Assistent Əfqanə Kəsəmənli

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Kəsəmənli Əfqanə Kamran qızı

2

İxtisas

Həkim-onkoloq

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

ATU. İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1997-2003

Həkim-onkoloq

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri. Nəsimi rayonu. Mərdanov qardaşları küçəsi

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2003-2004

Həkim-interna

A.T.Abbasov adına Şəhər Onkoloji Dispanseri

Bakı şəh., Nəsimi ray., Nəsibbəy Yusifbəyli küç.

2

2005-2007

Baş laborant

ATU. İnsan anatomiyası kafedrası

Bakı şəh., Nəsimi ray., Mərdanov qardaşları küç.

3

2007-bu günə qədər

Assistent

ATU. İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəh., Nəsimi ray., Mərdanov qardaşları küç.

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

DOI

 

Müəlliflər. Elmi iş və məqalənin adı. Nəşr.

Rəqəmsal identifikator

1

Elmi işin adı. “Normada 16-20 yaşlı qızların bədən quruluşunun anatomik xüsusiyyətləri və fiziki inkişafının antropometrik göstəriciləri”.

 

2

Allahverdİyev M.Q., Kəsəmənli Ə.K.

16-20 yaşlı qızlarda bədən quruluşu tiplərinin aşkarlanmasında müasir texnoloji üsulların tətbiqi. Konfrans materialı. Ə.e.x., professor R.Ə.Əsgərovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans materiallarının toplusu. Bakı, Azərbaycan Ştutqart. Almaniya. 2018

 

3

Allahverdİyev M.Q., Kəsəmənli Ə.K.

Конституционально-типологические особенности индекса массы тела у девушек 16-17 лет. Konfrans materialı. Материалы XIV конгресса Международной ассоциации морфологов. «Морфология». №3. Sankt-Peterburq, Rusiya Federasiyası. 2018 

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi (РИНЦ).

İnternetdəki mənbənin linki:

http://aesculap.org/morphology.html

4

Allahverdİyev M.Q., Kəsəmənli Ə.K.

Определение антропометрических особенностей ростовесовых показателей и индекса массы тела у девушек 16-20 лет. Konfrans materialı. Материалы Всероссийской  Научно-практической Конференции «Проблемы современной морфологии человека», посвященная 90-летию кафедры анатомии ГЦОЛИФК и 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РАМН, профессора Б.А. Никитюка. Moskva, Rusiya Federasiyası. 2018

 

5

Allahverdİyev M.Q., Kəsəmənli Ə.K.

16-20 yaşlı qızlarda somatotipoloji problemlərin öyrəniləməsinin praktik tibb üçün əhəmiyyəti. Konfrans materialı.

 

6

Allahverdİyev M.Q., Kəsəmənli Ə.K.

Ə.e.x., professor A.Axunbəylinin anadan olmasının 85-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları toplusu. Bakı, Azərbaycan. 2018

 

7

Allahverdİyev M.Q., Kəsəmənli Ə.K.

İnsanın bədən quruluşu tiplərinin ümumi səciyyələri. Konfrans materialı. AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, professor D.V.Hacıyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları Bakı, Azərbaycan. 2019

 

8

Allahverdİyev M.Q., Kəsəmənli Ə.K.

Bədən kütləsi indeksinin konstitusional-tipoloji xüsusiyyətləri xüsuətləri qida statusunun ən mühüm səciyyələndiricisi kimi. Elmi məqalə. «Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı». №1. Bakı, Azərbaycan. 2019

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi (РИНЦ).

İnternetdəki linki:

http://jtcem.org/index.php/main

9

Kəsəmənli Ə.K.

Gənc qızlarda bədənin dəri örtüyü sahəsinin konstitusional-somatotipoloji tədqiqinə dair. Konfrans materialı. Ə.e.x., professor Tamerlan Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri – 2021” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konqresin  materialları. Bakı, Azərbaycan. 2019

 

10

Kəsəmənli Ə.K.

n young girls Characteristics of skin – fat wrinkle thickness. Konfrans materialı. XXV National Congress of the Bulgarian Anatomical Society with International Participation Journal of Biomedical and Clinical Research. Medical University, Pleven, Bolqariya. 2020

 

11

Allahverdİyev M.Q., Kəsəmənli Ə.K.

Somatotipləşdirmənin öyrənilməsinin praktik tibbdə rolu. Elmi məqalə. Sağlamlıq». №3. Bakı, Azərbaycan. 2020

İnternetdəki mənbənin linki:

http://saqlamliq.amu.edu.az/az/pages/7

12

Allahverdİyev M.Q., Kəsəmənli Ə.K.

