e-mail: [email protected]
Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris hissəsi gündəlik fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu, “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Respublika Qanunu, Azərbaycan Respublikası Prezidenti möhtərəm H.Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında” fərmanı, habelə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə və Təhsil nazirliklərinin müvafiq əmr və sərəncamlarına istinad edir.