ass. İsayev N.N

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İsayev Nadir Nizami oğlu

2

İxtisas

Terapevt

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

ATU. İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1984-1992

Terapevt

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Nəsimi ray., Mərdanov qardaşları küç.

 

 

 

 

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1993-1995

Talur tibb məntəqəsinin rəisi

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri

N sayli hərbİ hissə

2

1995-1996

Tibb xidmət rəisi

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri

N sayli hərbİ hissə

3

2002-2003

Stajor-assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti. Operativ cərrahlıq və topoqrafik anatomiya kafedrası

Bakı şəh., Nəsimi ray., Mərdanov qardaşları küç.

4

2003-2018

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti. Operativ cərrahlıq və topoqrafik anatomiya kafedrası

Bakı şəh., Nəsimi ray., Mərdanov qardaşları küç.

5

2018-hal-hazıra qədər

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti. İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəh., Nəsimi ray., Mərdanov qardaşları küç.

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

DOI

1

Müəlliflər. Elmi iş və məqalənin adı. Nəşr.

rəqəmsal identifikator

 

İsayev N.N., Məmmədova L.A., Əkbərov H.Ə., Məmmədova A.F.,

Cəbrayılov C.A.

“Müxtəlif yaşlarda periferik sinirlərin mieloarxitektonika xüsusiyyətləri”. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. 2018.

 

 

2

Qanbayeva Ş.F., Xıdırov E.Ə., İsayev N.N.

“Müxtəlif yaş qruplarında ümumi bərabər daralmış qadın çanaqlarında pelvometrik xüsusiyyətlərinin təhlili”.Şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Tibbin görən gözü. Bakı. 2019

 

3

Qanbayeva Ş.F., Xıdırov E.Ə., İsayev N.N.

16-21 yaş qruplarında qadın normal və dar çanaqlarının pelviometrik əlamətlərinin müqayisəli təhlili. Azərbaycan Tibb Universiteti. İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrasının yaranmasının 100 illikyubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfrans materiallarının toplusu.2019

 

 

4

İsayev N.N, Bağırova N.V., Babayev X.F., Əsmətov V.Y.

“Xronİkİ etanol qəbulunun İnsan orqanİzmİnİn funksİyalarinin pozulmasindaki rolu”. Sağlamlıq. 2020

 

5

 Xıdırov E.Ə.,Qanbayeva Ş.F., İsayev N.N.

“Qadın çanağının pelviometrik göstəricilərinin yaşla əlaqəli xarakteristikası”. Azərbaycan Tibb Jurnalı. 2021

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

20.01.2019

”Əməkdar Elm xatimi, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Dəmir Vahid oğlu Hacıyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi-praktik konfrans”

Bakı, Azərbaycan

2

09.02.2019

Azərbaycan Tibb Universitetinin Uşaq Cərrahlığı kafedrasının yaranmasının 80 illiyinə həsr olunmuş “ Uşaq cərrahiyyəsi üzrə Elmi-Praktiki” konfrans

Bakı, Azərbaycan

3

15.02.2019

“Bakı-Malatya orqan transplantasiyası günləri”

Bakı, Azərbaycan

4

09.03.2019

“Temporal sümük”

Bakı, Azərbaycan

5

10.03.2019

“Endoskopik sinus cərrahiyyəsi”

Bakı, Azərbaycan

6

30-31.2019

“Tibbin görən gözü”

Bakı, Azərbaycan

7

11-12.05.2019

“Neyrocərrahlığın müasir problemləri”

Bakı, Azərbaycan

8

11-14.09.2019

XVIII İnternational Euroasian Congress of Surgery and Hepatogastoenterelogy held

Baku, Azerbaijan

9

19-20.12.2020

«Təbabətin aktual problemləri”

Bakı, Azərbaycan

10

06.-1.2021

“COMSTECH Webinar on Pandemic Lessons for Science Communication”

İslamabad, Pakistan

11

6.04.2022

“Ana bətnindən başlayan sağlamlıq”

Bakı, Azərbaycan

12

2.02.2022

“Structure-based drug design: Towards new anti-infectives

İslamabad, Pakistan

13

28.02.2022

Micribial Biofilm Formation and its İmportance as a Drug Target

İslamabad, Pakistan

14

22.03.2022

“Genome organization of the Trypanasoma cruzi complex”

İslamabad, Pakistan

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyası

2

Anatom, Histoloq və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti