Assistent Səbinə Əliyeva

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əliyeva Sabinə Aydın qızı

2

İxtisas

Müalicə işi

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

 

1

 

1991-1997

 

Müalicə işi

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti

9RWM+64M, Səməd

Vurğun, Bakı, Azərbaycan

 

 

2

 

 

1997-1998

Anestezi oloq-

-reanimato loq

 

Bakı şəhəri 5 saylı Kliniki Doğum evi

 

Neftci Qurban küçəsi, 93, Azərbaycan

 

 

 

3

 

 

01.10.04-

30.12.04

Mamalıq və ginekologi ya kursu üzrə ixtisaslaş ma kursu

 

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu

 

 

AZ1012 Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Tibilisi pros. 3165

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2015

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

9RWM+64M, Səməd

Vurğun, Bakı

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

 

DOI

 

1

Əliyeva S.A. İnsan fotoşəkillərində üz nahiyəsinin asimmetriyasının müəyyən edilməsinin nəticələri.

«Azərbaycan tibb jurnali». Bakı, Azərbaycan

“Scopus” beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemi Internetdəki linki: https://www.scopus.com/ sourceid/28079#tabs=1

 

 

2

 

Əliyeva S.A Üz kəlləsinin müxtəlif formalarında yan görünüşdə asimmetriyanın təyininin nəticələri

«Azərbaycan tibb jurnali». Bakı, Azərbaycan

“Scopus” beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemi Internetdəki linki: https://www.scopus.com/ sourceid/28079#tabs=1

 

 

3

Əliyeva S.A. Üz kəlləsinin asimmetriyasinin aşkarlanmasinda müasiir radioloji müayinə metodlarinin effektivliyinin təyini. «Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı». Bakı, Azərbaycan

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi ИНЦ).

İnternetdəki linki: https://elibrary.ru/ title_about.asp?id=74778

 

 

4

Şadlinski V.B., Mövsümov N.T., Əliyeva S.A.

Половые особенности асимметрии краниометрицеских показателей в различных формах лицевого черепа

«Морфологические ведомости». Samara, Rusiya Federasiyası

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi ИНЦ).

İnternetdəki linki: https://elibrary.ru/ title_about.asp?id=8878

 

 

5

Hüseynov B. M., Əliyeva S. A. Асимметрия размеров

«верхнего веера» у взрослых людей с различной формой лицевого черепа. “Журнал анатомии и гистопатологии». Voronej, Rusiya Federasiyası

Rusiyanın Elmi İstinadların İndeksləmə sistemi ИНЦ).

İnternetdəki linki: https://elibrary.ru/ title_about.asp?id=35900

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

 

 

1

 

 

 

MichiganX ANATOMY403.1x Certificate | edX https://courses.edx.org/certificates/ 0fac5076da7c4b918ad0528ac0505b3d

 

 

 

 

2

 

 

 

MichiganX ANATOMY403.3x Certificate | edX https://courses.edx.org/certificates/ 5545309a20dc4afb9104652cf4875534

 

 

 

 

3

 

 

 

MichiganX ANATOMY403.4x Certificate | edX https://courses.edx.org/certificates/ 0aaf1e8263dd40f5a7aaac0cfaae6eee