Professor Yusif Kərimov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Yusif Kərimov Balakərim

2

İxtisas

Əczaçılıq

3

Vəzifə

professor

4

Şöbə

Farmakoqnoziya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtsası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1960-65

Tələbə

ATU

Bakı şəh.,Bakıxanov küç.23

2

1965-1968

Aspirantura

ATU

Bakı şəh.,Bakıxanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1969-1984

Baş elmi iş-çi

Azərbaycan Elmlər akademiyası Botanika institutu

 

2

1984-1989

Dosent

ATU-nun Farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Bakı ş.,Bakıxanov k.23

3

1990- 2016

Kafedra müdiri

ATU-nun Farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Bakı ş.,Bakıxanov k.23

4 2016-hal hazıra qədər professor-məsləhətçi ATU-nun Farmakoqnoziya kafedrası Bakı, Ə.Qasımzadə 14

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

Aspirant

Fitokimiya

Laboratoriya Bitki kimyası İnstitut Botanika SSR Elmlər Akademiyası San-Peterburq

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1 İsayev C.İ.,   Kərimov Y.B., Məmmədova N.H., Əliyeva S.Ş., Əliyeva S.E., Farmakoqnoziya fənni üzrə proqram, ATU-nun mətbəəsi, 2018, 25s  
2 İsayev C.İ., Kərimov Y.B., Məmmədova N.H., Əliyeva S.Ş.,  Əliyeva S.E., Şükürova A.S., Babayeva N. T., Farmakoqnoziya 1 test tapşırıqları (azərbaycan, ingilis və rus dillərində), Dərs vəsaiti, ATU-nun mətbəəsi, 2019, 255s  
3 İsayev C.İ., Kərimov Y.B., Məmmədova N.H., Əliyeva S.Ş., Kərimli E.H., Farmakoqnoziya 2  test tapşırıqları (azərbaycan, ingilis və rus dillərində), Dərs vəsaiti, ATU-nun mətbəəsi, 2022, 299s  
4 Kerimov Y.B., Shukurova A.S., Identification of additional diagnostic features of the anatomical structure in the raw material of Phlomis pungens Willd., News of Pharmacy, 2015, № 4(84), p. 17-20. https://doi.org/10.24959/nphj.15.2082
     
     

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Профессиональная ассоциация натуротерапевтов

2

Некоммерческой организации "Профессиональная Ассоциация Натуротера-певтов"!

Ассоциация объединяет лучшие компании в области натуротерапии и натурофармации, восточной традиционной медицины, гомеопатии, натуральной косметики и пищевых продуктов, для которых главными показателями их деятельности являются качество, безопасность и высочайший уровень ответственности за производимые товары и услуги.