Baş müəllim Nigar Mustafayeva

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Mustafayeva Nigar Aqil

2

İxtisas

Müalicə işi

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1996-2001

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2019-bu günə qədər

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

2

2011-2019

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

3

2010-2011

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

4

2004-2010

Həkim-terapevt

Xızı rayon Mərkəzi xəstəxanası

Xızı rayonu,Heydər Əliyev 247,

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

DOI

Müəlliflər. Elmi iş və məqalənin adı. Nəşr.

rəqəmsal identifikator

1

Mustafayeva N.A. / Tezis / Göz yuvasının divarının fərdi xüsusiyyətləri. Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili”nə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2022” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktiki konfrans materialları, 24-25 may 2022, Bakı, Azərbaycan, səh. 308-309

 

2

Мустафаева Н.А., Ганиева Г.М., Гасымова Т.М., Пашаева А.М. / Тезис / Межмедиаторного взаимодействия между ДА-ергической и ГАМК-ергической системами мозга на уровне стрио-нигрального комплекса. Материалы международной дистанционной научно-практической конференции «Modern approach of experimental and Preclinical pharmocology». 19 февраля 2021, на базе Учебно-Научного института прикладной фармации Нацианального фармацевтического университета в г. Харьков, Украина, с.69-71 

 

3

Мустафаева Н.А., Ганиева Г.М., Гасымова Т.М., Пашаева А.М. / Тезис / Возрастная  изменчивость  длины начального отдела желез глотки. Журнал биомедицинских и клинических исследований. XXV национальный конгресс Болгарского анатомического общества с международным участием. Плевен, Болгария, 28-30 мая, 2021, с.19                    

 

4

Мустафаева Н.А., Ганиева Г.М., Гасымова Т.М., Пашаева А.М. / Тезис / Нейроанатомический анализ возможной локализации и активности Д-3 субтипа дофаминовых рецепторов в структурах головного мозга крыс.  «Лекарства – человеку. Современные проблемы фармакотерапии и назначения лекарственных средств». Материалы V Международной научно-практической конференции. Харьков, Украина, 11-12 марта, 2021, с.302-303

 

5

Mustafayeva N.A. / Tezis / Gözyuvasıaltı sinirin rentgen üsulu ilə tədqiqi. 90-летие Азербайджанского Медицинского Университета. Баку, 2020, с. 237

 

6

Мустафаева Н.А. / Тезис / Особенности глазницы у новорожденных и детей до 1 года. Научно-теоретический медицинский журнал Морфология. Материалы докладов. XV Конгресса Международной Ассоциации Морфологов (МАМ). Санкт-Петербург, «Эскулап», 2020, Т.157, № 2-3, с. 149

 

7

Mustafayeva N.A. / Tezis / Gözyuvasıüstü dəliyin variasiyaları. Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Mina Müzəffər qızı Davatdarovanın anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. «Elm və təhsil», Bakı 2020, s.132

 

8

Mustafayeva N.A. / Tezis / Distinсt Reactions Of Various Anatomical Structures Of The Brain To Medication. Университет Каппадокии, Санар. 2-й Интернациональный конгресс спорта, антропологии, нутрициологии, анатомии и радиологии. Каппадокия, Турция, 20-23 июля, 2020, с.19-22

 

9

Mustafayeva N.A. / Tezis / Regional variability of the area of the small glands of the vestibule of vagina at different ages. 27-й Международный симпозиум по морфологическим наукам «Annals of  Anatomy» часть I . Казахстан,  2020, с. 44

 

10

Мустафаева Н.А. / Статья / Длина стенок глазницы в разные возрастные периоды постнатального развития человека. Сборник материалов «Актуальные вопросы анатомии», посвященный 125-летию со дня рождения проф. В.И.Ошкадерова.

Микроструктура органов и систем организма в норме, эксперименте и при патологии. Витебск, 2020, с. 70-72

 

11

Mustafayeva N.A. / Məqalə / Göz yuvasının ölçü göstəricilərinin beyin kəlləsinin forma və ölçüləri ilə müqayisəli təhlili. Журнал Теоретической, Клинической и Экспериментальной Морфологии// Баку, 2019, том 1, № 3-4, с.73-76

 

12

Mustafayeva N.A. / Tezis / Üz kəlləsinin müxtəlif formalarında göz yuvasının eni və hündürlüyü. Сборник материалов  Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию основания кафедры анатомии человека и Медицинской Терминологии Азербайджанского Медицинского университета. Журнал Теоретической, Клинической и Экспериментальной Морфологии. Баку, 2019, с.75-76

 

13

Mustafayeva N.A. / Tezis / Göz yuvası girəcəyinin və divarlarının bəzi fərdi xüsusiyyətləri. Материалы международной конференции, посвященной 85-летию заслуженного деятеля науки, профессора Аскерова Р.А. Баку, 2018, с. 66-67

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

“Anatom, Histoloq və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti” İctimai Birliyi