Baş müəllim Təranə Qasımova

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Qasımova Təranə Mübariz qızı

2

İxtisas

Həkim funksional diaqnostik

3

Vəzifə

Baş müəllim, t.ü.f.d.

4

Şöbə

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

 

Tələbə

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2000-2010

Həkim funksional diaqnostik

Daxili İşlər Nazirliyinin Tibb İdarəsi

Bakı şəhəri

2

2010-

Baş müəllim

        Azərbaycan Tibb     Universitetinin İnsan  anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

3

 

 

 

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

DOI

1

Гасымова T.M. «Железисто-лимфоидные взаимоотношения в стенках глотки человека».Научно-теоретический медицинский журнал «Морфология» , Санкт-Петербург, «Эскулап», 2020, т.175, №2-3, с.56-57

rəqəmsal identifikator

2

Гасымова Т.М. «Изучение площади лимфоидных узелков в стенках нижней трети глотки в возрастном аспекте». Ə.e.x., prof. Tamerlan Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konqresin materialları . Bakı, 2021, s.352-353

 

3

Şadlinski V.B., Qasımova T.M. “Yenidoğulmuşlarda udlağın kiçik ekzokrin vəzilərinin morfoloji xüsusiyyətlərinə dair”. Azərbaycan Resbublikasında “Şuşa ili”nə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2022” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans materialları, 2022, Bakı, Azərbaycan, s.322

 

4

Гасымова Т.М. «К вопросу об изучении лимфоидной ткани в стенках глотки человека». Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili”nə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2022” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans materialları, 2022, Bakı, Azərbaycan, s.345-346

 

 

 

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

“Azərbaycan Anatom, Histoloq və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti” İctimai Birliyi

2

 

3

 

4