Baş müəllim Elvin Kərimli

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Kərimli Elvin Hacı

2

İxtisas

Əczaçı

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Farmakoqnoziya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2000-2004

ƏCZAÇI (bakalavr)

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 23

2

2004-2006

ƏCZAÇI (magistr)

 

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1 2010-2014 Baş laborant Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 23

2

2017-2021

ATU ələbə Həmkarlar İttifaqı komitəsinin sədri

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 23

3 2014-2018 Asssitent Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı şəhəri, Ə.Qasımzadə 14

4

2018-hal hazıra qədər

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Ə.Qasımzadə 14

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1 Kerimli E.G., Serkerov S.V., Kerimov Yu.B. Suleimanov T.A. Fraxinosterol-24β-ethylcholesta-20-carboxy-6(7),8(9)-diene 3β- ola and its derivative // ​​Bulletin of the Eurasian patent office of inventions (European applications and patents) №201500348, 31.05. 2016  
2 Karimli E.H. Quantification of flavonoids in some species of Goyrush (Fraxinus L.) // Azerbaijan Journal of Pharmacy and Pharmacotherapy, 2015, No. 2, p. 25-26.  
3 Karimli E.H., Suleymanov T.A. Fraxinus excelsior L. and Fraxinus viridis Michx. study of lipids of fruits // Azerbaijan Journal of Pharmacy and Pharmacotherapy, 2014, No. 1, p. 23-26.  
4 Suleymanov T.A., Karimli E.H. Karimov Y.B. Morphological-anatomical study of Fraxinus excelsior L. leaves // Azerbaijan Journal of Pharmacy and Pharmacotherapy, 2012, No. 2, p. 20-24.  
5 Karimli E.H., Suleymanov T.A. Amino acid composition of leaves of some species of Fraxinus L. // Azerbaijan Journal of Pharmacy and Pharmacotherapy, 2011, No. 1, p. 20-24.  
6 Karimli E.H., Suleymanov T.A. Chemical composition and use of species belonging to the olive family // Modern achievements of Azerbaijan medicine, 2011, No. 1, p. 35-44.  
7 Karimli E.H., Suleymanov T.A. Elemental composition of the leaves of Fraxinus excelsior L. and Fraxinus angustifolia Vahl. // Azerbaijan Medical Journal, 2011, No. 3, p. 20-24.  
8 S.V. Sarkarov, E.H. Karimli. A New Steroid Compound from Fraxinus excelsior Fruit News of AMEA (Biological and Medical Sciences), vol. 70, no. 3, p. 19-25 (2015)  
9 S. V. Serkerov E.G. Karimli D-mannitol from Fraxinus excelsior // Chemistry of plant raw materials. 2016. No. 1. pp. 191-194.  
10 E.G. Karimli, S.V. Serkerov Fraxinus angustifolia and Fraxinus viridis - a source for obtaining D-mannitol // Pharmaceutical Bulletin (Kazakhstan) 2016. No. 1. pp. 103-105.  
11 Karimli E.G., Kasumov E.K., Serkerov S.V., Kerimov Yu.B., Rzayev F.G., Muradova S.A., Israfilova S.A.  Study of  the  composition  of  essential  oil Achillea  nobilis L. and  its  antibacterial  influence  on change of staphylococcus aureus cell ultrastructure // Khimiya Rastitel'nogo Syr'ya, 2021, no. 1, pp. 93–104. (in Russ.). DOI:10.14258/jcprm.2021017446.
12 E. G. Kerimli, S. V. Serkerov Study of component composition and antimicrobial activity of Achillea nobilis L. essential oil // Bulletin of pharmacy (Belarus) No. 1 (91), 2021, р. 36-41. DOI:https://doi.org/10.52540/2074-9457.2021.1.36
13     Kerimli E.G. Aleskerova A.N. Serkerov S.V. Sesquıterpene lactons from aerial parts of Artemisia campestris (Var. marschallıana) Spreng. // Khimiya  Rastitel'nogo  Syr'ya,  2022,  no.  2,  pp. 129–135. (in Russ.). DOI: 10.14258/jcprm.20220210567. 
14 Aleskerova, A., Jahangirova, I., Kerimli, E., & Serkerov, S. (2022). Study of Artemisia kobstanica Sesquiterpene Lactones. Bulletin of Science and Practice, 8(10), 47-53. (in Russian). https://doi.org/10.33619/2414-2948/83/05

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Səhiyyə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin nümayəndəsi