Dosent Sənəm Əliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əliyeva Sənəm Eldar  

2

İxtisas

Əczaçı

3

Vəzifə

dosent

4

Şöbə

Farmakoqnoziya

i

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1995-2000

ƏCZAÇI (bakalavr)

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 23

2

2000-2002 (magistr)

 

 

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2002-205

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti,Farmakoqnzoiaya və botanika kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 23

2 2005-2009 Assistent Azərbaycan Tibb Universiteti,Farmakoqnzoiaya və botanika kafedrası Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 23
3 2009-2019 Baş müəllim Azərbaycan Tibb Universiteti,Farmakoqnzoiaya və botanika kafedrası Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 23
4 2019-hal hazıra qədər Dosent Azərbaycan Tibb Universiteti,Farmakoqnzoiaya kafedrası Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 23

 

İştirak etdiyi təlimlərvə kurslarhaqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1  ay

Müəllimlərin təkminləşmə kursları

Bakı Nərimanov ray. Akad.H. Əliyev küç. 104 Az. 1110

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

Süleymanov T.A.,Əliyeva S.E.
Salvia qlutinosa L.növünün efir yağının öyrənilməsi. Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı,2014,№2,səh.26-29 

 
2 Süleymanov T.A.,Əliyeva S.E., Изучение полисахаридного комплекса видов рода ”Salvia“ из флоры Азербайджана, Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri, №1, 2015, стр.145-148  
3 Сулейманов Т.А., Алиева С.Э. , Исследование видов рода шалфея из флоры Азербайджана,Тезис,XII Международная научно-практическая конференция,  ” Международное научное обозрение проблем и перспектив современной науки и образования”, США, г.Бостон,08 апреля 2016год,стр.50-52  
4 Сулейманов Т.А., Алиева С.Э. , Исследование видов рода шалфея из флоры Азербайджана,Тезис,XII Международная научно-практическая конференция,  ” Международное научное обозрение проблем и перспектив современной науки и образования”, США, г.Бостон,08 апреля 2016год,стр.50-52  
5 Сулейманов Т.А.,Алиева С.Э., Применение смеси экстрактов шалфея мутовчатого и шалфея железистого в качестве обезболивающего средства,  №031561,31.01.2019,Евразийская Патентная организация   
6 İsayev C.İ., Əliyeva S.E., Kərimova Z.K.Allahverdiyeva R.Ş., Azərbaycanda becərilən sellov feyxoasının bəzi farmakoqnostik tədqiqi. Sağlamlıq, № 5, 2018, səh.163-168.  
7 İsayev C.İ., Kərimova Z.K., Əliyeva S.E., Cəmilgil M.İ.  “Cillies sezalpiniyasının lipidlərin tədqiqi”, Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, Bakı, 2019, №2, səh.167-172.  
8 İsayev C.İ., Kərimova Z.K., Əliyeva S.E.,   “Sellov feyxoasının mikroskopik tədqiqi”, Sağlamlıq, № 1, 2019, səh.157-160.  
9 Javanshir Isaev, Narmin Babayeva , Sanam Aliyeva  Ətir notları (Parfüm) 2020.

DOI:10.13140/RG.2.2.33659.75044

10 Javanshir Isaev, Gunay Jafarova , Sanam Aliyeva.,  Dəri yağlanması və hiperhidrozun fitoterapiyası – Phytotherapy of skin oily and hyperhidrosis , 2020.   
11

Cavanşir İsa oğlu İsayev, Yusif Balakərim oğlu Kərimov,  Nərgiz Həbib qızı Məmmədova, Səbinə Şahmərdan qızı Əliyeva, Sənəm Eldar qızı Əliyeva, Aytən Sadiq qızı Şükürova və  Nərmin Tayyar qızı Babayeva, Farmakoqnoziya 1 (Test tapşırıqları), (azərbaycan, ingilis və rus dillərində), Dərs vəsaiti, "Təbib nəşriyyat", 2019, s.255.

 

 

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni  Azərbaycan  Partiyası  (YAP)