Qızlarda fiziki inkişaf göstəricilərinin yaş aspekti. Elmi məqalə. «Azərbaycan tibb jurnali».№4. Bakı, 2020

“Scopus” beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemi

Internetdəki linki:

https://amj.az/

13

Kəsəmənli Ə.K.

16-20 yaşlı qızlarda əzələ komponentinin konstitusional və yaş dəyişiklikləri. Elmi məqalə. «Sağlamlıq». №6.  Bakı, Azərbaycan. 2020

İnternetdəki mənbənin linki:

http://saqlamliq.amu.edu.az/az/pages/7htt ps://amj.az/

14

Kəsəmənli Ə.K.

Распределение по соматотипам девушек-азербайджанок 16-20 летнего возраста лептосомной конститущии. Konfrans materialı. Сборник материалов Международной Научно-практической Конференции посвящённой 125 - летию  со дня рождения профессора В.И.Ошкадерова «Актуальные вопросы анатомии». Vitebsk, Belarusiya. 2020

 

15

Kəsəmənli Ə.K.

16-20 yaşlı qızlarda bədən səthi sahəsinin konstitusiya aspektində öyrənilməsi. Elmi məqalə. «Azərbaycan tibb jurnali». №2. Bakı, Azərbaycan. 2021

“Scopus” beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemi

Internetdəki linki:

https://amj.az/

16

Kəsəmənli Ə.K.

M.V.Çernorutski və İ.B.Qalant – B.A.Nikityuk – V.P.Çtesov sxemlərinə müvafiq olaraq 16-20 yaşlı qızların somatotipləşdirilməsi bölgüləri üzrə nəticələrin müqayisəsi. Elmi məqalə. «Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı». №1-2. Bakı, Azərbaycan. 2021

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi (РИНЦ).

İnternetdəki linki:

http://jtcem.org/index.php/mainn

17

Allahverdİyev M.Q., Kəsəmənli Ə.K.

Müxtəlif konstitusiya qruplarına aid 16-20 yaşlı qızlarda bədənin sümük komponenti tutumu. Elmi məqalə. №2. «Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri». Bakı, Azərbaycan.2021

İnternetdəki linki:

https://maamjournal.az/

18

Kəsəmənli Ə.K.

16-20 yaşlı qızlarda bədənin piy komponenti tutumunun konstitusional spesifikliyi. Konfrans materialı. Ə.e.x., professor Tamerlan Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri – 2021” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konqresin  materialları. Bakı, Azərbaycan. 2021

 

19

Allahverdİyev M.Q., Kəsəmənli Ə.K.

16-17 və 18-20 yaşlı qızlarda bazunun içəri səthinin dəri-piy büküşü qalınlığının konstitusional aspektləri.  Konfrans materialı. Azərbaycan Respublikasında “Şuşa İli”nə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri - 2022” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, Azərbaycan. 2022

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

10-11 dekabr 2019

“Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrasının yaranmasının 100 illiyinə həsr olinmuş” Beynəlxalq konfrans

Azərbaycan Tibb Universiteti. Bakı şəh., Nəsimi ray., Mərdanov qardaşları küç.

2

30-31 mart 2019

Azərbaycan Tibb Universitetinin Şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr edilmiş “Tibbin gprən gözü” adlı beynəlxalq elmi-praktik konfrans

Bakı Azərbaycan

3

19-20 dekabr 2020

Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin Aktual Problemləri” Elmi-Praktik konqres

Bakı Azərbaycan

4

18-19 dekabr 2020

2-й Международной лщнференции «Конституциональная анатомия: теория и приложения»

Moskva Rusya

5

28-30 may 2021

XXV National Congress of the Bulgaran Anatomical Society

Pleven Bulgaria

6

06 yanvar 2021

“Comstech Webinar on Pandemic Lessons for Science Communication”

İslamabad Pakistan

7

15 yanvar 2021

“Comstech Webinar on İnnovation Policy for OİC states”

İslamabad Pakistan

8

17 Iyun 2022

“Üzün estetik anatomiyası və disseksiyası”

Bakı Azərbaycan

9

  1. 24 iyun 2022

“Həkimlər üçün Kliniki etika”

Bakı Azərbaycan

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yenİ Azərbaycan Partiyası

2

Anatom, Histoloq və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti

3

Azərbaycan Tibb Assosiasiyası