Dosent Səbinə Əliyeva

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ata adı

Əliyeva Səbinə Şahmərdan

2

İxtisas

Əczaçılıq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Farmakoqnoziya

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1990-1995

Əczaçılıq

Azərbaycan Tibb Universitetinin

Bakı şəhəri, Bakıxanıv küçəsi 21

 

 İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

     1995-1996

İntern

52 saylı aptek

 

2

     1996-1997

provizor-texnoloq

52 saylı aptek

 

3

     1997-1999

provizor

3 saylı Əcza-deposu

 

4

     1999-2000

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, Farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanıv küçəsi 21

5

2000-2001

 assistent-stajor

Azərbaycan Tibb Universiteti, Farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanıv küçəsi 21

6

2001-2008

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanıv küçəsi 21

7

2008-20013

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti, Farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanıv küçəsi 21

8

      2013- hal hazıra qədər

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Farmakoqnoziya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanıv küçəsi 21

 

 İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1 ay

müəllimlərin təkmilləşmə kursları

müəllimlərin təkmilləşmə institutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1 Əliyeva S.Ş., Əliyeva K.Y.,Yarasağaldıcı təsirə malik bitki komponentli çıxarışın alınması və onun bəzi keyfiyyət göstəricilərinin təyyini, Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurmalı, 2019, №1, s.26-29  
2 İsayev C.İ., Kərimov Y.B., Məmmədova N.H., Əliyeva S.Ş., Kərimli E.H. , Farmakoqnoziya 2  test tapşırıqları (azərbaycan, ingilis və rus dillərində), Dərs vəsaiti, ATU-nun mətbəəsi, 2022, 299s  
3 Əliyeva K.Y., Tağıyev S.Ə., Süleymanov T.A., Əliyeva S.Ş. ,Способ получения пектина и цитрусовых, Patent, Avrasiya patenti №040133, 22.04.2022  
4 Керимов Ю.Б., Алиева С.Ш.,  К фaрмакогностическому     исследованию семейства Cupressaceae F.W.Neger., Azərbaycan əczacılıq jurnali, II cild, №1, 2002,с.45-51  
5 Haciyeva О.В., İbrahimov Н.Н., Əliyeva S.Ş.,  Qirmizi ardicin meyvələrindən alinmiş efir yağinin antimikrob fəallığının təyini., Azərbaycan əczaçılıq jurnalı, III cild,№1, 2003,s.32-34  
6

Алиева С.Ш., Фитохимический анализ плодов и листьев можжевельника красного Juniperus rufescens, Georgian Medical News., №3(168), март 2009, с.107-111

 
7 Süleymanov T.A., Əliyeva S.Ş., Tərkibində polisaxaridlər  olan dərman bitkiləri və xammalları, «Adiloğlu» nəşriyyatı, Bakı, 2012, 76s.    
8 Əliyeva К.Y., Tağıyev S.Ə, Əliyeva S.Ş., Pеktin  əsаsındа  furаsillin süngərinin  аlınmа tехnоlоgiyаsının işlənib hаzırlаnmаsı, Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurmalı, 2014, №2, s.35-38.  
9 İsayev C.İ.,   Kərimov Y.B., Məmmədova N.H., Əliyeva S.Ş.,   Əliyeva S.E., Farmakoqnoziya fənni üzrə proqram, ATU-nun mətbəəsi, 2018, 25s.  
10 İsayev C.İ., Kərimov Y.B., Məmmədova N.H., Əliyeva S.Ş.,  Əliyeva S.E., Şükürova A.S., Babayeva N. T., Farmakoqnoziya 1 test tapşırıqları (azərbaycan, ingilis və rus dillərində), Dərs vəsaiti, ATU-nun mətbəəsi, 2019, 255s  
11 Əliyeva S.Ş., Əliyeva K.Y., Qocayeva F. Ə., Məmmədova V.V., Yarasağaldıcı təsirə malik bitki kompleksindən alınan maye ekstraktın bəzi keyfiyyət göstəricilərinin öyrənilməsi, Saglamlıq Jurnalı, 2019, №2, s. 122-125 https://www.saqlamliq.az/az/pages/11/news/570
12 İsayev C.İ., Əliyeva S.Ş., Qocayeva F.Ə., Mustafayeva X.N., Babayeva N.T., Caesalpinia gilliesii yarpaqlarında flavonoidlərin tədqiqi, Sağlamlıq jurnalı №3, cild 15, 2020, s. 139-143,  https://www.saqlamliq.az/ru/pages/11/news/707