Assistent Vüsalə Dadaşova

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Vüsalə Aydın qızı Dadaşova

2

İxtisas

Müalicə işi

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

İnsan anatomiyası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2004-2010

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

2016

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Periferik ağciyər xərçənginin diaqnostikasında kompüter tomoqrafiya müayinəsinin rolu

Baxşıyev B.Ə.,

Dadaşova V.A.

Azərbaycan  təbabətinin elmi nailiyyətləri, 2014,№ 1, səh. 163-166

2

Ağciyər xərçənginin histoloji formalarının kompüter tomoqrafiya şəklinin müqayisəsi

Baxşıyev B.Ə.,

Dadaşova V.A.

Sağlamlıq Jurnalı, 2014, №2, səh. 50-53

3

The role of computer tomography in diagnostics of central lung cancer

Bakhshiyev B.A.,

Dadashova V.A.

Лики Украини, 2014, №3 , стр. 64-67

4

Компьютерная томография вдиагностике узловых образований легких

Бахшиев Б.А.,

Дадашова В.А.

“Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın 2014 materialları. / Bakı, 2014, səh.

5

Ağciyər xərçənginin müayinəsində diaqnostik alqoritmin qurulmasi

Dadaşova V.A.

Azərbaycan Onkologiya və Hematologiya Jurnalı, 2014, №2, səh.