional rarticipation). Pleven, Bulgaria, 2021,  р. 55

 

2

 

Шадлинский В.Б., Гусейнова Г.А., Насирова З.Д., Сеидова З.Р. Анатомия человека (учебник для фарм. факультета). Bакı: Müəllim, 2021, 292 s.

 

 

3

Гусейнова Г.А., Насирова З.Д., Оджагвердизаде Э.А. Железы мочевого пузыря человека и их макромикроскопические особенности Восточноевропейский научный журнал. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 2021;6 (70): 9-15

 

https://www.doi.org/10.31618/ESSA.2782-1994.2021.1.70.64

4

Гусейнова Г.А., Насирова З.Д. Железы и лимфоидные структуры мочевого пузыря человека в области сфинктеров. Восточноевропейский научный журнал. Wschodnioeuropej­skie Czasopismo Naukowe 2021; 4 (68): 67-72.

 

 

 

 

5

Насирова З.Д. К сравнительной анатомии чревных нервов. Nəzəri, klinik və Eksperemental Morfologiya  Jurnalı, Orijinal məqalə. Bakı, 2019, cild 1, № 2, s. 81-85

 

İSSN: 2628-96

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

“Azərbaycan Anatomiya, Embriologiya və Histologiya Cəmiyyəti” İctimai Birliyi

2

 

3

 

4